— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عفونت بیمارستانی که عفونت     osocomialهم  ناميده می شود (واژه ی انگلیسی  osocomial از واژه ی یونانی osocomeio گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.عفونت های میکروبی که در ۴۸ ساعت اول بستری شدن در بیمار ظاهر شوند عفونت اکتسابی از جامعه در نظر گرفته می شوند .عفونت بیمارستانی می تواند از محیط اکتساب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد.

اسلاید ۲ :

منجر به افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان می شود .

باعث افزایش هزینه های بیمارستان برای بیمارمی گردد .

بیمار روزهای کاری خود را از دست می دهد . 

منجر به ازدست رفتن کارسازی بیمارستان ازلحاظ بهره گیری کیفی از تخت های بیمارستانی می شود .

پرسنل نیز در معرض خطر هستند .  

 

اسلاید ۳ :

ایمنی کاهش یافته در میان بیماران

افزایش تعداد روش های پزشکی و تکنیکی تهاجمی

انتقال باکتری های مقاوم به دارو در میان بیماران بستری

حساسیت بیشتر بیماران به دلیل بیماری اولیه خود

عمل های جراحی پیچیده و طولانی مدت و استفاده از جریان خون خارج بدنی

استفاده از داروهای فرونشاننده ی دستگاه ایمنی

تراکم بیماران در بیمارستان

کمبود کادر پیراپزشکی و پرستاری

اسلاید ۴ :

به طور کلی عواملی که گسترش عفونت های بیمارستانی را تحت تاثیر قرار می دهند:

عامل میکروبی

استعداد و آمادگی بیمار

عوامل محیطی

مقاومت باکتریال

اسلاید ۵ :

پس می توان نتیجه گرفت که :

برای انتقال عفونت در بیمارستان سه عنصر باید فراهم شوند :

۱- منبع ارگانیسم های عفونت زا (بیماران ، پرسنل ، گاهی عیادت کنندگان و اشیاء )

۲- میزبان حساس

۳- راه انتقال : وسیله ی مشترک ، راه هوایی ، وکتور ( پشه و مگس )

اسلاید ۶ :

مخازن عفونت (Reservoirs) :

محلي است كه عامل عفوني مي تواند در آنجا زنده مانده ، رشد و تکثیر یابد و منتظر بماند تا بتواند به میزبان حساس منتقل شود. مخازن شایع عفونت عبارتند از انسان ، حیوان ، گیاهان ، خاک ، آب ، مواد آلی ، وسایل بیجان (fomite) .

در بیمارستان مخازن شایع عفونت عبارتند از : بیماران ، پرسنل پزشکی ، تجهیزات و محیط

اسلاید ۷ :

برای کاهش مخازن عفونت از دستورالعمل های زیر استفاده کنید :

به هنگام استحمام بیمار : برای پاک کردن و زدودن ترشحات ، درناژ ، عرق یا رسوبات بدن از آب و صابون استفاده کنید.

مواد پانسمان : پانسمان آلوده و خیس را تعویض کنید.

سوزن های آلوده : سرنگ ها و سوزن های بدون درپوش را در ظروف مقاوم به سوراخ شدن قرار دهید.

مواد آلوده : این مواد را در کیسه های نفوذناپذیر قرار دهید.

سطح میزی که در مجاورت تخت بیمار قرار دارد را پاک و خشک کنید (bedside u it) .

محلول های داخل بطری : وقتی درب بطری را باز کردید تاریخ آن را یادداشت کنید ؛ درب آن را محکم ببندید ؛ بیش از مدت زمان لازم ، درب آن را باز نگذارید.

زخم های جراحی : مسیر لوله های درناژ کننده و کیسه های جمع کننده مواد تخلیه شده ، باز باشند.

ظروف و کیسه های درناژ : ظروف را به صورت روتین تخلیه کنید ؛ سیستم درناژ را در سطحی پایین تر از محلی که درناژ می شود قرار دهید مگر این که سیستم کلامپ شده باشد .

اسلاید ۸ :

اشیاء ، اشخاص یا موادی که عوامل عفونی یا بیماری زا بلافاصله از آنها به پذیرنده منتقل می شود مانند آب برای تیفوئید ، خاک برای آنتراکس.

 

  1. . ابتلا به عفونت می تواند به صورت متقاطع از بیماران دیگر ، از کارمندان بیمارستان – یعنی کارکنان پزشکی ، پرستاری ، و پیرا پزشکی – و از ملاقات کنندگان باشد .

دومین منبع عفونت محیط زیست بیجان ، ومستقل از آلودگی های جدید انسانی است. در ایجاد عفونت از محیط زیست تقریبا همه ی چیزهایی که در تماس با لوازم حمام و دستشویی ، وسایل بیمارستان ، ملحفه ها ، رختخواب ، تشک ، و … است می توانند منبع عفونت باشند .

سومین منبع عفونت بیمارستانی خود آلودگی از میکروب هایی ست که هنگام پذیرش در بیمارستان همراه بیمار بوده اند اما پس از ورود به بیمارستان به بافت های بدن بیمار یورش برده اند ، و این حالت بیشتر اوقات به دنبال انجام یک رویه ی اجرایی برای آزمایش یا عمل جراحی پیش می آید .

اسلاید ۹ :

تقریبا همه ی طیف عوامل بیماریزای زنده – از میکروب ها تا ویروس ها و تا تک یاخته های انگلی – در ایجاد عفونت های بیمارستانی متهم شناخته می شوند . سردسته ی این عوامل بیماریزا ، عوامل سنتی بیماریزایی اند که در اشخاص عادی در نبود ایمنی اختصاصی موجب بیماری می شوند (مانند استافیلوکوک طلایی ، استرپتوکوک های گروه A ، و سالمونلا ) ،

 

نزدیک به ۲۵ تا ۵۰ درصد از همه ی عفونت های بیمارستانی از نوع گرم ((Gram منفی و ۱۰ درصد عفونت ها مربوط به استافیلوکوک ها است .

  1. . سودوموناس به طور کلی موجب عفونت های ثانوی در سوختگی ها ، زخم ها ، و در دستگاه ادراری ست .

 

اشریشیا کلی ( Escherichia coli ) را مسوول ايجاد عفونت دستگاه تناسلی در رابطه با کاتتر (سوند) دستگاه ادراری می دانند .

 

سالمونلا از طریق مواد غذایی به وسیله ی افراد حامل (carrier) وارد بیمارستان می شود و از راه آلودگی های مدفوعی گسترش می یابد .

اسلاید ۱۰ :

مناطق پر مخاطره ی بیمارستان :

بخش نوزادان

واحد ICU

واحد دیالیز

واحد پیوند اندام

واحد سوختگی

بخش جداسازی بیماران

بخش سرطان

اتاق های عمل

اتاق های زایمان

بخش مراقبت پس از عمل جراحی