لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربردهای منطق فازی در مدلسازی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

 • تعریف منطق فازی
 • دلایل استفاده از منطق فازی

اسلاید ۲ :

ادامه مقدمه

 • مجموعه های فازی

         هسته

            ارتفاع مجموعه

            نقطه گذر(معبر)

            تکیه گاه

            مجموعه تهی

            مجموعه تام

اسلاید ۳ :

 • عملیات روی مجموعه های فازی

           زیر مجموعه

               متمم

               اجتماع

               اشتراک

اسلاید ۴ :

 • قواعد زبانی

اسلاید ۵ :

 • ساختار سیستم فازی

     فازی ساز

       پایگاه قواعد

       پایگاه داده

       موتور استنتاج

       نافازی ساز

اسلاید ۶ :

ادامه مقدمه

 • فازی ساز

        نگاشتی از مجموعه ترد به مجموعه فازی

          معیار انتخاب فازی ساز

 1. داشتن مقدار ماکزیمم در نقطه ی مشاهده
 2. کاهش اثر نویز
 3. ساده سازی محاسبات موتور استنتاج

اسلاید ۷ :

                                   فازی ساز منفرد

 

    چند نمونه فازی ساز      فازی ساز مثلثی

                                   فازی ساز گوسی

اسلاید ۸ :

 • پایگاه قواعد

        مجموعه ای از قواعد اگر – آنگاه فازی

                         If <A> Then <B>

 • پایگاه داده

 

اسلاید ۹ :

 • موتور استنتاج

      در این بخش با ترکیب قواعد اگر – آنگاه و ورودی ها، خروجی فازی تولید می شود.

            Rule  :       A                 B

            If  Input = A’        Output = ?

                                              معنای شهودی

         معیار انتخاب نوع موتور استنتاج     راندمان محاسباتی        

       ویژگی خاص

 

اسلاید ۱۰ :

 • نافازی سازی

          نگاشتی از مجموعه فازی (خروجی موتور استنتاج) به فضای ترد

                                        توجیه پذیری

      معیار انتخاب نافازی ساز    سادگی محاسبات

                                        پیوستگی