لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نیازهای روانشناختی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نیازهای روانشناختی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

انسانها و حیوانات ذاتا فعال هستند

هروقت که فعالیتی نیازهای روانشناختی ما را فعال کند,به آن علاقمند می شویم.

وقتی که فعالیتی نیازهای روانشناختی ما را ارضا کند,احساس خشنودی می کنیم.

بنابراین ماازاحساس علاقه خودمان آگاه هستیم اما علت انگیزشی مشغول شدن در محیط مان این است که نیازهای روانشناختی ما را فعال و ارضا می کند.

اسلاید ۲ :

به راحتی می توان نیازهای فیزیولوژیکی را از نیازهای روانشناختی متمایز کرد ولی متمایز کردن نیازهای روانشناختی از نیازهای اجتمایی ظریفتر است.

نیازهای روانشناختی فطری هستند     

سه مورد از نیازهای ارگانیز

.۱خودمختاری

.۲شایستگی

.۳ارتباط

اسلاید ۳ :

نیازهای اجتماعی از تجربیات منحصر به فرد ما ناشی       می شوند.

همچنین نیازهای اجتماعی به نوع محیط اجتماعی که در آن بزرگ شده ایم,

در حال حاضر در آن هستیم

و می کوشیم برای آیندمان به وجود آوریم

بستگی دارد.

اسلاید ۴ :

رویکرد ارگانیزمی به انگیزش

  منظور ازاصطلاح ارگانیزم  موجود زنده ای است که با محیط خود تبادل فعال دارد.

بقای هر ارگانیزمی به محیط آن بستگی دارد زیرا محیط منابعی چون غذا,آب,حمایت اجتماعی و تحردک عقلانی تامین میکند و همه ی ارگانیزم ها برای تعامل کردن با محیط شان تجهیز شده اند.

اسلاید ۵ :

نظریه های ارگانیزمی می گویند:محیط ها مرتبا تغیر می کنند و بنا بر این ارگانیزم ها برای سازگار شدن با این تغییرات باید انعطاف پذیرنظریه های ارگانیزمی می گویند:محیط ها مرتبا تغیر می کنند و بنا بر این ارگانیزم ها برای سازگار شدن با این تغییرات باید انعطاف پذیر باشند.
 باشند.

رویکرد ماشینی,ضد رویکرد ارگانیزمی است.

در نظریه های ماشینی محیط بر انسان تاثیر می گذارد و انسان واکنش نشان می دهد.

اسلاید ۶ :

دیالکتیک انسان-محیط

نظریه های ارگانیزمی این گونه توصیف های یک طرفه (محیط     انسان)را قبول ندارند و به جای آن روی دیالکتیک انسان-محیط تاکید می کنند.

در حالت دیالکتیک,محیط بر انسان و انسان بر محیط تاثیر می گذارد.

رویکرد ارگانیزمی به انگیزش,فرض می کند که ارگانیزم ذاتا فعال است.نیاز های روانششناختی,تمایلات و ارزشها منبع این فعالیت ذاتی هستند.

اسلاید ۷ :

دیالکتیک انسان-محیط همچنین فرض می کند رویدادهای محیطی بر انسان تاثیر می گذارند.

محیط ها همچنین توصیه هایی می کنند,ممنوعیتهایی را وضع می کنند,آرمانهایی را برای بهزیستی ارایه می دهند,اهدهفی را پیشنهاد می کنند و نقشه های گوناگونی را برای فرد در نظر می گیرند که بر منابع انگیزش درونی وی تاثیر می گذارند.

اسلاید ۸ :

نیازهای روانشناختی ارگانیزمی

توانایی های هر فرد تا اندازه ای به صورت رسشی,اما عمدتا از طریق فرصتها و توصیه های محیط پدیدار می شوند.

نیازهای روانشناختی ارگانیزمی انگیزش لازم را که از این ابتکار عمل و یادگیری حمایت می کند,تامین می نماید.

در مجموع,نیازهای روانشناختی ارگانیزمی خودمختاری,شایستگی,و ارتباط,انگیزشی طبیعی را برای یادگیری و رشد کردن تامین می کنند.

اسلاید ۹ :

خود مختاری

رفتار,زمانی خودمختاراست که تمایلات,ترجیحات و خواسته های ما فرایند تصمیم گیری ما را برای انجام دادن یا انجام ندادن فعالیتی خاص,هدایت کنند.وقتی نیروهای بیرونی ما را وادار می سازند به شیوه ی خاص فکر,احساس یا رفتار کنیم,خودمختار نیستیم.{یعنی رفتارمان را دیگران تعیین کرده اند}

خودمختاری به صورت رسمی عبارت است از:

نیاز به تجربه کردن انتخاب در آغاز کردن و تنظیم کردن رفتار.آدم خودمختار کسی است که میل دارد به جای اینکه رویدادهای محیط اعمال او را تعیین کنند,خودش حق انتخاب داشته باشد.

اسلاید ۱۰ :

 

سه ویژگی تجربه دست به دست هم می دهند تا تجربه ذهنی خودمختاری را توصیف کنند:

.۱درک منبع علیت

.۲درک انتخاب

.۳اراده