لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

سازمان ها و صندوق هايی كه مستقيما در توسعه سلامت نقش دارند

 • سازمان جهاني بهداشت

                         (World Health Organization : WHO)

 • صندوق كودكان ملل متحد

(United Nations Children’s Fund : UNICEF)

 • صندوق جمعيت ملل متحد

 (United Nations Population Fund : UNFPA)

 • سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد

United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization: UNESCO

اسلاید ۲ :

سازمان ها و برنامه هايی كه به طور غير مستقيم با سلامت در ارتباط می باشند

 • برنامه عمران ملل متحد

(United Nations Development Programme : UNDP)

 • اداره كميسارياي عالي ملل متحد

          (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees : UNHCR)

 • برنامه محيط زيست ملل متحد

                                   (United Nations Environmental Program :UNEP)

 • گروه بانك جهاني

(World Bank Group)

 • سازمان بين‌المللي كار

 (International Labour Organization : ILO)

اسلاید ۳ :

سازمان ها و برنامه هايی كه به طور غير مستقيم با سلامت در ارتباط می باشند

 • سازمان بين‌المللی تجارت                   (World Trade Organization : WTO)                                    
 • سازمان منع سلاح های شيميايی

(Organization of the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW)     

 • سازمان غذا و كشاورزی ملل متحد

 (Food and Agriculture Organization of United Nations : FAO)

 • برنامه غذای جهانی

                                    (World Food Programme : WFP

اسلاید ۴ :

سازمان جهانی بهداشت (WHO)

 • سازمان جهانی بهداشت يكي از سازمان های تخصصی سيستم ملل متحد است كه نقش اصلی آن هدايت و هماهنگی برنامه های سلامت در سطح بين‌المللی می باشد.

اسلاید ۵ :

 • مهمترين مسئوليت های اين سازمان بين‌المللی عبارتند از:

       –  ايجاد انگيزه برای ريشه كنی بيماری های همه گير، بومی و ساير بيماری ها.

       –  ارتقای وضع تغذيه، مسكن، بهسازی محيط ، شرايط كار و ديگر جنبه های بهداشت محيط.

       –  ترويج همكاری بين گروه های علمی و حرفه ای مسئول پيشبرد سلامت.

       –  ترويج و هدايت پژوهش در زمينه سلامت.

       –  تعيين استانداردهای بين‌المللی برای غذا، مواد بيولوژيك و فرآورده های دارويی

       –  كمك به ايجاد يك اعتقاد عمومی در بين همه مردم در باره امور بهداشتی.

اسلاید ۶ :

منظور از هدف سلامت برای همه تا سال ۲۰۰۰

 • كليه مردان و زنان بتوانند بر اساس ۸ ركن اصلي مراقبت هاي اوليه بهداشتي از نظر اقتصادي و اجتماعي زندگي مولد و پرباري داشته باشند.

اسلاید ۷ :

ارکان مراقبت های بهداشتی اولیه

 • اين اركان عبارتند از:

    ۱- آموزش در باره مشكلات بهداشتي شايع و راه هاي شناسايي و پيشگيري از آن ها

    ۲- ترويج تدارك غذاو تغذيه مناسب

    ۳- دسترسي به آب آشاميدني سالم و دفع بهداشتي فضولات

    ۴- مراقبت از سلامت مادران و كودكان ازجمله تنظيم خانواده

    ۵- ايمن سازي بر عليه بيماري هاي عفوني مهم

    ۶- پيشگيري و كنترل بيماري هاي بومي شايع

    ۷- درمان مناسب سوانح و بيماري هاي رايج

    ۸- دسترسي به داروهاي اساسي.

اسلاید ۸ :

صندوق كودكان ملل متحد (UNICEF)

 • يونيسف بخشی از ملل متحد است كه منحصرا به كودكان اختصاص يافته است.

 اهداف :

      ۱- ارتقا و رعايت حقوق كودكان و حقوق انسانی خصوصا زنان.

      ۲- هدايت قوانين، سياست ها و اقدامات مربوط به كودكان به وسيله اصولی كه بيشترين منابع را براي كودكان در بر دارند.

      ۳- فراهم كردن حداكثر امكان رشد برای كودكان به طوريكه بتوانند سالم زندگی كنند و زندگی فعالی داشته باشند، همچنين از فرصت های زيادی برای يادگيری و مشاركت در تصميماتی كه رفاه آنها را متاثر می سازد برخوردار باشند.

      ۴- رعايت عدالت اجتماعی در تدوين سياست ها و برنامه های مربوط به كودكان.

 

 • يونيسف متعهد است از كودكانی كه در شرايط نامساعدی قرار دارند (كودكان جنگ، بلايا، فقر مطلق، انواع خشونت و استثمار( محافظت نمايد.

اسلاید ۹ :

 • صندوق جمعيت ملل متحد كه تابع مجمع عمومی ملل متحد مي باشد و كشورهای در حال توسعه را در امور مربوط به بهداشت باروری و جمعيتی از جمله سياست های جمعيتی ياری می نمايد.
 • مسئوليت های صندوق جمعيت ملل متحد :

     ۱-  آگاه سازی و ظرفيت سازی برای پاسخگويی به نيازهای جمعيت و تنظيم خانواده.

     ۲-  ارتقا سطح آگاهی در كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در مورد مشكلات مربوط به جمعيت و راهكارهای مقابله با اين قبيل مشكلات.

     ۳-  كمك به كشورهاي در حال توسعه براي حل مشكلات جمعيتی، در قالب نيازها و شرايط كشور درخواست كننده.

     ۴- به عهده گرفتن نقش رهبری در سيستم ملل متحد در ارتقای برنامه های جمعيتی و هماهنگ كردن پروژه هايی كه توسط صندوق حمايت می شوند.

اسلاید ۱۰ :

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO)

 • هدف اصلي يونسكو مشاركت در صلح و امنيت در جهان است از طريق ارتقاي همكاري در بين ملل در زمينه آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات، به منظور تحقق احترام عالمگير براي عدالت، حاكميت قانون، حقوق انساني و آزادي هاي اساسي براي همه مردم دنيا بدون برتري نژاد، جنس يا مذهب، به ترتيبي كه در منشور ملل متحد آمده است.