لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقشه و نقشه زمین و جزئیات آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقشه و نقشه زمین و جزئیات آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تعريف نقشه

 • نقشه :

       تصويري است از تمامي يا قسمتي از كره زمين روي يك سطح مستوي است كه به نسبت معيني كوچك شده و عوارض و پديده هاي مختلف بطور انتخابي و با علائمي خاص روي آن نشان داده شده است .

اسلاید ۲ :

براي درك هر نقشه بايد درك صحيح در باره سه موضوع زير داشته باشيم

 • نسبت موجود بين اندازه نقشه و ابعاد زمين مورد نمايش آن
 • ويژگي هاي سيستم تصويري كه در ساختن آن بكار رفته است.
 • موضوع نقشه و علائم بكار رفته در آن

اسلاید ۳ :

شكل زمين و ابعاد آن

 • زمين كره كامل نيست
 • براي اولين بارفيثاغورث دانشمند يوناني آن را مطرح كرد (۵۸۰-۴۹۷پ.م).
 • ارسطو قبل از فيثاغورث كروي بودن زمين را قبول داشتند.
 • اولين اندازه گيري با روش علمي از طول پيرامون كره زمين ۲۰۰ سال پيش از ميلاد توسط اراتوستن
 • طول پيرامون دايره را ۴۶۲۵۰كيلومتر

       (۴۶۲۵۰=۲۵۰۰۰۰=۵۰*۵۰۰۰

اسلاید ۴ :

نقشه كره زمين ترسيم اراتوستن

 • براي اولين بار شبكه ايي از خطوط عمدي و افقي شبيه شبكه جغرافيايي در نقشه فوق استفاده شده است .
 • به نظر برخي از مولفين جغرافياي علمي با كارهاي اراتوستن شروع شد .

اسلاید ۵ :

بيضوي مقايسه (اليپسوئيد زمين )

 • در ژئودزي زمين بصورت بيضوي در نظر گرفته مي شود
 • در نقشه جديد ايران از بيضوي هايفورد استفاده شده است .
 • بيضوي هايفورد در سال ۱۹۰۹ ميلادي محاسبه شد .
 • در كنگره بين المللي ژئودزي۱۹۲۴ بيضوي بينالمللي معرفي شد
 • در اين بيضوي طول نيم قطر بزرگ ۶۳۷۸۳۸۸=a و نيم قطر كوچك ۶۳۵۶۹۱۲=b شعاع متوسط زمين ۶۳۶۷۶۵۰ اختلاف بين شعاع قطبي و استوائي ۱۹ كيلومتر است

اسلاید ۶ :

موقعيت و جهت در كره زمين

 • دايره فرضي روي كره زمين كه تمام نقاط آن از دو قطب به يك فاصله هستند استوا ناميده مي شود
 • بين قطب تا خط استوا دواير بيشمار مي توان ترسيم كرد كه به آن مدار مي گويند
 • دايره استوا بزرگترين مدار است
 • به دواير فرضي بر روي كره زمين كه از دو قطب عبور مي كنند نصف النهار مي گويند
 • اگر مدارات و نصالنهاراتي با فواصل مساوي بر روي كره رسم كنيم شبكه جغرافيايي ايجاد مي شود
 • فاصله هر نقطه از نصف النهار مبداء طول جغرافيايي و فاصله هر نقطه از خط استوا عرض جغرافيايي نام دارد.
 • طول و عرض جغرافيايي يك نقطه بر روي كره زمين را مختصات جغرافيايي آن نقطه گويند .
 • يك درجه عرض جغرافيايي معادل ۱۱ كيلومتر است . طول جغرافيايي نيز بر روي خط استوا ۱۱۱ كيلومتر است .

اسلاید ۷ :

ژئوئيد

 • تعريف ژئوئيد : تصوير زمين بدون ارتفاعات و همتراز با سطح آب اقيانوسها .
 • ارتفاع هر نقطه از سطح ژئوئيد را ارتفاع مطلق آن نقطه گويند . در غير اين صورت آنرا ارتفاع نسبي گويند
 • مختصات جغرافيايي يك نقطه از سطح زمين كه فقط با طول و عرض جغرافيايي بيان شود را مختصات پلانيمتريك(مسطحه) گويند و نقشه هايي كه ارتفاع نقاط را ندارد نقشه مسطحه يا پلانيمتريك گويند .

اسلاید ۸ :

تعريف برخي از واژه ها در نقشه خواني

 • دايره عظيمه
 • شبكه قائم الزاويه در نقشه ها
 • شمال حقيقي – شمال مغناطيسي و شمال شبكه
 • انحراف مغناطيسي
 • آزيموت و برينگ

اسلاید ۹ :

مقياس نقشه

 • براي نشان دادن زمين بر روي نقشه بايد ابعاد زمين به نسبت معيني كوچك شود كه به آن مقياس گفته مي شود
 • دو نكته مهم در مورد مقياس :

 الف )مقياس نقشه نسبت كوتاه شدن فاصله ها يا خطوط را بيان مي كند نه مساحت را .

ب) نسبت كوتاه شه فواصل در مقياس در حالت افقي آنهاست

اسلاید ۱۰ :

انواع مقیاسها:

 • الف) لفظی
 • ب) خطی-ترسیمی
 • ج) کسری