لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نمایش یافته ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نمایش یافته ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

به منظور فراهم شدن مقایسه دادها:

› دقت در سنجش ها

›استاندارد كردن اندازه گيري ها و روش هاي سنجش و به حداقل رسانيدن خطاهاي اندازه گيري

اسلاید ۲ :

ثبت داده هاي مربوط به اندازه ها در اپيدميولوژي و نظام سلامت

›ساده

›صحیح و  قابل استفاده براي منظورهايي كه جمع آوري آنها را ايجاب كرده است

›براساس تعاريف استاندارد و عملياتي

›همراه با آموزش مناسب و كافي جهت افرادي كه داده ها را جمع آوري مي كنند

›قابل انتشار و ارائه به صورت مستمر به همراه پس خوراند (در صورت نياز)، و قابل پايش براي تكميل تر شدن و دقيق تر بودن باشد.

›

اسلاید ۳ :

شيوه هاي نمايش داده ها

.۱مرتب كردن داده ها

.۲جدول

.۳نمودار

.۴شاخص هاي آماري

اسلاید ۴ :

›در آمار،‌براي اينكه از داده‌هاي خام واقعيتهاي موجود را استخراج كنيم،‌آنها را به نحوي مناسب دسته‌بندي كرده و جدولهايي به نام جدولهاي آماري تهيه مي‌نماييم. متداولترين جدول در آمار، جدول فراواني است.

اسلاید ۵ :

در تنظیم جدول به چند نکته توجه شود

›حتی  الامکان ساده ارائه شود. چند جدول بهتر از یک جدول دارای متغیرهای زیاد

›گویا باشد: کلیه سطرها وستون ها نامگذاری و واحد آن مشخص شود، کلیه علائم و نشانه های به کار رفته در زیر جدول شرح داده شود

›عنوان کوتاه باشد؛ در عین حال شامل what، where، when

›برای سطها وستون ها جمع کل در نظر گرفت (در صورت لزوم)

›برای هر جدول شماره در نظر گرفت

›منابع جدول در زیر آن ذکر شود

›

اسلاید ۶ :

نمودار

›با يك نگاه كوچك مطلب زيادي را به بيننده ارائه مي دهد.

›منظور از نمايش آنها،‌ تجسم عيني اطلاعات نهفته در داده‌ها است

اسلاید ۷ :

انواع نمودار

›داده هاي كمي پيوسته : هيستوگرام

›داده هاي كمي گسسته : چندبر (polygon)

›داده هاي كيفي : میله ای (bar) و دایره ای (pie)