لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نگاهی بر مدیریت تغییر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نگاهی بر مدیریت تغییر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 مدیریت به فرایند انجام فعالیت ها بطور اثربخش و کارآمد توسط دیگر افراد اشاره می کند. این فرایند، وظایف یا فعالیت های برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را دربر می گیرد.

اسلاید ۲ :

l

lشرکتهاي بزرگ، تجارتخانههاي کوچک، دانشگاهها، ادارات دولتي در ايالات و شهرها، بيمارستانها و حتي ادارات نظامي زير فشار قرار دارند تا تغيير و تحولي را در شيوه کارشان بوجود آورند. هر چند هميشه ايجاد و انجام تغيير و تحول، پارهاي از کار مديران بوده است ولي در سالهاي اخير بر شدت آن افزوده شده است. در اينجا علت آن را بررسي خواهيم کرد.

اسلاید ۳ :

l

lشرکتهاي بزرگ، تجارتخانههاي کوچک، دانشگاهها، ادارات دولتي در ايالات و شهرها، بيمارستانها و حتي ادارات نظامي زير فشار قرار دارند تا تغيير و تحولي را در شيوه کارشان بوجود آورند. هر چند هميشه ايجاد و انجام تغيير و تحول، پارهاي از کار مديران بوده است ولي در سالهاي اخير بر شدت آن افزوده شده است. در اينجا علت آن را بررسي خواهيم کرد.

اسلاید ۴ :

l

lشرکتهاي بزرگ، تجارتخانههاي کوچک، دانشگاهها، ادارات دولتي در ايالات و شهرها، بيمارستانها و حتي ادارات نظامي زير فشار قرار دارند تا تغيير و تحولي را در شيوه کارشان بوجود آورند. هر چند هميشه ايجاد و انجام تغيير و تحول، پارهاي از کار مديران بوده است ولي در سالهاي اخير بر شدت آن افزوده شده است. در اينجا علت آن را بررسي خواهيم کرد.

اسلاید ۵ :

lتحول عبارت است از تغيير در محيط، ساختار، فناوري، يا افراد يک سازمان.

l اگر تغيير و تحولي در کار نبود، کار مديران نسبتاً ساده بود و برنامه‌ريزي بدون مشکل بود چرا که امروز با فردا فرقي نميکرد.

lمشکل مربوط به طراحي سازمان نيز حل ميشد. از آنجا که محيط با ثبات بود، نيازي به تطبيق نبود. همين‌طور، تصميم‌گيري به شدت ساده بود چرا که پيامد هر تصميم‌ گيري با قطعيت قريب به يقين قابل پيش‌بيني بود.

lکار مديران ساده بود مثلاً اگر رقبا توليدات و خدمات جديد معرفي نميکردند، اگر مشتريان درخواست‌هاي تازه مطرح نميکردند، اگر مقررات دولت هيچ‌گاه تغيير نمي‌کرد، اگر فناوري هيچ‌گاه ترقي نمي‌کرد، يا اگر نيازهاي کارکنان هميشه يکسان بود.

اسلاید ۶ :

  • نيروهاي بيروني پديد آورنده تغيير منابع متعددي دارند. در سالهاي اخير، بازار روي شرکتها اثر گذاشته است و علت آن رقابتهاي جديد بوده است. قوانين و مقررات دولتي هم عوامل ايجاد تغيير هستند.
  • فناوري نيز نياز به تغيير را پديد ميآورد. در نيمه دهه ۱۹۹۰، شبکه جهاني اينترنت وسيلهاي چند بعدي براي کسب اطلاعات و فروش محصولات بوده.

اسلاید ۷ :

پيشرفتهاي اخير در تجهيزات پيچيده تغييرات عظيمي را براي بسياري از سازمان‌‌‌ها پديد آورده است. خط مونتاژ در بسياري از صنايع بسيار تغيير کرده است، چرا که کارفرمايان روباتهاي پيشرفته را جايگزين نيروي کار انساني نمودهاند.

 

البته، تغييرات اقتصادي بر همه سازمانها اثر ميگذارند. افزايش شديد قيمت نفت خام و گازوئيل بسياري از شرکتهاي ايالات متحده را که براي حمل ونقل محصولاتشان نيازمند سوخت بودند ناچار به افزايش قيمت، يکپارچگي حمل و نقل و حذف بعضي خدمات در زمان تحويل کالا نمود.

اسلاید ۸ :

علاوه بر نيازهاي بيروني که برشمرديم، نيروهاي دروني نيز ميتوانند نياز به تغيير را تشديد نمايند. نيروهاي دروني، از عمليات داخل سازمان ناشي ميشوند يا متأثر از تغييرات بيروني هستند.

به هنگامي که مديريت به تعريف تازه يا تغيير استراتژي خود ميپردازد، معمولاً مجموعهاي از تغييرات را معرفي ميکند. به کارگيري تجهيزات جديد، معرف نيروي دروني ديگري در راستاي ايجاد تغيير و تحول است.

احتمالاً شرح وظايف کارکنان دوباره طرحريزي ميشود، نياز به آموزش جهت کار با ماشين آلات و تجهيزات جديد حس ميشود.

اسلاید ۹ :

تحولات در يک سازمان نياز به يک تسهيلکننده دارد. افرادي که به عنوان کاتاليزور عمل ميکنند و مسئوليت مديريت فرايند تغيير و تحول را ميپذيرند عوامل تغيير ناميده ميشوند.

 

هر مديري ميتواند عامل تحول باشد همانطور که عنوان تحول را بررسي ميکنيم فرض ميکنيم که اين تغيير به وسيله يک مدير در سازمان شروع و انجام ميشود. همچنين عامل تحول ميتواند يک نفر غير مدير باشد- مانند يک کارمند متخصص درون سازمان يا مشاوري بيرون سازمان که تخصص وي اجراي تحول در سازمان باشد.

اسلاید ۱۰ :

اغلب براي روشن شدن فرايند تغيير، دو استعاره به کار ميبريم. استعارۀ «آبهاي آرام» که سازمان را به مثابه کشتي بزرگي که درياي آرام را ميپيمايد، مينماياند. کاپيتان کشتي و خدمه به خوبي آگاهند که به کجا ميروند چرا که قبلأ بارها اين مسير را طي کردهاند. در اين حال، تغيير در حد يک طوفان موقتي، يک آشفتگي در سفري آرام و پيشبينيپذير است.

استعارۀ « آبهاي خروشان» سازمان را به مثابه قايق کوچکي ميبيند که رودخانهاي خروشان را طي ميکند. مسافران اين قايق افرادي هستند که با هم سفر نکردهاند، همه با رودخانه آشنا هستند، در اين رودخانه خروشان تغيير طبيعي است و مدیريت تغيير فرايندي مداوم است.