لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پزشكی از راه دور توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پزشكی از راه دور قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست:

  • چكیده
  • مقدمه

oتعریف،انواع Telemedicine،تاریخچه،اهداف

  • انواع خدماتTelemedicine

oمشاوره از راه دور

oآموزش الكترونیكی

oپایش از راه دور

wرادیولو‍‍ژی از راه دور

wپاتولوژی از راه دور

اسلاید ۲ :

o

wكاردیولوژی از راه دور

wمراقبتهای خانگی ازراه دور

oجراحی از راه دور

  • بیمارستان مجازی
  • اولین بیمارستان الكترونیكی در ایران
  • نتیجه گیری
  • پیشنهادات

 

اسلاید ۳ :

                     
                       چكیده    

   هدف بررسی مفهوم عامTelemedicine وكاربرد آن در شاخه های مختلف پزشكی

اسلاید ۴ :

« تعریف پزشكی از راه دور

 ” ارایه خدمــــات درمانی در جایی كه فاصله، فاكتور مهمی محسوب می شود، توسط متخصصان حرفه ای با استفاده از تكنـولوژی اطلاعات و ارتباطات برای تبادل اطلاعات صحیح در زمینه تشخـیص، درمان و پیشـگیری بیماری ها و تحقیقات، با بهره گـیری از جدید ترین دستاوردها در زمینه خدمات درمانی در راستای تأمین هر چه بیشتر سلامت افراد”

اسلاید ۵ :

۱- زمان حقیقی real time (synchronous)

۲- ذخیره و ارسال

store-and-forward (asynchronous)

اسلاید ۶ :

تاریخچه

۶پیشینه استفاده از فنآوری ارتباطات در فرایند درمان، به اواسط قرن هجدهم باز می گردد.

üنخستین سازمان: ناسا

  • آنها نیاز داشتند كه وضعیت سلامت فضانوردان خود را در موقعیت های مختلف كنترل نمایند.

اسلاید ۷ :

«بهبود مراقبت از بیمار

«بهبود دسترسی و مراقبت پزشكی برای نواحی روستایی و محروم

« دسترسی بهتر به پزشكان

«در دسترس قرار دادن امكانات برای پزشكان جهت هدایت معاینات خودكار

«كاهش هزینه های مراقبت های پزشكی

«ایجاد خدمات مراقبت پزشكی (در سطح جغرافیایی و جمعیتی وسیع)

«كاهش نقل و انتقال بیماران به مراكز درمانی

«ایجاد فضای مراقبت مدیریت شده در بیمارستان ها و مراكز درمانی

اسلاید ۸ :

انواع خدمات Tele Medicine

مشاوره از راه دور

آموزش الكترونیكی

پایش از راه  دور

جراحی از راه دور

اسلاید ۹ :

مشاوره از راه دور

×سادگی و گستردگی كاربرد

× امکان استفاده از تمام امكانات ارتباطی : تلفن، فاكس، پست الكترونیكی، گفتگوی اینترنتی، صفحه پیغام و…

× نکته :

    قابلیت دسترسی هم به

üاطلا عات مفید

ûوهم اطلاعات غلط و نادرست ، پزشكان قلابی و سایت های فاقد اعتبار پزشكی  وجود دارد

اسلاید ۱۰ :

آموزش الكترونیكی

:بكارگیری ابزارهای فنآوری اطلاعات درامرآموزش و تربیت

    نیروی انسانی

                                               – اینترنت

                                               – انواع CD  های آموزشی

                                               – كلیه نرم‌افزارها

   فواید:

   کاهش هزینه زمانی و هزینه اقامت و فضای آموزشی