لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت چارچوب صلاحيت حرفه اي ايران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت چارچوب صلاحيت حرفه اي ايران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي چيست؟

۲- نمونه هايي از چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي

۳- چارچوب صلاحيت حرفه اي پيشنهادي

۴- رابطه استانداردهاي حرفه اي و شغلي با چارچوب صلاحيت

۵- استخراج سطوح  حرفه اي بواسطه  استاندارد هاي  حرفه اي

۶- استاندارد هاي حرفه اي ISCO 2008

اسلاید ۲ :

۱-چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي چيست؟

چارچوبي است که صلاحيت هاي, مدارک و گواهينامه هاي در سطوح و انواع مختلف را بصورتي منسجم و همگون بر اساس مجموعه از معيارها و شاخص هاي توافق شده را به هم ارتباط مي دهد.

چارچوب صلاحيت حرفه اي زير نظامي از نظام صلاحيت ملي است.

اسلاید ۳ :

هدف چارچوب صلاحيت هاي حرفه اي ملي

ايجاد استانداردهاي سازگار و همجنس از شايستگي ها , مهارت هاي فني و غير فني

ارتقاء کيفيت بخش آموزش و مهارت آموزي

ايجاد يک نظام هماهنگي و مقايسه گواهينامه ها و مدارک بوسيله ارتباط دهي صلاحيت ها

ارتقاء و حفظ رويه ها براي دستيابي به يادگيري, انتقال يادگيري و پيشرفت در يادگيري شامل مسير هاي افقي و عمودي در نظام آموزشي

اسلاید ۴ :

چرا بايد يک چارچوب صلاحيت ملي وجود داشته باشد:

بطور نظري دلايل گوناگون دارد (به عنوان يک عنصر از نظام تضميين کيفيت):

– نزديک کردن ذي نفعان حول علايق مشترک

-شفاف سازي و موافقت در مورد مسئوليت پذيري آموزش و تربيت نيروي کاري با صلاحيت

ارتباط بين سطوح مختلف آموزشي

ايجاد رتبه بندي در گواهينامه اي  و مدارک

حصول اطمينان از انتقال پذيري مهارت ها

تسهيل تحرک پذيري در مکان و زمان

توانائي تلفيق نظام هاي رسمي-غير رسمي  يادگيري

 

اسلاید ۵ :

در عمل مشکلات وجود خواهد داشت:

– علايق زيادي براي چارچوب  صلاحيت ملي وجود خواهد داشت ولي اهداف ممکن است مبهم باشد.

چارچوب صلاحيت ملي مي تواند نگراني هاي و مسائل اقتصادي, سياسي, سازماني و تعليم و تربيتي را با هم تلفيق کند ولي محدوديت هاي اقتصادي و روش هاي تعليم و تربيتي قديمي ممکن است حکم فرما شود.

کشورها هنوز نياز دارند تا فرآيندهاي اصلي ياددهي و يادگيري را اصلاح نمايند.

چارچوب صلاحيت ها منابع گوناگوني را نياز دارد- هزينه بر است.

چارچوب نبايد بر اساس حدسيات و فرضيات باشد .

چارچوب تمام مسائل آموزش هاي فني و حرفه اي را حل نمي کند . ضروريست ولي کافي نيست.

 

اسلاید ۶ :

همکاري هاي بين المللي در زمينه چارچوب هاي صلاحيت

۱- پروژه OECD   براي يادگيري مادم العمر

۲-  چارچوب صلاحيت هاي اروپا

۳- راهنماي مقدماتي تهيه چارچوب صلاحيت ها ILO

۴-ETF NQF projects in RF/Ukraine, Central Asia, Caucasus and North Africa/Middle East

اسلاید ۷ :

رابطه نظام استاندارد هاي حرفه اي با نظام و چارچوب صلاحيت

-استاندارد هاي حرفه اي مرزهاي بين حرف  را مشخص مي نمايد.

-استاندارد  هاي حرفه اي بر نظام طبقه بندي حرف  و مشاغل استوار است.

-استاندارد هاي حرفه ارتباط هاي عمودي در چارچوب صلاحيت ها را  مشخص مي نمايد.

-استاندارد هاي حرفه اي امکان انتقال از يک سيستم آموزشي به سيستم آموزشي ديگر را فراهم مي نمايد (ارتباط افقي).

-عملکرد نظام چارچوب صلاحيت بر عملکرد صحيح نظام استاندارد هاي استوار است.

-يک حرفه مي تواند سطوحي مختلفي از يک چارچوب صلاحيت را به خود اختصاص دهد.

-يک استاندارد حرفه اي شايستگي هاي مورد نياز يک حوزه کاري را مشخص مي نمايد.