لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

اهداف کارگاه

  • اطلاع رساني مؤثر در زمينه مقررات راجع به تخلفات اداري
  • آشنا ساختن کارمندان با حقوق قانوني ايشان در جهت بسط حقوق شهروندي
  • افزايش حساسيت نسبت به انجام وظايف اداري و کاهش تخلفات اداري
  • ايجاد تعامل مفيد ميان کارمندان و هيات رسيدگي به تخلفات
  • افزايش کيفي خدمات اداري و سطح بهره وري در دانشگاه

اسلاید ۲ :

تعاريف

مسئوليت قانوني داراي انواع زير مي باشد:

مسئوليت کيفري

     مسئوليتي است که فرد در صورت ارتکاب جرايم پيدا مي کند.

مسئوليت مدني

       به معناي جبران خسارت و زيان وارد آمده به افراد ديگر است.

مسئوليت انضباطي و اداري

      مسئوليتي است که فرد به عنوان يک مستخدم دولت يا کارمند در قبال اعمال و رفتار خود دارد.

 

 

اسلاید ۳ :

مسئوليت قانوني داراي انواع زير مي باشد:

مسئوليت کيفري

     مسئوليتي است که فرد در صورت ارتکاب جرايم پيدا مي کند.

مسئوليت مدني

       به معناي جبران خسارت و زيان وارد آمده به افراد ديگر است.

مسئوليت انضباطي و اداري

      مسئوليتي است که فرد به عنوان يک مستخدم دولت يا کارمند در قبال اعمال و رفتار خود دارد.

 

 

 

     ارتکاب يکي از امور شمارش شده در قانون تخلفات اداري که تخلف محسوب مي شود و براي آن مجازات اداري در نظر گرفته شده است؛ باعث تحقق مسئوليت اداري و انضباطي مي گردد.

     البته بايد توجه داشت که يک رفتار علاوه بر مجازات اداري تخلف مي تواند واجد يکي ديگر از مسئوليت هاي قانوني ديگر مانند مسئوليت کيفري و مدني باشد که بايد در مراجع قضايي ذي صلاح پي گيري شود. مثلا تخريب يک مال دولتي توسط کارمند که در آن مجازات جرم تخريب در دادگاه کيفري مقرر مي شود، خسارت آن بايد پرداخت شود و حسب مورد مجازات اداري نيز بر آن مترتب مي شود.

اسلاید ۴ :

تخلفات مذکور در ماده ۸ اين قانون ۳۸ مورد مي باشد:

۱- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري

۲- نقض قوانين و مقررات مربوط

۳-ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل

۴- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت

۵- اخاذي

اسلاید ۵ :

ادامه تخلفات اداري

۶-  اختلاس

۷-تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص

۸- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري

۹- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز

۱۰-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي

 ۱۱-افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري

 ۱۲-ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه

اسلاید ۶ :

ادامه تخلفات اداري

۱۳-سر پيچي از اجراي  دستورات مقام بالاتر در حدود وظايف اداري

۱۴-کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف  محول شده

۱۵-سهل انگاري رؤسا و مديران در دادن گزارش تخلف کارمندان تحت امر

۱۶-ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري

۱۷-گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هر  گونه مالي که در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.

۱۸-تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خود داري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند

اسلاید ۷ :

ادامه تخلفات اداري

 ۱۹-تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري

 ۲۰-رعايت نكردن حجاب اسلامي

 ۲۱-رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي

 ۲۲-اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر

 ۲۳-استعمال يا اعتياد به مواد مخدر

 ۲۴-داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي

اسلاید ۸ :

 ۲۵-هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي

 ۲۶-جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي

 ۲۷-دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها

 ۲۸-دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط

 ۲۹-غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي

اسلاید ۹ :

۳۰-سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري

 ۳۱-توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني

 ۳۲-كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

اسلاید ۱۰ :

۳۳-شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني

۳۴-عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند

 ۳۵-همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي