لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نمونه گیری وتفسیر CBC وABG توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نمونه گیری وتفسیر CBC وABG قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

CBC(Cell Blood Count)

—یکی از آزمایش های معمولی که برای تمام بیماران قبل از عمل جراحی به عمل می آید، انجام آزمایش CBC می باشد. گاهی در حین عمل برای تعیین میزان خونریزی و ترانسفوزیون انجام این آزمایش ضروری ست.

اسلاید ۲ :

تکنیک گرفتن نمونه CBC:

۱- یک ورید مناسب انتخاب و با پنبه و الکل ضدعفونی می شود.

۲-  یک سی سی خون از بیمار گرفته می شود.

۳- خون داخل ظرف سیتراته ریخته و خوب مخلوط می شود.

۴- برچسب مشخصات روی نمونه الصاق می شود و به آزمایشگاه ارسال می شود.

اسلاید ۳ :

تفسیر CBC:

۱_ بر اساس میزان Hbبه وجود آنمی در بیمار پی می بریم. در صورتی که Hbزیر ۱۰ باشد عمل الکتیو بیمار کنسل می باشد، مگر بیماران CRF و زمانی که MCH, MCV, Hb پائین باشد، احتمال وجود فقر آهن یا تالاسمی مطرح است؛ در صورت عدم پاسخ به درمان فقر آهن نیاز به آزمایش های دقیق تر می باشد.

   هنگام خونریزی بر اساس میزان Hb و HCT ، نیاز به درمان با خون محاسبه می شود. یک واحد خون Hb را یک عدد بالا می برد.

اسلاید ۴ :

۲_ بررسی میزان پلاکت خون جهت کنترل خونریزی های حین عمل بسیار ضروری ست، در صورت وجود ترمبوسایتوپنی جراحی بیمار کنسل می شود مگر جراحی اسپلنکتومی.

۳_ بررسی ائوزینوفیل محیطی از نظر وجود آسم یا حساسیت شدید مهم می باشد زیرا میزان آن در آسم فعال افزایش می یابد.

اسلاید ۵ :

pH:

—اسیدیته مایعات بدن تاثیر فراوانی روی توانایی و فعالیت سلول های بدن دارد. اگر pH از حالت طبیعی خارج شود، فعالیت آنزیم ها و ترکیب اکیسژن با خون تغییر می کند. pH بازتابی از غلظت یون H مثبت است.

-Log H= pH

اسلاید ۶ :

مکانیزم های فیزیولوژیک تعادل اسید و باز:

—سیستم تامپونی (بافر)

—سیستم تنفسی

—سیستم کلیه

اسلاید ۷ :

سیستم تامپونی (بافر):

—سیستم بافری شامل مواد شیمیایی ست که در چند دقیقه pH را خنثی می کند. بافرها دارای یک جزء اسیدی و یک جزء بازی هستند. جزء اسیدی از افزایش سریع pH جلوگیری می کند و جزء نمکی  کاهش سریع آن را تعدیل می کند.

 

=

مهمترین بافر بدن بی کربنات است.HCO3¯      

H2CO3                           

اسلاید ۸ :

سیستم تنفسی:

—عملکرد فوری در اصلاح اختلال اسید و باز دارد و با تغییرpH الگوی تنفسی (تعداد و عمق تنفس) تغییر می کند.

—Co2+ H2o     H2co3       H + Hco3¯  H2co3  Co2 + H2o  

—

—Co2 افزایش دفع      خون       H + Hco3 کاهش 

 

به وسیله دفع ریوی Co2 میزان این گاز در بدن تنظیم می شود، بنابراین

Paco2 نشانه تغیرات تنفسی ست.

اسلاید ۹ :

سیستم کلیه:

—از طریق اسیدهای متابولیک باعث دفع ادرار اسیدی می شود.

اسلاید ۱۰ :

تغییرات متابولیک:

—اسیدوز متابولیک بستگی به میزان اسیدهای موجود در خون نظیر اسیدلاکتیک، اسید پیروویک، اسید سولفوریک، اسید سیتریک و … دارد.

—با پیشرفت میزان این اسیدها، غلظت یون بی کربنات در خون کاهش پیدا می کند بنابراین از pH خون کاسته می شود.

pH           اسید خون          Hco3¯              اسید متابولیک

pH           Hco3¯              اسید متابولیک یا افزایش باز

کشنده است.   ۷٫۸< pH <6.9