لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزش ضمن خدمت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزش ضمن خدمت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

آنچه به آن خواهیم پرداخت

 

معرفی نیروهای قراردادی

نحوه جذب و ارتقا مدرک تحصیلی

ارزشیابی ، تمدید قرارداد و فسخ قرارداد کارکنان قراردادی

محاسبه حقوق و مزایا وچگونگی صدور احکام نیروهای قراردادی

کلیاتی در خصوص مکاتبات نیروهای طرحی،قراردادی و تبدیل وضعیت ها

 

اسلاید ۲ :

معرفی نیروهای قراردادی شاغل در دانشگاه

 • با توجه به تبصره ۳ماده ۲ آئين نامه اداري واستخدامي اعضاء غيرهيات علمي دانشگاه ، باعنايت به مشكلات نحوه عقد قرار داد با كاركنان قرار دادي مقرر گرديد ازتاريخ ۱۳۹۱/۱/۱ كليه قراردادهاي كاركنان قراردادي به يك نوع قرارداد انجام كارمعين تبديل وبه دوشاخه ذيل تقسيم گردد:
 • ۱- قرارداد انجام كار معين (مشاغل حرفه اي) : با رعايت شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل آن دسته از كاركنان قراردادي كه داراي مدرك دانشگاهي فوق ديپلم و بالاتر مي باشند و عنوان شغلي آنها با مدرك تحصيلي مطابقت داشته و عنوان شغلي در نظر گرفته شده از طريق واحد با همان صورت درچارت سازماني مصوب آن واحد دقيقاٌ موجود ومنطبق باشد را انجام كار معين(مشاغل حرفه اي ) در نظر گرفته شود.
 • ۲- به كليه كاركنان قراردادي كه حائز شرايط بند يك نمي باشند انجام كار معين مشاغل غير حرفه اي در نظر گرفته شود.

اسلاید ۳ :

نحوه جذب نیروهای قراردادی:

 • در حال حاضر علی رغم نیاز شدید دانشگاه به نیرو در قالب درمان،صف و ستاد ولی متأسفانه هیچگونه مجوزی جهت جذب نیروی قراردادی (به جز پرستار) وجود ندارد.پس خواهشمند است از هر گونه مکاتبه مبنی بر جذب نیرو چه با جایگزین و چه بدون جایگزین اکیداً خودداری شود.اما چون همچنان با کمبود نیرو مواجهیم در صدد اخذ مجوز هستیم.در راستای همین امر اداره استخدام و مشمولین طرح اقدام به پیش بینی فرم درخواست شغل واقع در سایت مدیریت توسعه نموده است.که متقاضیان و مراجعین می توانند به صورت آنلاین اقدام به تکمیل این فرم نمایند؛در اینصورت به محض اخذ مجوز متقاضیان را از طریق فراخوان به واسطه سایت جذب نیرو دعوت به آزمون و مصاحبه خواهیم نمود.از کلیه همکاران مستقر در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه خواهشمندیم ضمن اجتناب از هرگونه مکاتبه زائد، مراجعین را به همین نحو راهنمایی کنند.اما در خصوص نیروی پرستار کلیه واحدهای بیمارستانی کما فی سابق مجاز به مکاتبه جهت عقد قرارداد خواهند بود.

اسلاید ۴ :

ارزشیابی کارکنان قراردادی

 • کارکنان قراردادی دانشگاه مانند سایر کارمندان رسمی و پیمانی باید هر ساله ارزشیابی شوند که در این خصوص فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی مانند سال گذشته و بر اساس همان فرمت پیشین تکمیل و فرم ارزشیابی افرادی که حد نصاب امتیاز را جهت تمدید قرار داد کسب ننموده اند، در اسفند ماه سالجاري جهت بررسي و فسخ قرارداد به اداره استخدام مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه ارسال می گردد.فایل این فرم نیز در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت.

اسلاید ۵ :

اعمال مدرک تحصيلی کارکنان قراردادی

اعمال مدرک تحصیلی از سوی کارکنان قراردادی امکانپذیر است در صورتیکه:                                                           

منافاتی با قوانین طرح طبقه بندی مشاغل نداشته باشد

اگر اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قرارداد معین حرفه ای منجر به تغییر عنوان شغلی شود،پست سازمانی جدید در تشکیلات مصوب واحد محل خدمت پیش بینی شده باشد

در خصوص کارکنان قرارداد معین غیرحرفه ای  در صورتیکه  منجر به تغییر نوع قرارداد و یا تغییر عنوان شغلی نشود

بخشنامه            

فرم مشخصات شغل و شاغل

اسلاید ۶ :

 فسخ قرارداد کارکنان قراردادی

    پيرو بخشنامه شماره ۲۶۵۷۳/۱۱۰/د/۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱ مبني بر دستورالعمل اجرائي بكارگيري و انعقاد قرارداد معين حرفه اي وغيرحرفه اي نظر به مكاتبات متعدد از سوي واحدهاي زير مجموعه دانشگاه مبني بر فسخ قرارداد كاركنان قراردادي، ( قبل از اتمام مدت قرارداد )خواهشمند است دستور فرمائيد با عنايت به بند “ج” ماده ۷ دستورالعمل فوق الذكر، موضوع فسخ قرارداد كاركنان قراردادي يك ماه قبل از مكاتبه با اين مديريت طي نامه اداري مكتوب با شماره و تاريخ ثبت شده در دبيرخانه آن واحد، به استحضار افراد موصوف رسيده باشد. بديهي است اين مديريت يك ماه پس از تاريخ اخطاريه مذكور،ضمن احراز موضوع فسخ قرارداد كارمند مورد نظر،اقدام به صدور ابلاغ فسخ قرارداد و پيرو آن، حكم مربوطه مي نمايد.

اسلاید ۷ :

حقوق و مزايا

 • حقوق پايه و مزاياي ثابت كاركنان قراردادي در ابتداي هر سال با مصوبه هيات رييسه دانشگاه تصويب و ابلاغ مي گردد.

                                           بخشنامه سالجاری

اسلاید ۸ :

 • مبلغ اضافه كار در صورت انجام كار اضافي مورد نياز در ساعات غير اداري و پس از تاييد واحد سازماني بر طبق ۱/۱۷۶حقوق پايه كاركنان قراردادي محاسبه و قابل پرداخت است.
 • فوق العاده ماموريت در قبال اعزام ماموريت خارج از محل خدمت بر اساس فرمول مربوطه قابل پرداخت مي باشد .

اسلاید ۹ :

 • پرداخت فوق العاده كارانه به پرسنل قراردادي مطابق نظام نوين پرداخت و با نظر هيات عالي نظارت قابل پرداخت خواهد بود.
 • نحوه محاسبه پرداخت حق اشعه براي كارمندان قراردادي مشمول قانون حفاظت دربرابر اشعه بر اساس تاييد مسئول فيزيك بهداشت دانشگاه طبق فرمول محاسبه خواهد شد.

اسلاید ۱۰ :

 • تفاوت تطبيق ايجادي در حكم سال ۹۱ ناشي از مابه التفاوت حكم سال ۹۰و ۹۱ براي كارمندان قراردادي مي باشد كه اين مبلغ براي سالهاي بعد همچنان ثابت خواهد بود.
 • بيمه كاركنان ۲۷% درنظر گرفته مي شود(سهم مستخدم ۷% و كارفرما۲۰%)