لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پروژه تصميم گيري با معيارهاي چند گانه ( M C D M ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پروژه تصميم گيري با معيارهاي چند گانه ( M C D M ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

معرفي روش

يكي از وظايف اصلي مديران و تصميم گيرندگان، تصميم گيري مي باشد.

 

حال اين تصميم گيري با توجه به معيارهاي مختلفي صورت مي گيرد (MCDM).

 

          ۱- با استفاده از اهدافي كه در ذهن تصميم گيرنده يا تصميم گيرندگان   است به انتخاب يا طراحي جواب مي پردازد (MODM).

          ۲- با توجه به گزينه ها و شاخص هاي موجود، تشكيل ماتريس تصميم گيري مي دهند و به انتخاب گزينه ي برتر مي پردازند (MADM).

اسلاید ۲ :

 • روش پرومته جزء روشهاي MADM و به عنوان يك روش كارا و با استفاده از دو واژه ترجيح و بي تفاوتي به دنبال انتخاب بهترين گزينه مي باشد.
 • اين روش در زمینه های مختلف همانند بانکداری، مناطق صنعتی، برنامه ریزی نیروی کاری، منابع آب، سرمایه گذاری ها، پزشکی، شیمی ،مراقبت های پزشکی، تحقیق در عملیات، مدیریت پویا و . . . به كار گرفته شده است.
 • اين روش به دلیل خاصیت ریاضی و سهولت استفاده از آن جزء روشهاي پر استقبال قرار گرفته است.

اسلاید ۳ :

تاريخچه

 • این روش توسط دو استاد بلژیکی به نام ژان پیر برنز و برتراند مارسکال در دهه ۱۹۸۰ ارائه شد.
 • در واقع پس اين شروع پرومته توسعه يافت و از آن در شرايط مختلف نسخه هايي به وجود آمد. و مي توان از آنها با عنوان خانواده پرومته ياد كرد.
 • پرومته I ، گزينه ها را بصورت جزئي رتبه بندي مي كند.
 • پرومته II ، گزينه هاي گسسته را بصورت كامل رتبه بندي مي كند.
 • پرومته III ، روابط ترجيح و غير ترجيح را بر اساس ميانگين و انحراف معيار شاخص هاي ترجيح تعريف مي كند.

اسلاید ۴ :

 • پرومته IV، براي گزينه هاي نا محدود كاربرد دارد.
 • پرومته V، يك روش چند معياره براي انتخاب گزينه ها همراه با لحاظ كردن محدوديت ها تعريف مي كند.
 • پرومته VI، الگويي از مغز انسان است.

كه اين توسعه ها تا دهه ۹۰ ادامه يافت.

اسلاید ۵ :

الگوريتم روش پرومته

در اين روش بايد دانست كه:

 • اين روش در زمره روشهاي جبراني قرار مي گيرد
 • شاخصهاي كيفي به كمي تبديل مي شوند.
 • نيازي نيست كه شاخص ها حتما مستقل از هم باشند.
 • تصميم گيرنده با n گزينه متناهي مواجه است.

A={Ai І i=1,2,…,n}

 • تصميم گيرنده شاخص هايي را جهت تصميم گيري معرفي مي نمايد.

‍C={Cj І j=1,2,…,k}

 • در نظر گرفتن وزن (W) براي شاخص ها به طوري كه:

اسلاید ۶ :

الگوريتم روش پرومته

رتبه بندي گزينه ها با مقايسه زوجي گزينه ها در هر شاخص انجام مي شود. مقايسه بر پايه يك تابع برتري از پيش تعريف شده با دامنه         [ ۰ , +۱] اندازه گيري مي شود. تابع برتري (ترجيح) P، براي مقايسه ي دو گزينه ي a و b از نظر شاخص j به صورت زير است:

Pj (a , b) = P[dj (a , b)]

گام اول: dj (a , b) = fj (a) – fj (b) بيانگر تفاوت اندازه ها در شاخص j است. اين تفاوت براي شاخص هاي Max زماني معنادار خواهد بود كه fj (a) > fj (b) باشد. و براي شاخص Min اين رابطه برعكس است.

اسلاید ۷ :

 • گام دوم: پس از محاسبه ميزان تفاوت گزينه ها با يكديگر، مقدار Pj(a,b) و با توجه به توابع ياد شده بدست خواهد آمد.
 • گام سوم: مجموع موزون برتري گزينه a نسبت به b كه آن را با π(a,b) نشان مي دهند.

اسلاید ۸ :

 • گام چهارم:
 • جریان خروجي: بیان می کند یک گزینه مانند a چه قدر از گزینه های دیگر برتر است. هرچه این مقدار بیشتر باشد این گزینه برتر خواهد بود.
 • جریان ورودي: بیان می کند که گزینه های دیگر چه قدر برگزینه a برتر می باشند. هرچه این مقدار کمتر باشد این گزینه بهتر خواهد بود.

اسلاید ۹ :

 • پرومته I : رتبه بندي ها از مقايسه جریان های برتری مثبت و منفی به دست می آیند. که p و I وR به ترتیب نشان دهنده ارجحیت،بی تفاوتی و غیر قابل مقایسه بودن است.

اسلاید ۱۰ :

 • رابطه a pI b نشان می دهد برتری a ناشی از ضعف b است.
 • وقتی که a II b ، جریان های مثبت و منفی با هم برابرند.
 • وقتی a RI b قدرت بیشتر یک گزینه ناشی ازضعف گزینه دیگر است.در چنین حالتی اطلاعاتی که توسط دو جریان به وجود می آیند سازگار نیستند.

 روش promethee I در رتبه بندی محتاط است چرا که در این حالت تصمیم نمی گیرد کدام گزینه بهتر است و انتخاب گزینه برتر بر عهده تصمیم گیرنده است.