لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ژئومرفولوژی ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  هدف کلی درس

هدف اصلی درس ژئومورفولوژی ایران معرفی اشکال عمده ناهمواری در سرزمین ایران و چگونگی تحول آن وروندهای شکل زایی درونی و برونی زمین است.

اسلاید ۲ :

فصل اول    کلیات ژئومورفولوژی ایران

هدفهای مرحله ای وآموزشی

دانشجویان محترم در این فصل ضمن آشنایی با پایگاه زمین ساختی و جغرافیایی ایران بستر های اولیه مورفوتکتونیکی ایران را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

اسلاید ۳ :

  واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران

ه : رشته کوه های البرز – بینالود

 این کمربند سه رشته کوه تالش-البرز-بینالود را پوشش میدهد.

 در اغلب تقسیمات زمین شناسی هر سه رشته کوه به عنوان یک واحد در نظر گرفته شده اند.

 چاله مشهد زون حد واسط بین البرز و ایران مرکزی است.

 ارتفاعات البرز در فاصله قزوین تا سمنان البرز مرکزی نامیده می شود.

اسلاید ۴ :

  اختلاف عمده البرز و زاگرس از لحاظ مورفولوژی

 در البرز شکل نا همواری ها با ساختمان زمین مطابقت ندارد.

 در زاگرس شکل ناهمواریها مطابق با ساختمان چین خوردگی است ( تیپ زاگرس)

اسلاید ۵ :

 زون بندی البرز مرکزی بر ساس نظریه گانسر

 بخشهای شمالی شامل سازند های مزوزوئیک

 بخشهای میانی متشکل از سازند های مزوزووئیک و پالئوزوئیک

 سازند کرج

 فرورفتگی جنوبی شامل مارنهای ژیپس دار فرورفته در رسوبات کنگلومرایی پلیوسن

 آنتی البرز

اسلاید ۶ :

 تفاوتها وتشابهات البرز مرکزی با ایران مرکزی از نظر گانسر

در البرز دگرشیبهای مهم مربوط به فازهای اصلی کوه زایی آلپی مشاهده می شود و بطور کلی از نظر خصوصیات زمین شناسی با ایران مرکزی در ارتباط نزدیک دارد ولی بخش شمالی آن از نظر ساختمانی و چینه بندی با ایران مرکزی متفاوت است.

اسلاید ۷ :

 واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران

و : زون هزار مسجد – کپه داغ

 این زون تقریبا قرینه زاگرس است.

 با شروع حرکات آلپی این منطقه حالت ژئوسنکلینال گرفته و در فازهای پایانی آلپی چین خورده بالا آمده است.

 هزار مسجد – کپه داغ دارای یک مختصات ژورایی است.

اسلاید ۸ :

  واحدهای کلان مورفوتکتونیک ایران

 این واحد ها عمدتا از فلیشهای پالئوژن تشکیل شده است.

 این ارتفاعات در نیمه جنوب شرقی ایران بین چاله لوت و مرز ایران پاکستان قرار گرفته است.

 گسل نهبندان در غرب – گسل هریررود و گسل بشاگرد در جنوب مرزهای آنرا شامل می شوند.

اسلاید ۹ :

وجوه اصلی تمایز زونینگ مکران و نهبندان-خاش

 تفاوت اصلی این دو واحد از نظر روندهای چینه شناسی و ارتفاعات است.

 رشته کوه های نهبندان خاش عمود بر رشته کوه های مکران است.

 وجود توده های نفوذی و هاله های دگرگونی همراه با حضور تفتان در نهبندان – خاش اختلاف عمده ساختاری آن با مکران است.

اسلاید ۱۰ :

واحد های کلان مورفوتکتونیک ایران

ط : زمین های چین نخورده یا پلاتفرمها

 دشت خوزستان

 دشت سیستان

 دشت سرخس

 دشت لوت