لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت يکپارچه سازي بانک هاي اطلاعاتي زيست شناختي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت يکپارچه سازي بانک هاي اطلاعاتي زيست شناختي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

الگوي بانک اطلاعاتي

ساختار يک سيستم بانک اطلاعاتي که توسط يک زبان فرمال توصيف مي شود، الگوي آن بانک اطلاعاتي ناميده مي شود. در يک بانک اطلاعاتي رابطه اي، الگو وظيفه تعريف جداول، فيلد هاي موجود در هر جدول، و ارتباط بين اين فيلد ها و جداول را بر عهده دارد.

الگوهاي بانک اطلاعاتي عمدتا در لغت نامه داده بانک اطلاعاتي ذخيره مي شود. اگرچه يک الگوي بانک اطلاعاتي با زبان يک بانک اطلاعاتي تعريف مي شود، ولي اين واژه عمدتا به شماي گرافيکي ساختار بانک اطلاعاتي اطلاق مي شود.

 

اسلاید ۲ :

الگوي بانک اطلاعاتي (ادامه)

سطوح مختلف الگوي بانک اطلاعاتي

 • الگوي مفهومي، يک نقشه از مفاهيم و روابط مابين آنها

 

 • الگوي منطقي، يک نقشه از موجوديت ها و صفات آنها و روابط مابين آنها
 • الگوي فيزيکي، يک پياده سازي خاص از الگوي منطقي
 • اشياء الگو، مانند اشياء موجود در Oracle يا SQL Server

اسلاید ۳ :

الگوي مفهومي

يک الگوي مفهومي که به آن مدل داده اي مفهومي نيز گفته مي شود يک نقشه شامل مفاهيم و روابط بين آنهاست. اين الگو روابط معنايي بين اجزاء مختلف يک سازمان را توصيف مي کند و فرض هايي را در مورد طبيعت آن بيان مي کند. به صورت خاص اين الگو کلاس هاي موجوديت ها، ويژگي صفات، و روابط را توصيف مي کند. از آنجا که اين سطح از الگو ويژگي هاي معنايي يک سازمان را مشخص مي کند و نه طراحي يک ديتابيس را، بنابراين اين الگو به صورت انتزاعي مطرح مي شود. اين الگو به عنوان مجموعه ي فراگير مدل داده اي محسوب مي شود. چون مدل داده اي بر اساس پرسپکتيو يک شخص از دنياي خارج ساخته مي شود و چارچوبي غير منعطف دارد. اما يک الگوي مفهومي امکان در برگيري تمام چنين پرسپکتيوهايي را دارد. اين الگو ساختار توارث را پشتيباني مي کند. در واقع الگوي مفهومي را مي توان ترکيب چندين الگوي منطقي که هر يک بر پايه ي يک ساختار فکري بوجود آمده اند دانست.

اسلاید ۴ :

الگوي منطقي

يک اسکيماي منطقي يک مدل داده اي براي يک مساله ي مشخص است که با توجه به قابليت ها و محدوديت هاي يک تکنولوژي مديريت داده به وجود آمده است. اين مدل بدون آنکه محدود به يک محصول خاص مديريت بانک اطلاعاتي در بازار باشد، بسته به تکنولوژي مورد استفاده ممکن است از ترم هايي مانند جداول رابطه اي و ستون، کلاس هاي مبتني بر مدل هاي شي گرا، و يا تگ هاي XML استفاده کند. اين اسکيما بر خلاف مدل داده اي مفهومي که در آن هيچ اشاره اي به تکنولوژي مورد استفاده نمي شود، و يا بر خلاف مدل داده اي فيزيکي که در آن جزئيات ذخيره و بازيابي اطلاعات در محيط فيزيکي مورد بحث قرار مي گيرند مي باشد.

اسلاید ۵ :

الگوي فيزيکي

اين اسکيما در واقع توصيف مي کند که داده ها چگونه بر روي مدياي فيزيکي ذخيره سازي ذخيره مي شوند. اين ذخيره سازي مي تواند در محيطي متمرکز و پيوسته و يا محيطي توزيع شده صورت گيرد. نگرش اين اسکيما به داده نگرشي کاملا آميخته با شيوه ي ذخيره سازي و محيط فيزيکي آن مي باشد

اسلاید ۶ :

اشيائ الگو

يک شي الگو يک ساختار منطقي نگهداري اطلاعات است. يک شي الگو رابطه اي يک به يک با فايل هاي فيزيکي روي ديسک که اطلاعات آنرا ذخيره مي کنند ندارد. مثلا در Oracle  اطلاعات يک شي الگو ممکن است  در يک يا چند فضاي مربوط به جداول Oracle نگهداري شوند. در Oracle کاربر مي تواند ميزان فضايي که بايد به آن شي اختصاص يابد تعريف نمايد. جداول، شاخص ها، ديدها، پيوندهاي داده اي، پروسيجرها، تريگرها، توابع، و … نمونه هايي از الگوهاي شي هستند

اسلاید ۷ :

مرور تاريخي

فرآيند يکپارچه سازي سنتي

 • يکپارچه سازي ديد ها
 • انتقال و استفاده چند جانبه از داده ها (Data interoperability)
 • يکپارچه سازي بين سازماني
 • معماري لايه سرويس سيستم هاي بانک اطلاعاتي فدراسيوني
 • انباره سازي داده ها
 • عصر وب، همترازي دادها (Data alignment)

اسلاید ۸ :

انتقال و استفاده چند منظوره از اطلاعات (۱۹۷۵-۸۰)

¨ ترنسپرنت بودن نسبت به مکان (Location Transparency)

                    Ü    الگوي سراسري

  دسترسي سراسري: بانک هاي اطلاعاتي توزيع شده

                  دسترسي سراسري + دسترسي محلي: بانک هاي اطلاعاتي فدراسيوني

¨ عدم ترنسپرنت بودن نسبت به مکان ( LOCATION VISIBILITY)

                 Ü    عدم وجود الگوي سراسري

   multiDB views, multi DB access language:

                                         MULTIDATABASE SYSTEMS

¨ داده هاي ساختار نيافته و يا نيمه ساختار يافته

    (files, repositories, knowledge bases, spreadsheets, …)

   information exchange protocols / languages:

اسلاید ۹ :

پيش پردازش داده ها

¨تميز کردن داده ها

 • مقدار دهي مقادير مفقوده، حذف نويز، حذف و يا تصحيح داده هاي پرت، حل و فصل ناسازگاري ها و تناقض ها

¨ يکپارچه سازي داده ها

 • يکپارچه سازي بانک هاي اطلاعاتي يا مکعب هاي اطلاعاتي و يا فايل هامختلف

¨ تبديل داده ها (Data transformation)

 • انبوهش و به هنجار کردن داده ها ( Normalization and aggregation)

¨کاهش حجم داده ها (Data reduction)

 • بازنمايي داده ها در حجمي کمتر به گونه اي که نتايج پردازش تحليل آنها تفاوت معني داري نداشته باشد (مانند کاهش ابعاد بردار ويژگي)

اسلاید ۱۰ :

ناسازگاري هاي معنايي

 Naming Conflicts

 In any data model, the schemata incorporate names for various entities/objects represented by them. Since these schemata are designed independently, the designer of each schema uses his or her own vocabulary to name these objects. Objects in different schemata representing the same real world concept may contain dissimilar names