لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ويروس موزائیک خیار و كدو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ويروس موزائیک خیار و كدو قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

این ویروس دارای دامنه میزبان وسیعی است و در تمام دنیا گسترش دارد . صدها گونه گیاهی و تقریباً ۵۰ خانواده بعنوان میزبان آن گزارش شده اند . تمام کدوئیان به این ویروس حساس می‌باشند . مانند کدو ، هنئوانه ، طالبی ، خربزه ، انواع گیاهان زینتی نیز مورد حمله این ویروس واقع می‌شوند.

این ویروس در فارس ، یاسوج و ممسنی در خیار بسیار مهم و خسارت زا است . در کل ایران نقشی درجه دوم در محصولات جالیزی دارا می‌باشد .

اسلاید ۲ :

مشخصات ویروس:

ویروسی است ایزومتریک به قطر nm 28 در محیط خارج کم ثبات است ، زیرا اجزاء Protein پوششی ویروس به هم نچسبیده و به راحتی آنزیمهای ریبونوکلوئاز ‌قادرند نوکلئیک اسید را تجزیه کنند . ژنوم آن RNA تک رشته‌ای و سه قسمتی است . انتقال مکانیکی آن به راحتی امکان پذیر است . انتقال طبیعی آن با شته مانند :شته سبز هلو و شته سبز پنبه صورت می‌گیرد. رابطه ویروس با شته به صورت ناپایاست . این ویروس در کدوئیان بذر زاد نمی‌شود .

پایداری : پایداری این ویروس در علفهای هرز بسیار مهم است. در بدن شته ناقل نمی‌تواند پایداری کند زیرا رابطه آن با ویروس ناپایاست. گیاهانی مانند چغندرقند که در فصل زمستان در مزرعه هستند می‌توانند ویروس را انتقال دهند.

اسلاید ۳ :

عامل بيماري : سي- ام – وي

 

ميزبانان : خيار – كدو خورشتي – طالبي – گوجه فرنگي – بادمجان – كرفس – كدو – پياز – توتون وگلهاي زينتي .

 علائم : لين بيماري بر روي برگها به صورت لكه هاي زرد متمايل به سبز به ابعاد مختلف ظاهر مي شود و گاهي اوقات زود هنگام سبب خشكاندن برگها مي شود. ميوه هاي آلوده ناصاف ، نامنظم داراي لكه هاي زرد خواهند بود كه اين لكه ها عامل بيماري كاهش ارزش تجاري آنان مي باشد. رشد ميزبان در اثر بيماري كاهش يافته و محصول كمتري توليد مي كند . عامل انتشار بيماري توسط باد و باران به مناطق مختلف انتقال مي يابند.

اسلاید ۴ :

چگونگي انتقال ويروس موزاييک خيار :

ويروس زمستان را روي ميزبان هاي واسط با ريشه هاي علف هاي هرز دائمي پايدار
 مي ماند (عروسک پشت پرده،تلخه سفيد، داتوره،گزنه،نعنا آبي،يونجه باغي و غيره (

انتقال و گسترش ويروس موزاييک خيار از طريق مايه زني مکانيکي،بذر،سس،و حشرات ناقل صورت مي گيرد

حدود ۶۳ گونه از شته ها قادرند اين ويروس را منتقل کنند

شته سبز هلوMyzus persicae و شته جاليزAphis gossypii از ناقلين مهم ويروس موزاييک خيار هستند

اسلاید ۵ :

كنترل : پس از مشاهده علائم از سموم تيرام – زيرام به فاصله ۱۰-۷ روز تا زماني كه شرايط آلودگي وجود دارد استفاده شود . بذر مي تواند با بنوميل – تيوفانات – متيل – يا يكي از سموم بالا ضد عفوني شود . ضد عفوني گلخانه با تناوب زراعي ۲ساله پيشنهاد مي گردد.

کنترل حشرات ناقل :بيش از ۶۳کونه شته،سوسک دوازده نقطه اي خيار ،سوسک راه راه خيار و بعضي از ملخ ها CMVرااز بيرون به داخل مزرعه انتقال مي دهند و هنوز سمي ساخته نشده که شته را قبل از تغذيه نابود کند ، پس کنترل بسيار مشکل مي باشد

انتخاب بذر عاري از ويروس

کنترل علف هاي هرز

اسلاید ۶ :

Cucumber mosaic virus

Cucumber mosaic virus (CMV) is a plant pathogenic virus [1] in the family Bromoviridae [2]. It is the type member of the plant virus [3] genus, Cucumovirus [4]. This virus has a worldwide distribution and a very wide host range [5]. In fact it has the reputation of having the widest host range of any known plant virus (191 hosts in 40 families [6]). It can be transmitted from plant to plant both mechanically by sap and by aphids in a stylet-borne fashion. It can also be transmitted in seeds and by the parasitic weeds, Cuscuta sp. (dodder).

In plant tissue this virus makes characteristic viral inclusion bodies which can be diagnostic. They are hexagonal in shape (Fig.1) and stain both in a protein stain and a nucleic acid stain[7]. These inclusions [8] are made up of virus particles

اسلاید ۷ :

Figure 1. The red-violet-stained hexagonal body is an accumulation of CMV particles. The inclusions can also be rhomboidal (Fig. 2b), may appear hollow (Fig. 1) and can form larger aggregates (Fig. 3b). The inclusions are not uniformly distributed and can be found in epidermal (Figs. 1 and 2b), mesophyll (Fig. 3b), and stomata cells (Fig. 4b). The blue-colored body below the virus inclusion is the nucleus of the cell. (The tissue is stained with the nucleic acid stain, Azure A.)

اسلاید ۸ :

Host range and symptoms

This virus was first found in cucumbers (Cucumis sativus) showing mosaic symptoms in 1934 [9] hence the name Cucumber mosaic. Since it was first recognized it has been found to infect a great variety of other plants [10], including other vegetables such as squash, melons, peppers, beans [11], tomatoes, carrots, celery, lettuce, spinach [12] and beets, various weeds and many ornamentals and bedding plants. Symptoms seen with ths virus include leaf mosaic or mottling (Fig. 2a), yellowing (Fig. 3a), ringspots (Fig. 4a), stunting, and leaf [13], flower and fruit distortion.

اسلاید ۹ :

Properties

CMV [16] is a linear positive-sense, single-stranded RNA virus. Its total genome size 8.621 kb and is broken into three parts. The largest part is 3.389 kb; the second largest is 3.035 kb; the third largest is 2.197 kb. The RNA is surrounded by a protein coat consisting of 32 copies of a single structural protein which form isometric particles [17].

Diagnosis

Correct diagnosis [18] of any plant disease requires some expertise. Plants suspected of a viral infection should be sent to a plant disease diagnostic laboratory where the presence or absence of the virus can be confirmed by serological ( ELISA ), genetic (PCR), or host range tests.

اسلاید ۱۰ :

Prevention and control

No chemicals can cure a plant of this virus infection or of any other. Control measures for all plant viruses include prevention and eradication. (See Disease Management