لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نرم‌افزار آماري SPSS ، برنامه‌اي جامع براي تحليل داده‌ها است كه مي‌تواند داده‌ها را (تقريباً از هر نوعي كه باشند) براي توليد گزارشاتي همراه با جداول و نمودارهاي توصيفي و تجزيه و تحليل‌هاي آماري، پردازش نمايد. منوهاي ساده و پنجره‌هاي محاوره‌اي اين نرم‌افزار، امكان تحليل‌هاي پيچيده آماري بر روي داده‌ها، بدون نوشتن حتي يك خط دستور، فراهم مي‌سازند.

آمار چيست؟

كلمه “Statistics” كه در فارسي آنرا “آمار” ترجمه نموده‌اند، در اغلب زبان‌ها به دو معني بكار مي‌رود:

الف- به معني ارقام و اعداد واقعي يا تقريبي در مورد اموري نظير زاد و مرگ، ازدواج و طلاق، ميزان محصولات كشاورزي و صنعتي، تعداد تصادفات رانندگي و غيره.

ب- به معني روش‌هايي براي جمع‌آوري، تلخيص، تجزيه، تحليل و تفسير اطلاعات عددي درباره يك موضوع.

 

اسلاید ۲ :

آمار چيست؟

كلمه “Statistics” كه در فارسي آنرا “آمار” ترجمه نموده‌اند، در اغلب زبان‌ها به دو معني بكار مي‌رود:

الف- به معني ارقام و اعداد واقعي يا تقريبي در مورد اموري نظير زاد و مرگ، ازدواج و طلاق، ميزان محصولات كشاورزي و صنعتي، تعداد تصادفات رانندگي و غيره.

ب- به معني روش‌هايي براي جمع‌آوري، تلخيص، تجزيه، تحليل و تفسير اطلاعات عددي درباره يك موضوع.

اسلاید ۳ :

جامعه آماري

مجموعه افراد يا اشيائي كه مي‌خواهيم يك يا چند خصوصيت (ويژگي) را درباره آنها مطالعه كنيم، جامعه آماري ناميده مي‌شود. مانند جامعه بيكاران يك شهر، جامعه كشاورزان يك روستا، جامعه پرندگان مهاجر به يك درياچه، جامعه گياهان وحشي روئيده در يك مزرعه و غيره.

اسلاید ۴ :

نمونه آماري

بخشي از جامعه كه بر طبق ضوابط مقبولي انتخاب مي‌شوند و مطالع آنها بجاي مطالعه تمام جامعه مقدور مي‌باشد، نمونه‌اي از آن جامعه آماري نام دارد كه معمولاً نتايج حاصل از مطالعه نمونه را به كل آن جامعه، تعميم مي‌دهند. البته اين كار مستلزم دقت و احتياط مي‌باشد و قطعاً بي‌غرضي در انتخاب نمونه و اندازه آن در اين نمايندگي، نقش بسيار مهمي دارد.

جمع‌آوري اطلاعات آماري به روش نمونه‌گيري، يكي از مهمترين و شايد اصلي‌ترين مرحله هر تحقيق آماري است

اسلاید ۵ :

روش‌هاي مختلفي براي جمع‌آوري داده‌هاي نمونه‌اي وجود دارد كه عبارتند از:

پرسشنامه: اطلاعاتي كه با اين روش جمع‌آوري مي‌شوند مي‌توانند به دو صورت: الف- كيفي (گسسته)                        ب- كمي (پيوسته)

 باشند (ولي تأكيد بر جمع‌آوري اطلاعات كيفي است).

انجام محاسبه: كه مي‌تواند بصورت حضوري، مكاتبه‌‌اي (از طريق پست، اينترنت “E-Mail”) و يا تلفني باشد.

طرح آزمايش در آزمايشگاه‌ها و ثبت نتايج بدست آمده

استفاده از اطلاعات ثبت شده: به‌شرطي توصيه مي‌شود كه به درست بوده اطلاعات ثبت شده، اطمينان داشته باشيم.

 

اسلاید ۶ :

اندازه‌گيري براساس چهار مقياس مشهور زير انجام مي‌گيرد:

.۱مقياس اسمي

.۲مقياس رتبه‌اي (ترتيبي) 

.۳مقياس فاصله‌اي

.۴مقياس نسبي (نسبتي)

اسلاید ۷ :

متغيرها

فرض كنيد بخواهيم يك مشخصه (نظير: گروه خوني، مهارت، هوش، وزن، جنسيت، نژاد و غيره) از يك جامعه آماري را كه معمولاً در افراد مختلف يكسان نبوده و از فردي به فرد ديگر در حال تغيير است، مطالعه كنيم.

اگر اين مشخصه را در مورد يك يك افراد جامعه يا نمونه آماري از آن با مقياسي مناسب اندازه‌گيري كنيم، مجموعه‌اي از اعداد بدست مي‌آيد كه اين مجموعه را مجموعه داده‌ها و آن مشخصه را متغير مي‌ناميم كه متغيرها دو نوعند:

الف- متغيرهاي كيفي (گسسته) :

۱-متغيرهاي اسمي ۲-متغيرهاي رتبه‌اي (ترتيبي) ۳-متغيرهاي فاصله‌اي

ب- متغيرهاي كمي (پيوسته) :

۱-متغيرهاي كمي گسسته ۲- متغيرهاي كمي پيوسته

 

اسلاید ۸ :

نحوه ورود داده ها

براي وارد نمودن داده‌هاي خام (داده‌هايي كه هنوز روي آنها پردازشي انجام نشده است) و يا فراخواني فايل داده‌هاي ذخيره شده، از پنجره SPSS Data Editor كه در قسمت پايين آن، دو سربرگ Data View (براي ورود داده‌ها) و Variable View (براي معرفي متغيرها) ديده مي‌شود، استفاده مي‌كنيم

اسلاید ۹ :

پنجره Variable View

اين پنجره شامل ۱۰ ستون (مشخصه) است كه براي تعريف و شناساندن متغيرها به  نرم‌افزار (البته براساس نوع آن متغيرها)، بكار مي‌روند.

اسلاید ۱۰ :

خط فرمان (Menu Bar):

خط فرمان، داراي گزينه‌هاي زيادي است كه بترتيب به‌معرفي برخي از آنها مي‌پردازيم:

الف) File (فايل)