لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نمودار گردش کار صدور پروانه بهره برداری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نمودار گردش کار صدور پروانه بهره برداری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مدارک لازم جهت صدورپروانه ساخت آرایشی و بهداشتی

 • ۱- ارائه درخواست کتبی.
 • ۲- تکمیل فرم سه برگی درخواست صدور پروانه ساخت جهت هر محصول.
 • ۳- تعهدنامه مربوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و بهداشتی دارای تاییدیه امضای مدیر عامل و مسئول فنی توسط دفترخانه اسناد رسمی.
 • ۴- تصدیق ثبت علامت تجاری محصول.
 • ۵- فیش بانکی جهت صدور پروانه ساخت به مبلغ ۱۴۵۲۰۰۰ ریال جهت محصولات آرایشی و بهداشتی، به شماره حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۷۷۰۰۹ سیبا بانک ملی.

اسلاید ۲ :

 • ۱- ارائه درخواست کتبی.
 • ۲- تکمیل فرم سه برگی درخواست صدور پروانه ساخت جهت هر محصول.
 • ۳- تعهدنامه مربوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و بهداشتی دارای تاییدیه امضای مدیر عامل و مسئول فنی توسط دفترخانه اسناد رسمی.
 • ۴- تصدیق ثبت علامت تجاری محصول.
 • ۵- فیش بانکی جهت صدور پروانه ساخت به مبلغ ۱۱۲۲۰۰۰ ریال جهت محصولات غذایی و آشامیدنی به شماره حساب ۲۱۷۳۳۱۹۰۱۱۰۰۸ سیبا بانک ملی.

اسلاید ۳ :

مدارک لازم جهت تمدید پروانه ساخت غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

 • ۱- ارائه درخواست کتبی.
 • ۲- تکمیل فرم سه برگی درخواست صدور پروانه ساخت جهت هر محصول.
 • ۳- تعهدنامه مربوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مواد خوراکی و بهداشتی دارای تاییدیه امضای مدیر عامل و مسئول فنی توسط دفترخانه اسناد رسمی.
 • ۴- تصدیق ثبت علامت تجاری محصول.
 • ۵- فیش بانکی جهت صدور پروانه ساخت به مبلغ ۴۳۵۶۰۰ ریال جهت محصولات غذایی و آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی،به شماره حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۷۷۰۰۹سیبا بانک ملی.

اسلاید ۴ :

مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری

 • ۱- تصویر پشت و روی پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن یا جهاد کشاورزی به همراه اصل آنها.
 • ۲- درخواست کتبی واحد
 • ۳- کروکی دقیق آدرس محل.
 • ۴- نقشه ساختمان با ذکر متراژ دقیق کلیه قسمتها با مقیاس ۱:۲۰۰
 • ۵- در صورت مجود شرکت ،آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی.
 • ۶- فیش بانکی جهت صدور پروانه بهره برداری به مبلغ ۴۳۵۶۰۰۰ ریال/اصلاح پروانه بهره برداری به مبلغ ۷۲۶۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۱۰۰۴
 • ۷- لیست دقیق تجهیزات خط تولید( از ابتدای هر خط به تفکیک و با ذکر جنس و ظرفیت مخازن و تعداد هر دستگاه)
 • ۸- لیست دقیق تجهیزات آزمایشگاه( با ذکر مختصری از کارآنها)
 • ۹- لیست دقیق تولیدات شرکت
 • ۱۰- گواهی ایران کد از سازمان بازرگانی
 • ۱۱- تکمیل فرم شماره ۱

 

اسلاید ۵ :

مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی

 • ۱- معرفی کتبی از طرف کارخانه
 • ۲- تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل شناسنامه و کارت ملی
 • ۳- عکس ۳*۴(۴ قطعه)
 • ۴- فرم پرسشنامه محضری مدیر و مسئول فنی
 • ۵- فرم تعهدنامه محضری مدیر و مسئول فنی
 • ۶- تکمیل فرم قرارداد استخدامی مسئول فنی( که سه برگ اول آن توسط مدیر و مسئول فنی مهر و امضا شده باشد)
 • ۷- تصویر کارت پایان خدمت به همراه اصل آن
 • ۸- معافیت از طرح یا گواهی گذراندن طرح( برای مشمولین طرح نیروی انسانی)
 • ۹- فیش بانکی جهت صدور پروانه مسئول فنی به مبلغ ۴۳۵۶۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۲۱۷۷۸۶۵۳۷۷۰۰۹ . در ضمن برای کارخانجاتی که مسئول فنی آنها استعفا نموده و مسئول فنی جدید معرفی می کنند، ارائه استعفانامه مسئول فنی قبلی و اصل پروانه نامبرده ضروری می باشد.

اسلاید ۶ :

مدارک لازم جهت صدور/ تمدید شناسه نظارت کارگاهی

 • ۱- تصویر برابر با اصل شده جواز کسب/ کارت شناسایی از جهاد کشاورزی/سازمان صنایع و معادن
 • ۲- تصویر برابر با اصل شده ثبت علامت تجاری
 • ۳- تصویر برابر با اصل شده تعهدنامه ماده ۱۱
 • ۴- درخواست نامه مسئول کارگاه
 • ۵- فیش بانکی به مبلغ
 • ۶- نامه کتبی مسئول کارگاه جهت معرفی مسئول فنی
 • ۷- فرم تکمیل شده محضری معرفی نامه مسئول فنی
 • ۸- فرم تکمیل شده محضری تعهدنامه و پرسش نامه
 • ۹- فرم تکمیل شده قرارداد استخدامی
 • ۱۰- تصویر برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه مسئول فنی
 • ۱۱- تصویر برابر با اصل شده کارت ملی مسئول فنی
 • ۱۲- تصویر برابر با اصل شده کارت پایان خدمت/ معافیت مسئول فنی
 • ۱۳- یک قطعه عکس ۴×۳
 • ۱۴- فرم تکمیل شده مشخصات محصول
 • ۱۵- مدرک تحصیلی