لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت واکنش ها و معادلات شیمیایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت واکنش ها و معادلات شیمیایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف

مشاهده ۷ واکنش

تعریف و نوشتن فرمولها برای واکنش دهنده ها و محصولات واکنش ها

موازنه کردن معادلات واکنش ها

اسلاید ۲ :

شواهد واکنش های شیمیایی

قسمت A

   واکنش اول :نوار منیزیم خاکستر مانند است

  واکنش دوم :تست تورنسل حالت اسیدی یا بازی را

نشان می دهد

قسمت B

  واکنش اول: جامد تبدیل به مواد سفید رنگ میشود وبخار از لوله بیرون می آید.

  واکنش دوم: جامد دوباره به رنگ آبی در می آید

اسلاید ۳ :

شواهد واکنش های شیمیایی

قسمت C

  واکنش اول: میخ آهنی که مس روکش شده است و رنگ محلول از آبی به سبز کم رنگ تغییر کرده است.

 

اسلاید ۴ :

شواهد واکنش های شیمیایی

قسمت C

  واکنش دوم: فلز مس با نقره پوشیده شده ومحلول شروع به تغییر رنگ به آبی کم رنگ نموده است

اسلاید ۵ :

قسمت C

 واکنش سوم :وقتی نوار منیزیم اضاقه می شود محلول HCL حباب آزاد میکند. این حباب ها درون هوا بصورت حلقوی کرده و درو لوله جمع آوری می شوند که  این گاز ها اشتعال پذیر هستند.

اسلاید ۶ :

کلمات معادله قسمت A

:A1:منیزیم به اضافه اکسیژن چه محصولی می دهد؟

:A2:محصولات قسمت A1  به اضافه آب چه محصولی می دهد؟

اسلاید ۷ :

کلمات معادله قسمت B

B1: مس دو سولفات ۵ آبه در اثر حرارت چه محصولی می دهد؟

B2: مس دو سولفات بدون آب به اضافه آب چه محصولی می هد؟

اسلاید ۸ :

کلمات معادله قسمت B

 C1 آهن به اضافه مس ۲ سولفات چه محصولی می دهد؟

C2مس به اضافه نقره نیترات چه محصولی می دهد؟

C3منیزیم به اضافه هیروکلریک چه محصولی می دهد؟

اسلاید ۹ :

ساختار

کلمه معادله ها را با استفاده از پیش بینی محصولات کامل کنید. از معاذله هایی که حین مشاهده جمع آوری کردید استفاده کنید

مطمئن شوید که شامل حالات مواد واکنش دهنده و محصولات باشد.

واکنش ها را طبقه بندی کنید