لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اقسام مالكيت فكري

       حقوق مالکيت فکري عبارت است از حقوق ناشي از آفرينشها و خلاقيتهاي فکري که اين خلاقيتها در دو زمينه زير قابل بررسي است:

الف) مالكيت ادبي و هنري

ب) مالكيت صنعتي

اسلاید ۲ :

انواع مالكيت صنعتي

مالكيت صنعتي موضوعات بسيار گسترده اي را شامل ميشود ، به طوريكه بند دو مادة ۱ معاهده پاريس ، به ۸ مورد از مصاديق مالكيت صنعتي اشاره كرده است كه اين موارد به شرح ذيل مي باشند: 

 

پتنت (حق اختراع)

 مدلهاي مصرفي (مفيد)

 طرحهاي صنعتي

 علائم تجاري

 

اسلاید ۳ :

 

علائم خدماتي

 مدارهاي مجتمع

 نامهاي تجاري

 نشانه هاي جغرافيايي (مشخصات مبدأ)

جلوگيري از رقابت ناسالم تجاري ( رقابت غير منصفانه)

اسلاید ۴ :

شرايط پتنت شدن يك اختراع
(Patentability)

الف ) جديد بودن (Novelty)

ب)كاربرد صنعتي داشتن(Industrial applicability)

ج)گام ابتكاري(step Inventive)

د)افشاء اختراع(Disclosure of Invention)

اسلاید ۵ :

اجزاءتشكيل دهندة پتنت

۱)شناسنامه كه شامل موارد زير است:

شماره پتنت

عنوان اختراع  

نام مخترع

دارندة امتياز اختراع

زمان ثبت و انتشار پتنت

اختراعات و دانش قبلي موجود در اختراعات(Prior Art)

 خلاصه اي از اختراع مورد نظر

 نقشه هايي كه اختراع را تشريح مي كند

اسلاید ۶ :

۲)اطلاعات اوليه، شامل تشريح اصول علمي كلي حاكم بر اين اختراع و اختراعات مرتبط

۳)مشكلات و مسائلي كه با بكارگيري اختراع مورد نظر حل خواهند شد.

 

۴)تشريح خلاصه اي از اختراع(Abstract)

 

۵)فهرست نقشه ها

 

اسلاید ۷ :

 

۶)تشريح كامل اختراع و پياده سازي آن

۷)ادعاها(Claims) كه شامل فهرستي از مواردي است كه به اعتقاد مخترع، قلب و جوهره اختراع مورد نظر و وجه تمايز آن از كارهاي قبلي است.

اسلاید ۸ :

در بيان ادعاها موارد  ذيل مورد توجه است:

تا حد امكان دامنه ادعاها بزرگ و گسترده نوشته ميشود.

 

ادعاي اصلي مطرح شده بايد در دامنه ادعاها وجود داشته باشد.

اسلاید ۹ :

با جايگزيني عناصر R1،R2و… داريم:

تعداد حالتهاي ممكن در ادعاي مطرح شده توسط شركت MERK براي ثبت در كانادا: ۳۸۰^۱۰  

اگر تمام جمعيت زمين شيميست شوند و در هر ثانيه  يك سنتز توسط يك نفر انجام شود ده ميليون سال طول خواهد كشيد تا تمام حالتهاي ممكن رخ دهد.

اسلاید ۱۰ :

ساختار نيروي انساني مورد نياز

üPatent Lawyer

 

üPatent Attorney

 

üPatent Analyzer

 

üPatent Manager