لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیوند شیمیایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیوند شیمیایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

از متصل شدن اتم ها به یکدیگر پیوند شیمیایی تشکیل می شود که نتیجه آن تغییر در توزیع الکترون اتم هاست.

علت بوجود آمدن پیوند شیمیایی چیست؟

اسلاید ۲ :

انواع پیوندهای شیمیایی

پیوندهای یونی

پیوند کووالانسی

پیوند فلزی

اسلاید ۳ :

پیوند یونی

از انتقال الکترون از یک نوع اتم به نوع دیگری از اتم تشکیل می شود.

جاذبه الکترواستاتیکی بین یون های دارای بار مخالف سبب ایجاد ساختار بلوری می گردد.

یون: ذره ای متشکل از یک اتم یا گروهی از اتم هاست که بار الکتریکی دارد. 

کاتیون: دارای بار مثبت

آنیون: دارای بار منفی

اسلاید ۴ :

پیکربندی الکترونی در یون ها

یون های گاز های نجیب

۱- یون های S2

۲- یون های  S2 p6

اسلاید ۵ :

یون های d10

۳۰Zn2+ = 1s 2  ۲s2  ۲p۳s 2  ۳p6  ۳d10

۳۱Ga3+ = 1s 2  ۲s2  ۲p۳s 2  ۳p6  ۳d10

یون های  d10 s2

 ۳۱Ga1+ = 1s 2  ۲s2  ۲p۳s 2  ۳p6  ۳d10  ۴s2

۳۳As3+ = 1s 2  ۲s2  ۲p۳s 2  ۳p6  ۳d10  ۴s2

اسلاید ۶ :

شعاع یونی

شعاع آنیون نسبت به شعاع اتمی

اسلاید ۷ :

شعاع کاتیون نسبت به شعاع اتمی

اسلاید ۸ :

انواع یون ها از نظر تعداد بار

کاتیون ها

یکبار مثبت                 Na+

دوبار مثبت                Mg2+

سه بار مثبت               Al3+

اسلاید ۹ :

آنیون ها

یکبار منفی                 F

دوبار منفی                O2-

سه بار منفی               N3-

اسلاید ۱۰ :

ویژگی های ترکیبات یونی

رسانایی الکتریکی