لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیوند کووالانسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیوند کووالانسی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فرمول ترکیبات یونی و کووالانسی

فرمول در ترکیبات یونی  نشان دهنده ساده ترین نسبت یون ها در بلور یا شبکه است

فرمول در ترکیبات کووالانسی بیانگر یک واحد مشخص است که مولکول نامیده می شود

 و وجود خارجی دارد

اسلاید ۲ :

ساختار ترکیبات کووالانسی

بر اساس نظریه لوویس نشان داده می شود که بر رسیدن اتم ها به آرایش الکترونی گاز نجیب در مولکول تاکیید دارد.

اسلاید ۳ :

پیش بینی شمار پیوندهای کووالانسی یک اتم

با استفاده از تعداد الکترون های لازم جهت پر کردن تراز ظرفیتی اتم

شماره گروه اتم هشت = تعداد پیوند دو الکترونی

اسلاید ۴ :

چگونگی ایجاد پیوندهای کووالانسی چند گانه

در صورتی که دو اتم بیش از یک زوج الکترون به اشتراک بگذارند در این حالت گفته می شود

 که اتم ها به وسیله پیوند چندگانه به یکدیگر متصل شده اند

اسلاید ۵ :

انواع پیوندهای کووالانسی

پیوند کووالانسی مطلق (خالص)

پیوند کووالانسی قطبی (بینابینی)

اسلاید ۶ :

روش های مطالعه میزان قطبیت پیوند کووالانسی

۱- واپیچش یون

میزان خصلت کووالانسی یک پیوند به به میزان واپیچیدگی آنیون آن ترکیب وابسته است

اسلاید ۷ :

۲- گشتاور دو قطبی

گشتاور دو قطبی بطور تجربی قابل اندازه گیری است و واحد آن دبی (D) می باشد

محاسبه میزان خصلت یونی پیوند کووالانسی

  میزان خصلت یونی پیوند =گشتاور دو قطبی محاسبه شده/گشتاور دو قطبی تجربی

اسلاید ۸ :

  الکترونگاتیوی

میزان توانایی نسبی یک اتم برای جذب الکترون در یک مولکول است

 مقیاس الکترونگاتیوی

 الکترونگاتیوی در جدول تناوبی

اسلاید ۹ :

 پیوند کوئوردینانسی- کووالانسی

 پیوندهای کووالانسی که در آن هر دو الکترون به اشتراک گذاشته شده مربوط به یک اتم است

اسلاید ۱۰ :

 بار قرار دادی

(تعداد الکترون های نا پیوندی) – (تعداد الکترون های مشترک) ½ -(تعداد الکترون های ظرفیتی) =بار قرار دادی

 مثال

 بار قرار دادی را در  NH4 برای اتم های نیتروژن و هیدروژن حساب نمایید