لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پرخاشگری و علل آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پرخاشگری و علل آن قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

دیدگاههای نظری پرخاشگری

 • عوامل زیست شناختی
 • نظریه سایق
 • نظریه های نوین

اسلاید ۲ :

عوامل زیست شناختی: از غریزه تا تکامل

 • قدیمی ترین و شناخته شده ترین تبیین
 • پرخاشگری زاده غریزه مرگ(Thanatus) با هدف نابودی خود که به سوی دیگران هدایت می شود (فروید)
 • ناشی از غریزه جنگیدن (لورنز)

اسلاید ۳ :

نظریه سایق

 • ناشی از سایق فراخوانده شده از بیرون برای آسیب رسانی به دیگران
 • ایجاد انگیزه آسیب رسانی با شرایط بیرونی (بویژه ناکامی)
 • فرضیه ناکامی- پرخاشگری

اسلاید ۴ :

نظریه های نوین

 • یادگیری اجتماعی
 • الگوی عمومی پرخاشگری

اسلاید ۵ :

یادگیری اجتماعی

 • نظریه بندورا
 • یادگیری از راه مشاهده رفتار دیگران

اسلاید ۶ :

الگوی عمومی پرخاشگری

 • بر پایه نظریه بندورا
 • آغاز زنجیره ای از رویدادهای منجر به پرخاشگری با دو نوع درون داد:

–عوامل موقعیتی: ناکامی، توهین، حمله و …

–عوامل شخصی: ویژگیهای فردی مانند زودرنجی، غیر منطقی بودن و…

اسلاید ۷ :

متغیرهای درون داد

             عوامل شخصی

زودرنجی

باورها درباره پرخاشگری

ارزشهای موافق پرخاشگری

سوگیری اسنادی خصمانه

             عوامل موقعیتی

عمل خشم برانگیز

ناکامی

قرار گرفتن در معرض الگو ی پرخاشگر

قرینه های مربوط به پرخاشگری

علل ناراحت کننده/ عاطفه منفی

اسلاید ۸ :

علل پرخاشگری

 • اجتماعی
 • فرهنگی
 • موقعیتی
 • شخصی

اسلاید ۹ :

علل اجتماعی

 • ناکامی
 • تحریک و تهییج: انتقاد، تحقیر، حمله فیزیکی، برتری نمایی، توهین
 • انگیختگی فزاینده
 • خشونت رسانه ای

اسلاید ۱۰ :

علل شخصی

 • شخصیت A
 • سوگیری اسناد خصمانه
 • خودشیفتگی
 • احساس جویی و تکانشی بودن
 • تفاوتهای جنسیتی : پرخاشگری آشکار در مردان و پنهان در زنان