لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هدایت و مقاومت الکتریکی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هدایت و مقاومت الکتریکی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هدایت الکتریکی مخصوص

همه اجسام جریان الکتریکی را به یک اندازه هدایت نمی کنند. هادی ها به دلیل داشتن الکترون آزاد جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور می دهند. اگر میزان هدایت فلزات را با طول و سطح مقطع یکسان بررسی کنیم.  فلزی که  دارای الکترون آزاد بیشتر باشد دارای هدایت بیشتر می باشد.

هدایت الکتریکی مخصوص

قابلیت هدایت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را هدایت الکتریکی مخصوص گویند. هدایت مخصوص را با کاپا نشان می دهند.ҝ

اسلاید ۲ :

مقایسه هدایت مخصوص فلزات

نقره به دلیل داشتن الکترون آزاد بهترین هادی می باشد و پس از آن مس دارای هدایت خوبی می باشد. لذا هدایت مخصوص فلزات را نسبت به مس می سنجند.

اسلاید ۳ :

مقاومت الکتریکی مخصوص

هدایت مخصوص بیانگر سهولت در عبور جریان الکتریکی می باشد. هرچه هدایت مخصوص یک هادی بیشتر باشد مقاومت آن در برابر جریان کم تر و برعکس هر چه هدایت مخصوص کم تر باشد مقاومت آن در برابر جریان الکتریکی بیشتر می باشد. مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را مقاومت مخصوص گویند. مقاومت مخصوص را با ρ (رو) نشان می دهند.

اسلاید ۴ :

واحد مقاومت

در سال ۱۸۰۰ میلادی دانشمند آلمانی به نام اهم در مورد مقاومت هادی ها آزمایش های زیادی انجام داد لذا واحد مقاومت الکتریکی را به احترام او اهم نامیدند.Ω

یک اهم مقاومت یک هادی است که اگر به منبع ولتاژ یک ولت وصل شود از آن جریان یک آمپر عبور کند.

اسلاید ۵ :

عوامل موثر در مقاومت الکتریکی یک هادی

مقاومت الکتریکی یک هادی به عوامل جنس هادی و طول هادی و سطح مقطع هادی بستگی دارد.

تاثیر طول هادی در مقاومت الکتریکی

هر چه طول هادی بیشتر باشد مقاومت آن نیز بیشتر می شود.

اسلاید ۶ :

تاثیر سطح مقطع هادی در مقاومت الکتریکی

هر چه سطح مقطع هادی بیشتر باشد مقاومت الکتریکی هادی کم تر می شود.

اسلاید ۷ :

رابطه کلی مقاومت

همانطور که قبلا“ اگر طول هادی زیاد شود مقاومت هادی نیز زیاد شده و بر عکس. در شکل طول دو برابر شده

حال اگر سطح مقطع هادی زیاد شود مقاومت هادی کم تر شده و برعکس در شکل زیر سطح دو برابر شده

اسلاید ۸ :

قبلا“ گفته شد که مقاومت مخصوص هادی ها با یکدیگر فرق دارد و به جنس هادی ها بستگی دارد. لذا مقاومت هادی ها به طول و سطح مقطع هادی و جنس هادی بستگی دارد(مقاومت مخصوص)

نکته مقاومت R برحسب اهم و طول برحسب متر و سطح بر حسب میلی متر مربع

نکته مقاومت مخصوص بر حسب اهم میلی متر مربع برمتر

هدایت مخصوص بر حسب متربراهم میلی متر مربع

اسلاید ۹ :

اثر درجه حرارت بر روی مقاومت الکتریکی

روابط قبل در مورد مقاومت در دمای اتاق بود اگر دمای محیط اضافه و کم شود مقدار مقاومت نیز تغییر می کند. لذا در مورد فلزات ضریب حرارتی تعریف می کنند.

ضریب حرارتی : تغییر مقاومت به ازای تغییر یک درجه سانتی گراد ضریب حرارتی گویند و با α نشان می دهند و واحد آن بر درجه سانتی گراد می باشد.

اگر ۰٫۲=α باشد یعنی مقاومت هادی به ازای یک درجه سانتی گراد ۰٫۲اهم تغییر می کند.

سوال:اگر αمثبت و منفی باشد مقاومت چگونه تغییر می کند.

اسلاید ۱۰ :

تغییر مقاومت با دما

اگر ضریب حرارتی یک مقاومت α باشد و مقاومت آن دردمای صفر R0 باشد مقاومت آن  از رابطه زیر بدست می آید.

اگر ضریب حرارتی α– باشد مقاومت از رابطه زیر بدست می آید.