لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه ارزیابی درونی دانشگاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه ارزیابی درونی دانشگاه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 اسلاید ۱ :

ارزيابي (Evaluation ): عملي است كه بوسيله ي آن درباره ي يك واقعه يا فرد، با توجه به يك يا چند معيار قضاوت مي شود.

ملاك (Criterion): ويژگي مورد نظر در ارزيابي پديده ي مورد ارزيابي است.

نشانگر يا شاخص (Indicator): يعني آن چه كه به ما كمك مي كند تا ملاك را اندازه گيري كنيم، به عنوان مثال اگر ملاك ” قد باشد“ نشانگر ” بلندي“ است.

ارزش گذاري (Valuing): ابراز عقيده يا نگرش درباره ي ارزش يك چيز.

قضاوت (Judgement): به معناي داوري درباره ي كميت و كيفيت هر چيز، با توجه به هنجارها و استانداردهاي پيش ساخته.

كارايي (Efficiency): نسبت داده ي مصرف شده به ستانده.

اثربخشي (Effectiveness): ميزان نيل به اهداف تعيين شده.

هدف هاي آموزشي (Educational objective): بياناتي هستند، كه منظور و مقصود معلم و يادگيرنده را از آموزش و يادگيري مطالب آن درس مشخص مي كنند.

اسلاید ۲ :

تعريف

كيفيت به عنوان تطابق وضعيت آموزش عالي با استانداردهاي از قبل تعيين شده.

كيفيت به عنوان تطابق وضعيت آموزش عالي با رسالت، هدف و انتظارات ياران آموزشي( افراد ذي نفع، ذي ربط و ذي علاقه از جمله دانشجويان، هيات علمي، قانون گذاري و مجريان).

كيفيت يك نظام دانشگاهي عبارت است از درجه ي تطابق پيامدهاي حاصل از نظام، با خواسته هاي بيان شده يا اشاره شده.

تعريف هاي ديگر

تطابق با استاندارد

تطابق با هزينه

تطابق با كاربرد

تطابق با آخرين نياز يادگيرنده( مشتري)

اسلاید ۳ :

نظريه ي كيفيت تعالي مدار

نظريه ي كيفيت توليد مدار

نظريه ي كيفيت مصرف مدار

نظريه ي كيفيت استاندارد مدار

نظريه ي كيفيت قيمت مدار

نظريه ي كيفيت شايسته مدار

نظريه ي جامعه گرايي

نظريه ي فردگرايي

اسلاید ۴ :

مقصد دانشگاه بايد مشخص شود.

نظام دانشگاهي بايد به تحولات جهاني پي برد.

نظام ارزيابي آموخته هاي دانشجويان بايد متحول شود.

مسايل فرايندهاي نظام دانشگاهي بايد شناسايي شود.

نظام دانشگاهي بايد جهت بهبود فرايندهاي خود به طور مستمر بكوشد.

بايد آموزشهاي كوتاه مدت براي ارتقاي دانش و توانايي هيات علمي و ساير كاركنان دانشگاه را در رابطه با وظايف آنان فراهم آورد.

هيات امناي دانشگاه بايد نقش ياري دهنده داشته باشند.

ترس از ارتكاب اشتباه نبايد موجب عدم انجام كار شود.

براي تماس بيشتر ميان گروه هاي آموزشي، واحدها و سطوح مختلف تصميم گيري در نظام دانشگاهي بايد موانع را برطرف كرد.

اسلاید ۵ :

.۱۰از ذكر هدف هاي كمي كه دست يافتن به آن ها غير عملي است، بايد پرهيز كرد.

.۱۱ديدگاه و رسالت دانشگاه را مشخص كنيد.

.۱۲برچسب زدن به دانشجويان بر اساس نظام نمره گذاري ممكن است آنان را از فعاليت بيشتر در يادگيري باز دارد.

.۱۳برنامه ي آموزش مداوم براي تمام اعضاء فراهم شود.

.۱۴مديريت دانشگاه بايد آشكار كننده ي ديدگاه باشد، نه كنترل كننده و بازدارنده.

اسلاید ۶ :

چالش گر

روشن

به ياد ماندني

توان بخش و نيروزا

ارزش گرا

ديداري

بسيج گرا

رهنمون

مرتبط با نيازهاي يادگيرندگان

اسلاید ۷ :

سه كاركرد بينش

الهام بخشي

سنگ بناي تصميم گيري

توانا سازي همه ي افراد

  كار گروهي در خصوص بينش

 

اسلاید ۸ :

رفتارهاي كليدي كار گروهي

مشاوره

نوآوري

ترويج و انتشار

پيشرفت

سازماندهي

توليد

بازرسي

حفظ و نگه داري

رابط

اسلاید ۹ :

تعهد و الزامات كيفيت

الزام اخلاقي

الزام حرفه اي

الزام رقابتي

الزام پاسخ گويي

اسلاید ۱۰ :

كاملا باز: تمركز بر تدارك كيفيت مناسب در سطح وسيعي از برنامه هاي درسي و فعاليت هاي اجتماعي مربوط به دانشگاه رفتن است.

بازتر: اين راهبرد به استاندارد بالاتري از اطمينان كيفي به دست آمده از راه مشاهده ي استانداردها و ضرورت هاي ملي، به عنوان حداقل ضرورت هاي اجرايي بستگي دارد.

جايگاه اساسي: در اين راهبرد لازم است، دانشگاه، شهرتي در يك يا چند زمينه برنامه ي درسي خاص، ورزش، مهارت و … بوجود آورد.

جايگاه اساسي وسيع تر: اين راهبرد، دانشگاه را هدايت ميكندتا در جايگاهي خاص به جستجوي پايگاهي پيشتاز برآيد. ضمن اين كه به دنبال اطمينان از اجراي خوب ساير جنبه هاي كارش نيز هست.