لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پرورش قارچ خوراكي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پرورش قارچ خوراكي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

قارچها (Fungi):

ارگانيزم‌هاي اوليه هستند (پروكاريوت) كه به قارچ يا فونگي مشهورند.

قارچ‌ها از نظر نحوه زندگي:

۱- زندگي انگلي يا پارازيتي دارند: (بيماريزا هستند) و از موجودات زندگي مانند گياهان و جانوران تغذيه مي‌كنند و سبب بيماري روي گياهان و جانوران مي‌شوند. مانند بيماري سفيدك در انگور و …

۲- زندگي ساپروفيتي دارند: (گندروي هستند)

يعني بر روي مواد آلي غيرزنده و در حال پوسيدن شروع به رشد مي‌كنند

مثل رشد كپك روي نان يا رشد قارچها بر روي كنده درخت

اسلاید ۲ :

قارچها (Fungi) از نظر اندازه:

۱- ميكروسكپي: قارچهايي  هستند كه فقط با استفاده از چشم مسلح (ميكروسكپ ) قابل مشاهده هستند. (عامل بيماري سفيدك سطحي)

۲- ماكروسكپي: قارچهايي  هستند كه با استفاده از چشم غير مسلح قابل مشاهده هستند. (قارچ‌هاي خوراكي صدفي)

قارچها از تغذيه:

خوراكي

سمي

دارويي: (كه ممكن است از قارچهاي سمي  يا خوراكي تهيه شود)

اسلاید ۳ :

موجودات از نظر تامين غذاي خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

۱- اتوتروف: موجوداتي كه مي‌توانند خود غذاي مورد نياز خود را بسازند . مانند گياهان كه با داشتن كلروفيل و انجام فتوسنتز، غذاي مورد نياز خود را تامين مي‌كنند و مي‌توانند مستقل از ساير موجودات به زندگي خود ادامه دهند.

۲- هتروتروف:  موجوداتي كه براي تامين نياز خود به گياهان يا جانوران ديگر محتاج هستند. مثل گياهخوران و گوشت خوران كه نمي‌توانند مستقل از ساير گياهان به حيات خود ادامه دهند.

قارچها فاقد كلروفيل هستند و براي برطرف كردن نياز غذايي خود به منابع خارجي وابسته هستند و به صورت گندرو بر روي مواد آلي پوسيده (كاه گندم، كود دامي پوسيده، كنده درختان و …) رشد مي‌كنند.

اسلاید ۴ :

ساختمان قارچ:

هيف : قارچها داراي اندامي به نام ريسه (هيف) هستند كه  مانند ريشه گياهان به داخل بافت مواد آلي وارد شده و مواد آلي و معدني آنها را تجزيه و جذب مي‌كند. هيف در حقيقت اندام رويشي قارچ است (مانند شاخ وبرگ در گياهان) كه به آن ميسليوم نيز گفته مي‌شود.

اندام زايشي: كه درحقيقت اندام باردهي (زايشي) قارچ است كه  در قارچ هاي خوراكي به صورت كلاهك ديده مي‌شود. زير كلاهك (چتر قارچ) ، با تعداد زيادي تيغه (پره) پوشيده شده است.  بر روي تيغه‌ها ، اسپور ايجاد مي‌شود.

اسپور: كه قابل قياس با گامت نر یا ماده در گياهان آلي است.

اسلاید ۵ :

چرخه زندگي قارچ:

همه قارچ هاي خوراكي زندگي خود را از يك اسپور آغاز مي‌كنند.

اسپور قارچ پس از جوانه‌زني در درون بستر مناسب، تعداد زيادي هيف  (ريسه)توليد مي‌كند كه ميسليوم رويشي قارچ را تشكيل مي‌دهد. كه با نفوذ در بستر و جذب آب و عناصر غذايي به رشد خود ادامه داده تا به مرحله بلوغ برسد. در هنگام بلوغ نيز اندام بارده (كلاهك) خود را تحت شرايط خاصي ايجاد مي‌كند  تا مجدداً اسپور توليد شود.

اسلاید ۶ :

۱- انتشار اسپورها توسط باد و قرار گرفتن در زمين يا سطح مرطوب

۲- جوانه‌زني اسپورها در شرايط مساعد محيطي (توليد هيف) و تشكيل توده‌اي از ميسليوم سفيد رنگ (آغاز مرحله رشد رويشي قارچ و ادامه رشد به صورت نامحدود تا زماني كه عناصر غذايي و شرايط رشد فراهم باشد. به اين نوع ميسليوم، ميسليوم اوليه گفته مي‌شود و معمولاً تك هسته‌اي و هاپلوئيد هستند.

