لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نگهداری خط توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نگهداری خط قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نگهداری خط شامل دو بخش میباشد:

۱- هندسه مسیر (زیرسازی ، روسازی )

۲- مصالح روسازی خط (بالاست ، تراورس ، ریل )

برای رسیدن به یک خط خوب و ایده آل باید از خط بطور مرتب بازدید و برنامه عملیاتی منظم برای آن تهیه و تدارک دید.

اسلاید ۲ :

برنامه نگهداری

یک اداره نگهداری خط باید برای انجام عملیات نگهداری خوب، با برنامه عمل نماید،که این برنامه میتواند شامل موارد زیر باشد:

مـــعایـنــــه خــط.

بــرنـامـــــه ریــزی عـمـلـیــات.

ا نـجـام عـمـلـیـات.

رسیــدگـی، پشـتیبــانی ونـظـارت عـمـلـیــات.

کـنـتــرل و بازرســی عـمـلـیــات.

اسلاید ۳ :

بهترین روش جهت انجام معاینه خط با توجه باینکه سرعت در خطوط ایران روز به روز در حال افزایش است استفاده از ابزار و تجهیزات دقیق میباشد.

با توجه به مورد افزایش سرعت و تناژ بار عبوری از محورهای مختلف دیگر انجام عملیات نگهداری خط با روش سنتی پاسخگو نمیباشد و باید از ماشین آلات مکانیزه استفاده نمود .

با عنایت به قیمت بسیار بالای ماشین آلات لازم است که با یک برنامه ریزی بسیار دقیق از حداکثر ظرفیت این ماشین آلات استفاده نمود.

اسلاید ۴ :

عیوب هندسه خط

ناترازی عرضی خط

ناترازی طولی خط

توئیست خط(ترکیبی از دو مورد ۱و۲میباشد)

دیلم خط (مستقیم و قوس(خیز))

عرض خط 

اسلاید ۵ :

خط آهن بطور کلی از دو قسمت مستقیم و قوس تشکیل گردیده است

مـســــتـقـیـــم

روسازی خط در مستقیم  باید در روی سه محور طول، عرض وارتفاع طوری قرار گیرد که دو ریل چپ و راست هیچ گونه جابجائی و اختلافی نسبت به محور خط نداشته باشند.

بعبارت دیگر دوریل چپ و راست باید نسبت به یکدیگر در یک ارتفاع قرارگیرد . (ناترازی نداشته باشد.)

نسبت به محور خط، دو ریل چپ و راست انحرافی نداشته و فاصله آنها یک اندازه باشد.

(دیلم و تنگی و یا گشادی عرض خط نداشته باشد.)

 در امتداد طول دوریل نسبت به یکدیگر جابجایی نداشته باشند و در نقطه مشخصه قرار گیرند.

اسلاید ۶ :

قـــــــوس

اما در قوس بدلیل شرایط خاص چرخ ومحور وسائط نقلیه ریلی ما باید شرایطی رااعمال نماییم که چرخ بتواند براحتی در آن حرکت نموده واثرات منفی کمتری را بر روی ریل ایجاد نماید.به این منظور قوس پارامترهای فنی خاص خود رادارد که در ادامه به آن اشاره میگردد.

۲ـ خیز یا فلش:

بدلیل شرایط خاص قوس باید به آن دیلم مناسب با شعاع قوس اعمال نمود که همان فلش میباشد و یکی از مهمترین پارامتهای فنی قوس میباشد.

۳ـ اضافه عرض خط:

بدلیل شرایط خاص محور و چرخ در وسائط نقلیه ریلی  واختلاف طولی که بین ریل خارجی و داخلی درقوس وجود دارد (چرخ خارجی باید طول بیشتری را در تعداد دور یکسان باچرخ داخلی طی نماید.) باید به منظور جلوگیری از سایش ریل به خط در قوس اضافه عرض اعمال نمود.