لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پژوهشهای علوم پزشکی از دیدگاه حقوقی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پژوهشهای علوم پزشکی از دیدگاه حقوقی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

تعیین نسبت حقوق و اخلاق

دو عقیده عمده در این زمینه وجود دارد

اسلاید ۲ :

۱) نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص مطلق است.

اسلاید ۳ :

۲) نسبت اخلاق به حقوق نسبت عموم و خصوص من وجه است.

اسلاید ۴ :

مقایسه چند ماده قانونی با کدهای اخلاق در علوم پزشکی(بیانیه تهران)

اسلاید ۵ :

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی

طبق منطوق این ماده : عمل طبی و جراحی که واجد شرایط

(۱مشروعیت

(۲رضایت بیمار

(۳رعایت موازین علمی و فنی

(۴نظامات دولتی

باشد جرم نیست و در موارد فوری نیاز به رضایت نمی باشد.

اسلاید ۶ :

شرط اول: مشروعیت عمل پزشکی

مطابق با کد ۲۰ بیانیه تهران: روشهای گوناگون تحقیق نباید مغایر با موازین دینی، فرهنگی آزمودنی و جامعه باشد.

اسلاید ۷ :

شرط دوم: اخذ رضایت بیمار

تعداد زیادی از کدهای بیانیه تهران اشاره به اخذ رضایت آگاهانه شده و محقق مکلف به رعایت آن شده است.

(کدهای ۱و۲و۳و۴و۵و۶و۷و۸و۱۰و۱۱و۱۲و۲۲و۲۴و۲۵)

اسلاید ۸ :

شرط سوم:رعایت موازین علمی و فنی

کد ۶: در تحقیقات علوم پزشکی باید قبل از انجام تحقیقات تمهیدات لازم فراهم گردد و در صورت بروز خسارت غیر متعارف جبران شود

اسلاید ۹ :

شرط چهارم: رعایت نظامات دولتی

کد ۱۹: هر گونه صدمه جسمی و زیان مالی که در پی انجام تحقیق بر آزمودنی تحمیل شود بایستی مطابق با قوانین موجود جبران گرد.

اسلاید ۱۰ :

ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هرگاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.

کد ۱۷: محقق موظف است که اطلاعات مربوط به آزمودنی را به عنوان راز تلقی و آن را افشا ننموده و ضمنا شرایط عدم افشاء آن را نیز فراهم کند، مگر آنکه در این مسیر محدودیتی داشته باشد که در اینصورت باید قبلا آزمودنی را مطلع نمود.