لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره: درگیر کردن جامعه مدنی و ساختن ظرفیت های ملی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت پیگیری آرمان های توسعه هزاره: درگیر کردن جامعه مدنی و ساختن ظرفیت های ملی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقصود

 • اشاره به مسائل عمده در پایش آرمان های توسعه هزاره، ساختن ظرفیت های ملی و بسیج کردن جامعه مدنی

اسلاید ۲ :

موضوع بحث

 • مقصود از پایش آرمان های توسعه هزاره
 • چالش های عمده
 • انتخاب شاخص های مناسب
 • تهیه گزارش آرمان های توسعه هزاره، چه کسی و چه زمان
 • منابع داده ها کدامند؟ استفاده از DevInfo
 • دخیل کردن عموم مردم
 • استفاده از گزارش آرمان های توسعه هزاره برای کسب حمایت عموم
 • نقش تیم کشوری سازمان ملل در ظرفیت سازی

اسلاید ۳ :

چرا باید آرمان های توسعه هزاره را پیگیری کنیم؟

 • به منظور مشخص کردن اولویت ها با استفاده از داده های تجربی
 • مطلع کردن عموم مردم و سیاست گذاران در باره پیشرفت های بدست آمده در آرمان های توسعه
 • به منظور طراحی سیاست های حامی فقرا بر اساس شواهد و مستندات
 • ایجاد علاقه درعموم مردم نسبت به پیشرفت در آرمان های توسعه هزاره در داخل و خارج

اسلاید ۴ :

چالش های عمده کدامند؟

 • مدیریت مجموعه فزاینده داده های مربوط به توسعه انسانی
 • استفاده از داده ها برای عموم و حمایت از سیاست ها
 • ساختن ظرفیت های دولت و سایر اشخاص ذینفع برای جمع آوری، مدیریت و استفاده از داده ها

اسلاید ۵ :

شاخص ها باید –

 • مقیاس های مناسب برای تعیین میزان پیشرفت به سوی اهداف آرمان های توسعه هزاره را تامین کنند
 • تعبیر آن ها آسان و قابل فهم باشد و اساس لازم برای مقایسه بین المللی را تامین کنند
 • با فهرست های جهانی کاملاً مطابقت داشته باشند و از تحمیل بار غیر ضروری بر دولت ها و سایر شرکاء اجتناب کنند
 • ضمن این که در مالکیت ملی باشند، در حد امکان بر اساس استانداردها وتوصیه های بین المللی باشند
 • از منابع داده های مستحکم ساخته شده باشند، قابل اندازه گیری و باثبات باشند تا بتوان آن ها را در طول زمان اندازه گیری کرد.

اسلاید ۶ :

چرا باید گزارش آرمان های توسعه هزاره تهیه شوند

 • برای اطلاع عموم و بسیج اجتماعی
 • روزآمد کردن عموم مردم در باره میزان پیشرفت آرمان های توسعه هزاره
 • به عنوان ابزار ترویج برای استفاده در فعالیت های تبلیغاتی به منظور ترویج آرمان های توسعه هزاره
 • برای ساختن ظرفیت های ملی برای پایش میزان پیشرفت در توسعه انسانی

اسلاید ۷ :

اصول برنامه ریزی مبتنی بر آرمان های توسعه هزاره

 • از اهداف تقویت شده که برای کشورتان مناسب هستند استفاده کنید
 • شاخص های مناسب که بر اساس منابع داده های موثق تهیه شده اند اتخاذ کنید
 • از داده های جنسیتی که میانگین نشده اند استفاده کنید تا بتوانید برابری جنسیتی را پایش کنید
 • دقیق و به آسانی قابل خواندن و فهمیدن باشد
 • در مالکیت ملی باشد و به زبان محلی به فواصل ۳ تا ۵ سال همزمان با برنامه های ترویجی آن منتشر شود
 • در باره آرمان شماره ۸ گزارش دهد

اسلاید ۸ :

منابع داده ها

 • منابع اداری داده ها – معمول ترین منابع داده ها مدارس، بیمارستان ها و وزارتخانه ها هستند
 • نظر سنجی بودجه خانوار- فقر را می سنجد
 • سرشماری جمعیت و خانوار تعداد افراد در یک کشور و خصوصیات جمعیت را اندازه گیری می کند.
 • از داده های کیفی از منابع مورد اطمینان ، که عمدتاً رسمی هستند، استفاده کنید
 • از داده های زیرملی برای ترویج مالکیت و پایش جامعه محلی استفاده کنید.

اسلاید ۹ :

دخیل کردن عموم مردم – پیشنهاد ها

 • از نمایندگان سازمان های غیر دولتی و سازمانهای جامعه مدنی دعوت کنید در کمیته های دولتی برای آرمان های توسعه هزاره شرکت کنند
 • برای جذب تمام اشخاص ذینفع زمان لازم را تامین کنید
 • از رسانه ها برای ارتباط دادن دستیابی به آرمان های توسعه هزاره با واقعیت های زندگی مردم استفاده کنید
 • هنگام تعیین اهداف مشارکت جامعه محلی را تشویق کنید تا پس از آن پایش این اهداف به طورطبیعی انجام شود
 • به ترس دولت ها از دخیل کردن فعالان غیر دولتی بپردازید

اسلاید ۱۰ :

استفاده از گزارش آرمان های توسعه هزاره برای حمایت عمومی – برخی تجارب در سطح کشوری

 • از تسلیم گزارش برای برگزاری کنفرانس در باره مسائل استفاده کرد
 • فعالیت های تبلیغاتی را با استفاده از رسانه های چاپی، رادیو، فیلم های تلویزیونی، مسابقات ملی، رویدادهای توجیه کننده طراحی کرد
 • گزارش ها و مسائل مربوط را در کارگاه های آموزشی با سازمان های غیر دولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد
 • در خصوص آرمان ها جلساتی با دولت و جوامع محلی ترتیب داد
 • مسائل بحث انگیز که در گزارش قید شده بودند در رویدادهای مختلف رسانه ای منعکس شدند