۳-تشكيل ميسليوم ثانويه:

 مرحله ميسليوم اوليه كوتاه است زيرا به زودي ميسليوم‌هاي رشد يافته از اسپورهاي مختلف  هاپلوئيد (n كروموزومي) منشعب شده و باهم جفت مي‌شوند و ميسليوم ثانويه (n2) را تشكيل مي‌دهند كه به صورت رويشي به رشد خود ادامه مي‌دهد.

اسلاید ۷ :

در طي جوانه‌زني اسپورها، هيف‌هاي اوليه با فاكتورهاي تلاقي مختلف ايجاد مي‌شود (هيف هاي مونو كاريوتيك) (n).

زماني كه هيف‌هايي با فاكتورهاي تلاقي غير يكسان (مانند نر و ماده) به هم مي‌رسند، سوماتوگامي (somatogamy) اتفاق مي‌افتد  و سبب ايجاد سلول‌هاي دي‌كاريوتيك (dikaryotic)  (n + n) مي‌شود.

هيف دي‌كاريوتيك :

از يك سلول دي‌كاريوتيك، هيفي منشعب شده و به صورت متراكم رشد كرده و ميسليوم ثانويه را ايجاد مي‌كند و به رشد رويشي خود ادامه مي‌دهد.  ميسليوم منشعب مي‌شود و آنزيم‌هايي را توليد مي‌كند كه كربوهيدرات‌هاي كمپلكس (سلولز و ليگنين)، چربيها و پروتئين‌هاي داراي ملكول ساده را هضم مي‌كنند تا قابل جذب توسط هيف شود.

اسلاید ۸ :

در طي جوانه‌زني اسپورها، هيف‌هاي اوليه با فاكتورهاي تلاقي مختلف ايجاد مي‌شود (هيف هاي مونو كاريوتيك) (n).

زماني كه هيف‌هايي با فاكتورهاي تلاقي غير يكسان (مانند نر و ماده) به هم مي‌رسند، سوماتوگامي (somatogamy) اتفاق مي‌افتد  و سبب ايجاد سلول‌هاي دي‌كاريوتيك (dikaryotic)  (n + n) مي‌شود.

هيف دي‌كاريوتيك :

از يك سلول دي‌كاريوتيك، هيفي منشعب شده و به صورت متراكم رشد كرده و ميسليوم ثانويه را ايجاد مي‌كند و به رشد رويشي خود ادامه مي‌دهد.  ميسليوم منشعب مي‌شود و آنزيم‌هايي را توليد مي‌كند كه كربوهيدرات‌هاي كمپلكس (سلولز و ليگنين)، چربيها و پروتئين‌هاي داراي ملكول ساده را هضم مي‌كنند تا قابل جذب توسط هيف شود.

اسلاید ۹ :

۴- تشكيل اندام باردهي  (كلاهك قارچ):

مرحله تشكيل اندام باردهي با اجتماع هيف‌ها شكل مي‌گيرد. ابتدا قارچ‌هاي ته سنجاقي يا پريمورديا آغاز مي‌شود كه به سرعت رشد كرده و مرحله تكمه‌اي را ايجاد مي‌كند.

سپس قارچ به ساختار چتر مانند و تيغه مانند متمايز مي‌گردد. كه بر روي آن بازيدي‌هاي حاوي اسپور تشكيل مي‌شود.

در شروع شكل‌گيري بازيديوم، بازيديوم جوان دو هسته دارد (دي كاريوتيك) (n + n) است كه ابتدا با هم تلاقي يافته و يك سلول ديپلوئيد (n2) را ايجاد ميكنند.

سپس سلول‌هاي بازيدي  n2 كروموزومي،  تقسيم ميوز را انجام داده و اسپورهاي هاپلوئيدي    n كروموزومي را توليد مي‌كنند.

با پاره شده بازيدي و انتشار اسپورها،  زندگي قارچ مادر به پايان مي‌رسد

اسلاید ۱۰ :

انواع قارچ‌هاي خوراكي:

    ۱- قارچ تكمه‌اي (Agaricus bisporus)

   ۲- قارچ صدفي (Pleurotus osteratus)

   ۳- قارچ شي‌تاكه (Lentinus edodes)

   ۴- قارچ كاه برنج (Volvariella volvaceae)

پرورش قارچ تكمه‌اي اولين بار در فرانسه بر روي پشته‌هاي ساخته شده از كود اسبي آغاز شد.

ساير قارچ‌هاي خوراكي:

دنبلان (Tuber melonosporumترملا (Tremmela fuciformis)

فلامولينا