لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پيش بيني جمعيت كشور، استانها، شهري و روستائي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پيش بيني جمعيت كشور، استانها، شهري و روستائي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نقاط ضعف و قوت پيشبيني ها:

عدم انتشار و محدود بودن كاربرد اغلب آنها

كاربرد پيشبينيهاي مركز آمار و سازمان برنامه در برنامههاي توسعه كشور

كاربرد پيشبينيهاي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي در    طرحهاي ملي و منطقهاي

متفاوت بودن زمان شروع و خاتمه پيشبينيها

استفاده از سرشماريهاي مختلف و قابل قياس نبودن آنها

تنوع پيشبينيها و علاقه هر سازمان براي استفاده از پيشبينيهاي خود

اسلاید ۲ :

 ضرورت انجام پيشبيني جديد و تعامل سازمانهاي عمده استفاده كننده از آن

مسئوليت يك جمعيت‌شناس براي انجام و هماهنگي ديدگاه‌ها

همكاري كارشناسان مختلف مركز آمار ايران

استفاده از نظرات كارشناسان UNFPA

استفاده حداكثري از آمارهاي ثبتي سازمان ثبت احوال

برخورداري از همكاري‌هاي گروه جمعيت و بهداشت وزارت بهداشت و درمان

قبول يافته‌هاي سرشماري ۱۳۸۵ به عنوان جمعيت پايه

انجام پيش‌بيني تا افق ۱۴۰۵ و جدول‌بندي يافته‌هاي آن بر پايه نيازهاي آموزشي، مسكن و شهرسازي، اشتغال و فعاليت و برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي

اسلاید ۳ :

روش و چگونگی انجام پيشبيني:

 

ارزيابي روشهاي مختلف در نرمافزارهاي جمعيتي

انجام پيشبيني به روش تركيبي

استفاده از نرمافزار peop e براي پيشبيني و جدولبندي

استفاده از روش contro popu ation براي همخواني پيشبينيها

انجام پيشبينيها به دو صورت

       پيشبيني با ميزانهاي رشد طبيعي

 

 پيشبيني با اثر دادن مهاجرتها

اسلاید ۴ :

باز سازی جمعیت :

بازسازی جمعیت ۱۳۷۵ در قالب سرشماری ۱۳۸۵

 

      داده های ۱۳۷۵           ارقام باز سازی

کل      ۶۰۰۵۵۴۸۸  ۶۰۰۵۵۴۶۸

شهری      ۳۶۸۱۷۷۸۹  ۳۸۹۱۷۲۲۴

روستائی     ۲۳۰۲۶۲۹۳    ۲۰۹۲۶۸۵۸ 

جابجایی روستا به شهر  ۲۰۹۹۴۳۵

اسلاید ۵ :

میزانهای رشد سالانه جمعیت با ارقام بازسازی شده

میزانهای رشد سالانه ۱۳۷۵و۱۳۸۵ با ارقام بازسازی شده

کل کشور   ۱٫۶۲  ۱٫۶۲درصد

 

کمترین میزانهای رشد بازسازی شده در مقیاس استانی

همدان  ۰٫۱۵ درصد    ۰٫۱۵درصد

اردبیل  ۰٫۴۸ درصد  ۰٫۵۱درصد

کردستان  ۰٫۶۶ درصد  ۰٫۶۸درصد

گیلان  ۰٫۷۰ درصد             ۰٫۷۰درصد

لرستان  ۰٫۸۰ درصد  ۰٫۸۱ درصد

مرکزی  ۰٫۹۴ درصد  ۰٫۹۶درصد

اسلاید ۶ :

بیشترین میزانهای رشد

بیشترین میزانهای رشد باارقام بازسازی در مقیاس استانی

سیستان وبلوچستان  ۳٫۴۰ درصد

کرمان  ۲٫۸۴ درصد

هرمزگان  ۲٫۸۳ درصد

تهران  ۲٫۶۴ درصد

قم  ۲٫۰۷ درصد

یزد  ۲٫۰۳ درصد

 

اسلاید ۷ :

استانهای دارای میزان رشد متوازن با کشور

استانهای دارای میزان رشد بازسازی جمعیتی نزدیک به کشور

اصفهان  ۱٫۵۱ درصد

کهگیلویه و…  ۱٫۵۹ درصد

سمنان  ۱٫۶۴ درصد

قزوین  ۱٫۶۷ درصد

خراسان رضوی  ۱٫۷۱ درصد

بوشهر  ۱٫۷۷ درصد 

خراسان جنوبی   ۱٫۷۸ درصد

اسلاید ۸ :

اثرگذاری بازسازی داده ها بر میزان رشد جمعیت شهری

اثرگذاری بازسازی داده ها بر رشد جمعیت شهری در چند استان

کردستان  ۵٫۱۲ درصد  ۱٫۶۴ درصد 

کهگیلویه  ۶٫۷۳ درصد  ۳٫۰۳ درصد 

ایلام  ۵٫۱۸ درصد  ۲٫۰۹ درصد 

چهار محال و..  ۴٫۱۰ درصد  ۱٫۶۲ درصد 

خوزستان  ۴٫۶۶ درصد  ۱٫۸۳ درصد 

همدان  ۳٫۷۱ درصد  ۱٫۳۰ درصد

خراسان شمالی  ۴٫۳۷ درصد  ۲٫۳۳ درصد

قزوین  ۴٫۲۲ درصد  ۲٫۴۶ درصد

اسلاید ۹ :

مولفههاي پيشبيني جمعيت:

 

باروري: ارزيابي و محاسبه به روشهاي مختلف

–به روش مستقيم از داده‌هاي ثبتي در رابطه با جمعيت ۱۳۸۵

–به روش برگرداندن جمعيت صفر ساله سرشماري به مواليد سال ۱۳۸۵

–به روش CWR از روي يافته‌هاي سرشماري ۱۳۸۵

–به روش براس از روي يافته‌هاي سرشماري ۱۳۸۵

–به روش فرزندان خود از روي يافته‌هاي سرشماري ۱۳۸۵

–به روش گوآنارسكاران از تركيب سني و جنسي سرشماري ۱۳۸۵

اسلاید ۱۰ :

سطح باروری و تغییرات آن تا ۱۴۰۵

سطح باروری و تغییرات آن تا ۱۴۰۵

روشهای به کار رفته :

     روش رله

     روش فرزندان خود

     روش گوناسکاران

یکبار در کل جمعیت زنان درسرشماری ۱۳۸۵

بار دیگر در جمعیت زنان ایرانی در سرشماری ۱۳۸۵

یافتهای سه روش در کل کشور، شهری وروستائی در مقیاس TFR

  Re e  ۱٫۷۸    ۱٫۶۴  ۲٫۰۹ 

   Ocm  ۱٫۹     ۱٫۸  ۲٫۱ 

Gunar       ۱٫۵۷       –  –

نهائی برای زنان ایرانی  ۱٫۹۶  ۱٫۸۷  ۲٫۱۸