لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هوش مصنوعي   Artificial Intelligence

 عاملهاي مبتني بر دانش

 منطق

 منطق گزاره اي

 الگوهاي استدلال در منطق گزاره اي

الگوريتم resolution

زنجير پيشرو و عقبگرد

اسلاید ۲ :

قوانين استنتاج در منطق گزاره اي

*قوانين استنتاج: الگوهايي استاندارد که زنجيره اي از نتايج را براي رسيدن به هدف ايجاد ميکند

.۱قانون حذف استلزام يا modus ponens

.۲قانون حذف عطف

.۳قانون معرفي عطف

.۴قانون معرفي فصل

.۵قانون حذف دو منفي

.۶قانون اثبات واحد يا resolution واحد

.۷قانون اثبات يا resolution

اسلاید ۳ :

عاملهاي منطقي

هر عطف را ميتوان از ترکيب عطفي استنتاج کرد

مثال: WumpusAlive را ميتوان از جمله زير استنتاج کرد

(WumpusAhead ^ WumpusAlive)

اسلاید ۴ :

عاملهاي منطقي

۴- قانون معرفي فصل

*هر گزارة درست را ميتوان با هر گزاره‌اي ترکيب فصلي كرد.

اسلاید ۵ :

۵- قانون حذف دو منفي

*اگر نقيض نقيض يك گزاره، درست باشد آن گزاره درست است.

اسلاید ۶ :

۶- قانون اثبات واحد يا Unit Resolution

*اگر از يك تركيب فصلي، يكي نادرست باشد، ديگري حتما درست است.

اسلاید ۷ :

۷- قانون اثبات يا Resolution

*نتيجه‌گيري يك استلزام از توالي دو استلزام

اسلاید ۸ :

مثال: استفاده از قوانين استنتاج

 مي‌خواهيم در دنياي Wumpus، با كمك قوانين استنتاج، wumpus را پيدا كنيم. (صفحات ۱۹۶ و ۱۹۷ فايل pdf كتاب راسل)

اسلاید ۹ :

فرم نرمال عطفي(CNF)

*جمله اي که بصورت ترکيب عطفي از ترکيبات فصلي ليترالها بيان ميشود، اصطلاحاً به فرم CNF است. در هر عبارت موجود در جمله k-CNF دقيقا k ليترال وجود دارد.

فرم نرمال هُرن(HNF)

*عبارات هُرن يا شيپوري (Horn Sentences) به يكي از دو فرم زير تعريف مي‌شوند: (ليترال مثبت را رأس و ليترالهاي منفي را بدنه عبارت گويند.)

اسلاید ۱۰ :

الگوريتم resolution

براي اينکه نشان دهيمKB|=a , مشخص ميکنيم (KB ^ ¬a) ارضا کننده نيست

ابتدا (KB ^ ¬ a) را به CNF تبديل ميکنيم

سپس قانون resolution به عبارات کوچک حاصل اعمال ميشود

هر جفتي که شامل ليترالهاي مکمل باشد، resolution ميشود تا عبارت جديدي ايجاد گردد

اگر اين عبارت قبلا در مجموعه نباشد، به آن اضافه ميشود

فرايند تا محقق شدن يکي از شروط زير ادامه مي يابد:

  • هيچ عبارت ديگري وجود نداشته باشد که بتواند اضافه شود. در اين مورد، b استلزام a نيست
  • کاربرد قانون resolution، عبارت تهي را بدست ميدهد که در اين مورد، b استلزام a است