لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت هوش مصنوعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عاملهای منطقی

عاملهای مبتنی بر دانش

مؤلفه اصلي عامل مبتنی بر دانش، پايگاه دانش آن است

پايگاه دانش: مجموعه ای از جملات

جمله: زبان نمايش دانش و بيان ادعاهايي در مورد جهان

 

 

برای اضافه کردن جملات به پايگاه دانش و درخواست دانسته ها

TELL و ASK

هر دو ممکن است شامل استنتاج باشند

قانون استنتاج: وقتي كسي از پايگاه دانش مي پرسد، جواب بايد از آنچه كه قبلا به پايگاه دانش گفتيم بيايد.

پيروی:انجام فرايند استنتاج تحت مقررات خاص

اسلاید ۲ :

عامل مبتنی بر دانش بايد بتواند:

نمايش حالات و فعاليتها

ترکيب ادراکات جديد

بروز کردن تصور داخلی خود از جهان

استنباط خصوصيات مخفی جهان

استنتاج فعاليتهای مناسب

عامل مبتني بر دانش خيلی شبيه به عاملهايي با حالت درونی است

عاملها در دو سطح متفاوت تعريف ميشوند:

سطح دانش: عامل چه چيزی ميداند و اهداف آن کدامند؟

سطح پياده سازی: ساختمان داده اطلاعات پايگاه دانش و چگونگی دستکاری آنها

اسلاید ۳ :

جهان WUMPUS

معيار کارايي:

۱۰۰۰+ انتخاب طلا، ۱۰۰۰- افتادن در گودال يا خورده شدن، ۱- هر مرحله، ۱۰- برای استفاده از تير

محيط:

بوی تعفن در مربعهای همجوار WUMPUS

نسيم در مربعهای همجوار گودال

درخشش در مربع حاوی طلا

کشته شدن WUMPUS با شليک در صورت مقابله

تير فقط مستقيم عمل ميکند

برداشتن و انداختن طلا

حسگرها:

بو تعفن، نسيم، درخشش، ضربه، جيغ زدن

محرکها:

گردش به چپ، گردش به راست، جلو رفتن، برداشتن، انداختن، شليک کردن

اسلاید ۴ :

توصيف جهان WUMPUS

قابل مشاهده کامل:

قطعی:

رويدادی:

ايستا:

گسسته:

تک عامله:

اسلاید ۵ :

قابل مشاهده کامل: خير, فقط ادراک محلي

قطعی: بله، نتيجه دقيقا مشخص است

رويدادی: خير، ترتيبي از فعاليتهاست

ايستا: بله, WUMPUS و گودالها حرکت ندارند

گسسته: بله

تک عامله: بله، WUMPUS در اصل يک خصوصيت طبيعي است

اسلاید ۶ :

عاملهای منطقی

منطق

منطق، روشي كلاسيك براي ارائه دانش عامل مي‌باشد.

يک زبان رسمي است كه داراي ظاهر و معناست:

ترکيب(نحو يا ظاهر): چه کلمه بندی صحيح است؟(خوش فرم)

معناشناسی: يک کلمه بندی صحيح چه معنايي دارد؟

(در منطق، معنای زبان، درستی هر جمله را در برابر هر جهان ممکن تعريف ميکند)

مثال، در زبان رياضيات

X+2 >= y يک جمله اما x2+y جمله نيست. (ظاهر)

X+2 >= y در جهان درست است اگر x=7  و y =1. (معنا)

X+2 >= y در جهان غلط است اگر x=0  و  y =6. (معنا)

اسلاید ۷ :

استلزام

استلزام منطقي بين جملات اين است که جمله ای بطور منطقي از جمله ديگر پيروی ميکند

a ╞ b

جمله a استلزام جمله b است

جمله a جمله b را ايجاد ميکند

در هر مدلي که a درست است، b نيز درست است

اگر a درست باشد، b نيز درست است

درستی b در درستي a نهفته است

مثال: جمله x+y=4 مستلزم جمله ۴=x+y است

اسلاید ۸ :

استلزام، از زبان مدل‌ها

مدل α، مدل KB را در بر مي‌گيرد.

α، فراي از KB است و بر اساس قوانين دنيا از آن نتيجه مي‌شود.

اسلاید ۹ :

مدلهای Wumpus

KB

 =

 قوانين دنيای Wumpus

+

مشاهدات

اسلاید ۱۰ :

مثال‌هايي از منطق

منطق گزاره‌اي : مثل

منطق مرتبه اول: مثل

منطق مرتبه بالاتر:

نه تنها كميت اشياء را مشخص مي‌كند، بلكه به كميت ارتباطات و توابع نيز مي‌پردازد. مثل:

 

 

منطق عقيده‌اي: مثل