لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاليبراسيون Calibration توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاليبراسيون Calibration قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

كيفيت مقوله اي است كه با سرشت انسان سازگاري دارد و همراه نياز مادي و معنوي اوست و نبود آن ميتواند دشواريهايي براي وي بوجود آورد. به همين دليل از گذشته های دور تلاش براي رسيدن به كيفيت و رفع دشواريهاي موجود در اين راه موضوعي مطرح در جوامع انساني بوده است. امروزه اين واژه از مرحله رفع نياز پا فراتر گذاشته است زيرا با گسترش دنياي رقابت، كيفيت تنها زباني است كه مي شود با آن در بازارهاي جهاني سخن گفت. قدر مسلم كنترل كيفيت و تضمين آن بر اندازه گيري استوار است. فرا گيري روش اندازه گيري كميتهاي گوناگون و در نگاهي وسيعتر كاليبراسيون دستگاهها، راهي براي نيل به اين خواسته است.

اسلاید ۲ :

تعريف

مقايسه يك دستگاه اندازه گيري با يك استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه دانست.

اسلاید ۳ :

كاليبراسيون و ضرورت آن

كاليبراسيون در واقع ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي مترولوژيكي دستگاه هاي آزمون و وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فرايند تاثير گذار مي باشد كه به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيريهاي انجام شده با استانداردهاي جهاني  مورد استفاده قرار ميگيرد.

اسلاید ۴ :

فوايد کاليبراسيون

آنچه مسلم است پرداختن قانون مند به کاليبراسيون و برقراري نظام صحيح اندازه گيري فوايدي نظير:

جلوگيري از تصريح حقوق مصرف کننده  و توليد کننده

ايجاد اعتماد همگاني در سطح جامعه در فرايندهاي تجاري، خدماتي و بهداشتي

افزايش اعتبار بين المللي

گسترش حقوق اجتماعي به عنوان يکي از شاخصهاي رشد يافتگي اجتماعي فرهنگي

ايجاد بستر و فرهنگ قانون مداري جهت حفظ حقوق ملت و دولت

جلوگيري از ضرر و زيان در تبادلات بازرگاني با ساير کشورها

ايجاد اشتغال براي شرکتهاي مجري و غيره.

اسلاید ۵ :

PM
(Preventive Maintenance)

تعميرات يا نگهداري پيشگيرانه

به مجموعه فعاليت هايي اطلاق مي شود كه در جهت افزايش كارائي و به تعويق انداختن بازه زماني تعميرات تجهيزات پزشكي اجرا مي شود.

اين فعاليت ها شامل كنترل ، بازرسي و باز بيني دوره اي كمي وكيفي دستگاه، بررسي وضعيت عملكرد آن، بررسي صحت  و دقت خروجي هاي دستگاه ( تست كاليبراسيون)، باز بيني ايمني دستگاه جهت به حداقل رساندن خطرات ناشي از عيوب دستگاه به منظور حفظ جان بيمار و پرسنل و انجام فعاليتهايي از قبيل تميزكاري، روغن كاري يا تعويض قطعاتي كه دچار مشكل هستند ميشود.

اسلاید ۶ :

تاريخچه

اگرچه سابقه علم اندازه گيري و کاليبراسيون به قديمي ترين تمدنهاي بشري باز ميگردد ، اما با تغيير نوع روابط بين کشورها نسبت به زمان قديم و گسترش اين ارتباطات از سال ۱۸۷۵ به بعد سيستم اندازه گيري بصورت يکسان از طرف اکثر کشورها و رفته رفته تمامي آنها پذيرفته شد. بنابراين با هماهنگ شدن اين نظام ضرورت بوجود آمدن زباني مشترک در اين رابطه نيز عيان گرديد.

اسلاید ۷ :

مفاهيم کاليبراسيون

کميت : مشخصه ذاتي يک پديده که بتوان آنرا از نظر کيفي تشخيص داد و از نظر کمي اندازه گيري کرد مانند جرم و زمان.

دستگاه کميتها: مجموعه اي از کميتها که بتوان بين آنها رابطه تعريف شده اي  بوجود آورد مانند دستگاه .SI

کميت پايه : کميتي که مستقل از ساير کميتها در يک دستگاه کميتي باشد مانند طول در دستگاه .SI

کميت فرعي: کميت که بر مبناي کميت پايه تعريف شود مانند سرعت ( متر بر ثانيه يا کيلومتر بر ساعت و غيره) .

 

 

 

اسلاید ۸ :

مفاهيم (ادامه)

کميت اندازه ده : کميتي که مورد اندازه گيري قرار ميگيرد.

کميت تاثير گذار: در اندازه گيري کميتها ، برخي از آنها روي کميت مورد نظر تاثير ميگذارد و خود مورد اندازه گيري نيست مانند دما در اندازه گيري طول.

وسيله اندازه گيري : وسيله اي که به تنهايي و يا به همراه با وسايل کمکي براي اندازه گيري يا اندازه گيري هاي مشخص بکار ميرود.

اسلاید ۹ :

مفاهيم (ادامه)

محدوده مشخص شده اندازه گيري: مقادير قابل اندازه گيري که در آنها خطاي وسيله اندازه گيري در محدوده مشخص شده قرار ميگيرد. حد بالا و و پايين قلمرو مشخص شده اندازه گيري معمولا به ترتيب ظرفيت ماکزيمم و منيمم خوانده مي شود.

شرايط اندازه گيري مرجع: شرايط لازم براي کاربرد يک وسيله اندازه گيري بطوريکه بتوان به اندازه هاي تعيين شده اطمينان نمود يا با اطمينان بتوان اندازه گيري وسايل مختلف را با هم مقايسه کرد. شرايط مرجع هميشه داراي مقادير يا محدوده مشخصي مي باشد.

اسلاید ۱۰ :

مفاهيم (ادامه)

 

تنظيم: عمليات مشخص براي آوردن يک وسيله اندازه گيري يا دستگاه در محدوده قابل استفاده براي اندازه گيري يا کاربرد معلوم.

درستي وصحت: نزديکي ميان خروجي هاي يک سيستم نسبت به مبدا مورد نظر.

دقت: نزديکي خروجي هاي يک سيستم نسبت به يکديگر.