لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ویژگیهای فنی موثر در انتخاب و بکارکیری مصالح قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف رفتاري

عوامل  اصلی و تعیین کننده ای  که در انتخاب و بکارگیری مصالح موثرند توضیح دهد.

تاثیر ویژگی های فیزیکی،مکانیکی و شیمیایی  مصالح  در انتخاب و بکارگیری آنها را شرح دهد.

مفاهیم پایه و اصلی مربوط به خواص فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی مصالح و تاثیر آنها در انتخاب و بکارگیری مصالح را شرح دهد.

برخی خطرات واکنشهای شیمیایی که ممکن است  پس از مصرف و بکارگیری مصالح ؛ عارض ساختمان شود، توضیح دهد.

اسلاید ۲ :

مصالح ساختمانی و معماری

نیروهای شکل دهنده در ساختمان و معماری بسیار زیاد و پیچیده اند. دامنه این عوامل از ویژگی های ابعادی و هندسی فضاها آغاز و به طراحی دید و نور و خصوصیات  مکان و منظر و ماده و مصالح و سپس به ملاحظات روانی، اجتماعی، اقتصادی می رسد. تا جائیکه می توان گفت معماری هنر آشتی آضداد است.

خط در طراحی معماری و ارتباط آن با مصالح

ساختن با ماده امکان پذیر است و معماری در نهایت وقتی موجودیت پیدا می کند که اجرا شود و برای این منظور  با مصالح و تکنولوژی اجرایی ارتباط پیدا می کند.

ساختن با محیط در تعامل است

اسلاید ۳ :

مصالح، ساختمان و معماری

اندیشه طراحی از طریق توجه به نوع  مصالح، نحوه ساخت ، سیستم سازه ای ؛ و بده و بستان آنها  با فضا ، پوسته، بازشوها ، نور و… واقعیت پیدا می نماید.

شکل و فضای معماری براساس ویژگی های مصالح و نحوه پرداخت و نصب آنها محقق  می شود. حاصل این عوامل  است که به  شکل گیری فضایی دلنشین و قابل قبول منجر می شود.

اسلاید ۴ :

مزیت شناخت مصالح برای معماران

هر ماده از “توانمندی سازه ای” و قابلیت اجرایی و ظرفیت حسی و زیبایی خاص خود برخوردار است و از این رو تناسبات، شکل ها و احجام احساس خاصی را تداعی می کند.

چنانچه خواص مواد بخوبی شناخته شود (حتی مواد مصنوعی مانند انواع پلاستیک و…) به هنگام استفاده در تضاد با طبیعت قرار نخواهند گرفت و با  بهره گیری خردمندانه از آنها می توان غنای بیشتر فضا و طبیعت را به ارمغان آورد.

اسلاید ۵ :

مبحث شناخت مصالح شامل دو بخش است:

بخش اول به معیارهای انتخاب مصالح در پروژه های معماری اختصاص دارد، که طی آن خواص فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی ،  زیست محیطی و کاربردی مواد که بر اساس استانداردها و مقررات ملی ساخت و ساز ، و شناسنامه فنی  آنها تدوین شده است مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش دوم به معرفی مهم ترین ترین مصالح مورد استفاده در معماری ، چگونگی تولید، و ویژگیهای کاربردی و کارکردی  آنها اختصاص دارد.

اسلاید ۶ :

معیارهای انتخاب مصالح در معماری

مهمترین خواص فیزیکی

مهمترین خواص مکانیکی

مهمترین خواص شیمیائی

مهمترین خواص اکولوژیکی

مهمترین خواص کاربردی( مجموعه خواص فوق ؛ زیبایی مصالح ، ویژگی های حسی ، روانی و ….)

اسلاید ۷ :

 اطلاعات پایه ای مربوط به وزن ، حجم ، چگالی ، سختی

– وزن :     الف) وزن خشک جسم جامد
                ب ) وزن اشباع شده با آب جسم جامد                                                                                 
– حجم:      الف ) حجم مطلق(بدون فضای خالی)
                 ب  ) حجم فضایی جسم(با فضای خالی)
– وزن مخصوص:
                 الف )  وزن مخصوص جسم جامد(بدون فضای خالی)
 
                 ب  )   وزن مخصوص فضایی جسم

– چگالی : جرم حجم واحدی از جسم ؛ مثلا چگالی آهن             آب
 
– شاخص میزان فشردگی

– شاخص میزان  تخلخل
سختی اجسام (مقاومت در برابر خش) –

اسلاید ۸ :

تاثیر آب بر مصالح ساختمانی

– قابلیت نفوذ آب در جسم:میزان آبی که در جسم نفوذ می کند.( مقدار آب تحت فشاری که در مدت یک ساعت از یک متر مربع سطح جسمی که ضخامت آن یک متر باشد عبور می کند.)

