لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ويژگی های کانسارها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ويژگی های کانسارها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ويژگی های کانسارها

کانسارها را می توان به سه گروه عمده تقسيم نمود:

-کانسارهای آذرين

-کانسارهای رسوبی

-کانسارهای دگرکونی

اسلاید ۲ :

از نظر محيط تشکيل، کانسارها را می توان به گروههای زير تقسيم نمود.

۱-هيپوترمال

الف- عمق تشکيل: ۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ متر

ب- درجه حرارت: ۳۰۰-۶۰۰ سانتيگراد

ب-موقعيت تشکيل:  در نفوذی های اسيدی عميق اغلب با سن پري کامبرين.

ج-شکل کانی سازی: به شکل پرکنندگی شکستگی ها، رگه های نامنظم و صفحه ای

د-نوع کانی سازی: طلا، قلع، موليبدن، مس، سرب، روی و آرسنيک.

ه- کانی ها: مگنتيت، پيروتيت، موليبدنيت، کاسيتريت، پيريت، شيليت، اسفالريت.

و-آلتراسيون ديواره: سريسيته شدگی، کلريته شدگی، سيليسی شدن، آلبيتی شدن.

ز-بافت و ساخت: درشت دانه و دارای ساخت نواری.

ح-مثالها: طلای اونتاريو، طلای کلار، مس و طلای کبک.

اسلاید ۳ :

از نظر محيط تشکيل، کانسارها را می توان به گروههای زير تقسيم نمود.

۲-مزوترمال:

الف-عمق تشکيل: ۱۲۰۰-۴۵۰۰ متر

ب-درجه حرارت تشکيل: ۲۰۰-۳۰۰ سانتيگراد.

ج-موقعيت تشکيل: نزديک توده های نفوذی. ممکن است در ارتباط با شکستگی های ناحيه ای باشد.

د- طبيعت کانی سازی: پرکننده شکستگی ها، تغييرات از حالت توده ای به حالت پراشی، صفحه ای، رگه ای، لوله ای و زينچه ای.

ه-نوع کانی سازی: طلا، نقره، مس، آرسنيک، سرب، روی، موليبدن، تنگستن، اورانيم.

و-کانی ها: طلای ناتيو، کالکوپيريت، بورنيت، پيريت، اسفالريت، گالن، کالکوسيت، پيچبلند، تتراهدرايت.

ز-آلتراسيون ديواره: کلريته شدگی شديد، سريسيته و کربناته شدگی

ح-بافت و ساخت: دانه ريز تر از کانسارهای نوع هيپوترمال. دارای ساخت نواری و دارای لنزهای ماسيو.

و-مثالها: طلای بنديگو در استراليا، نقره کوبالت در اونتاريو، مس مونتانا.

 

اسلاید ۴ :

۳-کانسارهای اپيترمال:

الف- عمق تشکيل: از سطح زمين تا عمق ۱۵۰۰ متر.

ب- درجه حرارت تشکيل: ۵۰-۲۰۰ سانتيگراد.

ج- طبيعت کانی سازی: رگه ای ساده، لوله ای و داربستی

د-نوع کانی سازی: سرب ، روی، طلا، جيوه، مس ، سلنيوم، اورانيم.

ه-کانی ها: طلا و نقره ناتيو، بيسموت، پيريت، اسفالريت، اورپيمنت، استیبنايت.

و-دگرسانی ديواره: اغلب به روشنی ديده نمی شود. چرت شدگی، رسی شدگی، دولوميته و کلريته شدگی.

ز-بافت و ساخت: ساخت نواری و برشی شدن رگه ها. دانه بندی متغير است.

ح-مثال: طلای کلرادو، و نوادا.

اسلاید ۵ :

از نظر محيط تشکيل، کانسارها را می توان به گروههای زير تقسيم نمود.

۳- کانسارهای تله ترمال

عمق تشکيل: نزديک سطح زمين

درجه حرارت: ±۱۰۰ درجه سانتيگراد

موقعيت تشکيل: سنگهای رسوبی و يا جريانهای لاوايي

طبيعت کانی سازی: در فضاهای خالی مانند، شکستگی هاو حفره ها

نوع کانی سازی: سرب و روی، کادميم و ژرمانيم.

کانی ها: گالن، اسفالريت، مارکاسيت، سينابار

دگرسانی سنگ ديواره: دولوميته شدگی و چرت شدگی

بافت و ساخت: ساخت نواری و برشی شدن رگه ها. دانه بندی متغير است.

ح-مثال: کانسارهای سرب و روی، برخی از کانسارهای جيوه.

اسلاید ۶ :

پی جويي و اکتشاف

پی جويي(prospecting ): هدف از عمليات پی جويي آن است که با توجه به معيارها و نشانه های مختلف و با روشهای پی جويي موقعيت کانسار و وضعيت عمومی آن را مشخص نمود.

اکتشاف(exploration ): هدف از عمليات اکتشاف منطقه ای که پس از يافتن کانسار شروع می شود، بررسی و شناسايي دقيق کانسار، مطالعه ساختمان داخلی و در نهايت تعيين شکل، ابعاد و ذخيره کانسار است.

از واژه هايي مانند اکتشاف مقدماتی، اکتشاف تفصيلی و اکتشاف هنگام استخراج نيز استفاده می شود.