لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :


 آلودگي هوا چيست؟

   وجود یک یا چند ماده آلاينده اعم از جامد، مايع، گاز و يا تشعشع پرتوزا و غيرپرتوزا در هوا ، به مقدار و مدت زمانيكه كيفيت زندگي را براي انسان و ديگر جانداران و محیط اطراف آنها به خطر اندازد و يا به آثار باستاني ، ابنیه و اموال خسارت وارد آورد.

اسلاید ۲ :

عوامل آلاینده هوا

عوامل شیمیایی

عوامل فیزیکی

اسلاید ۳ :

 عوامل شیمیایی آلاینده هوا

شاخص هاي آلاینده عمده موجود در هوا

(CO) 1- منوکسید کربن

(O3)2 – ازن 

۳-تركيبات نیتروژن دار (NOx)

۴-دی اکسید گوگرد (SO2)

۵-هیدرو کربنها ( (VOC

۶- ذرات معلق ((PM10-PM2.5

اسلاید ۴ :

 عوامل فیزیکی آلاینده هوا

۱-  صوت و ارتعاش

۲- پرتوهای الکترومغناطیس

qپرتوهای یونساز

qپرتوهای غیریونساز

۳- مواد رادیو اکتیو

اسلاید ۵ :

امواج از نظر ماهيت و اثرات بر انسان

۱- امواج یونیزان

انرژي موجود در آنها ماده اي را كه آن را دريافت مي كند، يونيزه مي كند

۲- امواج غير يونيزان

با جذب شدن در ماده در شرايط عادي در ساختار تشكيلاتي اتم آن ماده تغييري ايجاد نمي كند

اسلاید ۶ :

پرتوهاي غير يونساز

پرتوهاي غير يونساز، پرتوهاي الكترومغناطيسي با طول موج بيشتر ار ۱۰۰ نانومتر هستند.

 

انرژي و فركانس فوتون اين پرتوها كمتر از آن است كه بتوانند در محيط بيولوژيكي يونسازي كنند.

 

اسلاید ۷ :

دسته بندی پرتوهاي غير يونساز

پرتوهاي غير يونساز به سه محدوده اصلي تقسيم مي شوند:

۱- پرتوهاي نوري

۲-  ميدان هاي الكترومغناطيسي

۳-ميدان هاي مغناطيسي ثابت

 

اسلاید ۸ :

۱- پرتوهاي نوري

پرتوهاي فرابنفش (UV)

نورمرئي (Visible)

پرتوهاي (IR)

 

اسلاید ۹ :

۲- ميدان هاي الكترومغناطيسي

امواج راديويي

 امواج مايكرو ويو

امواج الكترومغناطيسي با فركانس هاي كم و بسیار کم

۳- ميدان هاي مغناطيسي ثابت

 

اسلاید ۱۰ :

پرتوهاي فرابنفش (UV)

qمهمترين منبع طبيعي توليد كننده پرتوهاي فرابنفش خورشيد مي باشد.

q مقدار پرتوهاي فرابنفش خورشيد كه به زمين مي رسد، توسط لايه ازون جو زمين كاهش چشم گيري مي يابد و با نازك شدن لايه ازون شدت اين پرتوها افزايش مي يابد.

 

qازنظرآثارزيستی به سه دسته تقسيم مي شود

UVA   (طول موج ۳۲۵ تا ۴۰۰) به عمق پوست نفوذ می کند

  UVB(طول موج۲۸۵ تا ۳۲۵) بر اپیدرم تاثیر می گذارد

 UVC (طول موج ۱۰۰ تا ۲۸۵) توسط لایه ازون جذب می شود.