لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

ادعاي محوري : ” تمامي نظريه هاي سازمان برفلسفه اي از علم و نظريه اي از جامعه مبتني است.“

اسلاید ۲ :

پيش فرضهاي فلسفي كه رهيافتهاي مختلف علوم اجتماعي در آن بحث مي شوند؛ يا به عبارت ديگر علوم اجتماعي را براساس چهار مجموعه از پيش فرضها مي توان مفهوم سازي كرد:

اسلاید ۳ :

  1. پيش فرضهاي مربوط به هستي شناسي

    Epistemology

اسلاید ۴ :

  1. پيش فرضهاي مربوط به معرفت شناسي

اسلاید ۵ :

  1. پيش فرضهاي مربوط به ماهيت انسان

اسلاید ۶ :

  1. پيش فرضهاي مربوط به روش شناسي

    Methodology

اسلاید ۷ :

تمام دانشمندان اجتماعي با توجه به پيش فرضهاي صريح يا ضمني دربارة ماهيت جهان اجتماعي و شيوة تحقيق در آن وارد بحث و گفتگو در موضوعات خود مي شوند.

اسلاید ۸ :

دسته اول پيش فرضها داراي ماهيتي هستي شناسي بوده و به بررسي جوهرة پديده اي مي پردازد كه محقق در صدد تحقيق دربارة آن است.

اسلاید ۹ :

براي مثال , دانشمندان جامعه شناس با اين پرسش هستي شناسي  اساسي مواجهند كه آيا ” واقعيت“ مورد بررسي چيزي خارج از فرد بوده و از بيرون خود را بر ذهن فرد تحميل مي كنديا اينكه واقعيت محصول ذهن اوست؛

اسلاید ۱۰ :

آيا” واقعيت “ داراي ماهيتي ” عيني “ است يا محصول شناخت فرد است؟