لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت وسوسه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت وسوسه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعريف وسوسه :

براساس تعريف WHO  : ميل به تجربه اثر يا اثرات قبلي مصرف مواد مخدر است . دراين تعريف تمايل بين ميل ( DESIRE  يا   WISH  ) با جبر (derive ) يا (compulstion  ) وجود ندارد .

اسلاید ۲ :

ميل  با فشار زياد است كه:

 به تفكرات شخص مصرف كننده نفوذ مي كند

 برروي خلق (mood ) مصرف كننده اثرمي گذارد

 باعث ايجاد فشار در جهت تغيير رفتار شخص مي شود .

اسلاید ۳ :

وسوسه آنقدر شديد ونفوذ كننده است كه :

.۱تمركز را مختل مي كند

.۲ با عملكرد شخص  تداخل مي كند

.۳ باعث مي شود فرد سريعا“  و شديدا“‌ احساس ناراحتي بكند .

 • شدت وسوسه در مصرف مواد مخدرمعادل شدت حمله panic ( وحشت زدگي ) و يــا فوبي در اضطراب حساب مي شود .
 • بين وسوسه با علايم ترك وخلق افسرده (negative mood ) ارتباط معني دار وجود دارد .
 • احساس dysphoric و يا جداشدن از درون و بيرون

اسلاید ۴ :

ارتباط وسوسه با علايم ترك شناخته شده است ،‌به حدي كه آنرا يك جزء شناختي (cognitive ) از علايم ترك مي دانند .

اسلاید ۵ :

اجزاي رواني وسوسه :

 • انتظار ( anticipation )
 • حدس وقوع (expectation )

اسلاید ۶ :

 • وسوسه قبل از شروع درمان شدت مي گيرد .محركها ( CUEها ) هم باعث افزايش اضطراب وتنش وهم باعث افزايش وسوسه ها مي شوند .
 • دروسوسه يك فرآيند شرطي شدن و تغييرات فيزيولوژيك بيداري (arousal ) هم ديده ميشود .

 

اسلاید ۷ :

وسوسه كيفيتي است كه بسته به فرد و موقعيت كاملا“‌ متفاوت ظاهر ميشود

اسلاید ۸ :

مسیر شکل گیری مصرف

 • TRIGGER
 • تفکرات
 • وسوسه
 • فاکتور هائی باعث می شوند که این افکار عملی شوند
 • مصرف

اسلاید ۹ :

 • در چه موقعیت هائی شخص مواد مصرف می کند
 • موقعیت های پر خطر را بشناسید

.۱خشم

.۲اضطراب

.۳فشار اجتماعی برای مصرف

این موقعیت ها برای همگان یکسان نیست

اسلاید ۱۰ :

شناسائی trigger

 • هربیمار جداگانه برگه را برای خود پر کند
 • هربیمار جداگانه وبلندبرگه خود را بخواند(بحث گروهی)
 • مهمترین فاکتور ها شناسائی شود