– قابلیت جذب آب:مقدار آبی که حجم یک جسم را پر می کند.
– رطوبت:وزن آب موجود در مصالح ساختمانی
– ضریب نرمی:این ضریب نشان دهنده مقاومت مصالح در برابر نفوذ آب است. مقاومت جسم اشباع شده به مقاومت جسم خشک را ضریب نرمی می گویند. مصالحی را که ضریب نرمیشان کمتر از ۸/۰ است نباید در مناطق مرطوب به کار گرفت.

– مقاومت در برابر یخبندان: مواد ساختمانی از آب اشباع شده  و تحت شرایط اشباع و  برودت  ۱۷ – درجه سانتیگراد منجمد می شوند و سپس در حرارت عادی ، یخ آنها ذوب می شود. این حالت  ۱۰ تا ۲۰۰ بار تکرار می شود.مصالحی که پس از آن پوسته پوسته نشوند ؛ بیش از ۵% از وزنشان کاسته نشود و بیشتر از ۲۵% تاب مکانیکی خود را از دست ندهند مصالح مقاوم در برابر یخبندان به حساب می آیند. 
 

اسلاید ۹ :

تاثیر حرارت بر مصالح ساختمانی
– قابلیت هدایت حرارتی:مقدار گرمایی است  که جداره بر اثر اختلاف درجه حرارت مؤثر در دو سمت داخل و خارج از خود عبور می دهد. میزان هدایت گرما در دیوار خارجی، سقف و کف بناها بسیار حائز اهمیت است.این قابلیت به میزان تخلخل، شکل منافذ، نوع جنس، میزان رطوبت و وزن واحد جسم بستگی دارد.چون این ضریب در مورد هوا بسیار کم است برای جلوگیری از تبادل حرارت از دیوارهای دو جداره یا  مصالح متخلخل استفاده می کنند.
 – گرمای ویژه:مقدار گرمایی که یک گرم از جسم نیاز دارد تا حرارت آن یک درجه سانتی گراد  بالا برود.
 – ظرفیت حرارتی: خاصیت جذب مقدار معینی از حرارت توسط جسم در هنگام حرارت دادن
 – ضریب انبساط و انقباض: به وسیله آزمایشات مکرر در درجه حرارت های مختلف اندازه گیری می شود. شناخت این ضریب از نقطه نظر هم جواری مصالح و رفتارهایی که مصالح مختلف در هنگام سرما و گرما از خود بروز می دهند اهمیت دارد.
– مقاومت در برابر حرارت وآتش:قابلیت جسم در مقابل تغییر شکل ناشی مشتعل شدن و از دست دادن تاب مکانیکی یا خراب شدن تحت تأثیر حرارت زیاد به هنگام آتش سوزی است.
از این نظر مواد به سه گروه تقسیم می شوند:
۱- اجسام نسوز حرارت ۱۵۸۰ درجه سانتی گراد را تحمل کرده و معمولا مشتعل و مبدل به ذغال نمی شوند.
۲- اجسام دیرسوز در حرارت ۱۳۵۰ تا ۱۵۸۰ درجه سانتیگراد تغییر شکل می دهند. معمولا براحتی مشتعل و ذغال نمی شوند.مثل آسفالت که با  دور کردن شعله از سوختن باز می ماند.
۳- اجسام سوزا در حرارت زیر ۱۳۵۰ درجه سانتیگراد شعله ور و ماهیت خود را از دست می دهند. معمولا در اثر رسیدن شعله و حرارت مشتعل و می سوزند.    

اسلاید ۱۰ :

قابلیت جذب و انعکاس نور و صدا
قابلیت جذب و انعکاس نور: به بافت، رنگ ، شکل و سطح مواد بستگی دارد.

قابلیت عبور نور: به میزان شفافیت ، مات و کدر بودن مصالح بستگی دارد.

قابلیت هدایت یا عایق بودن در برابر جریان برق: به میزان رسانایی جریان الکتریسیته توسط مصالح بستگی دارد.
 
قابلیت اکوستیک : جذب و انعکاس صدا و نوفه به بافت و شکل و ضخامت جسم دارد.صدا عاملی “خواسته” و مطلوب  و نوفه  عاملی “ناخواسته” و زیان آور در ارتباط با شنوائی محسوب می شود.