لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کانسر آندومتر توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کانسر آندومتر قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

هیپر پلازی آندومتر

رشد بیش از اندازه غدد و استرومای آندومتر در اثر تحریک زیاد استروژن

۱)هیپرپلازی ساده : افزایش ضخامت غیر طبیعی آندومتر- افزایش نسبت غدد به استروما

                       – اتساع کیستیک غدد  – نامنظم بودن غدد به همراه چین خوردگی وجوانه زدن

                         – احتمال بدخیمی ۱%

۲) هیپر پلازی مرکب : غدد زیادتر هستند     – احتمال بدخیمی ۳%

۳) هیپرپلازی آتیپیک : الگوی ساده یا مرکب همراه با آتیپی سلول    – بدخیمی ۸%و۲۹%                       

۴) هیپرپلازی کیستیک :  ضایعه ای خوش خیم است                                             

اسلاید ۲ :

عوامل زمینه ساز :

 • تماس طولانی مدت با استروژن اندوژن یا اگزوژن بدون تماس با پروژسترون
 • چاقی
 • عدم تخمک گذاری مانند PCOS

تظاهرات بالینی :

                                شایعترین علامت خونریزی واژینال نامنظم 

تشخیص :

              –  بیوپسی آندومتر

              – درموارد ی که سیتولوژی نشان دهنده AGUS بیوپسی لازم است.

 

اسلاید ۳ :

نحوه برخورد :

 • هیپرپلازی بدون آتیپی : مدروکسی پروژسترون استات به مدت  ۳ ماه

                                            – هیپرپلازی پایدار بود جراحی انجام میشود .

                                            – هیپرپلازی رفع شده بود

تمایل به بارداری نباشدOCP

درتمایل به بارداری کلومیفن یا منوتروپین

 • هیپرپلازی همراه آتیپی :

               – در قدم اول برای رد کانسر D&Cانجام میشود

               – در صورت آتیپی مجدد و یا کارسینوم insitue آندومتر

اگر تحمل جراحی دارد یا یائسه است

           TAH+BSO

اگر تحمل جراحی ندارد یا در تمایل به بارداری

برای ۳ ماه پروژسترون High doseو

سپس نمونه برداری مجدد انجام میشود در صورت

هیپرپلازی TAH+BSO

اسلاید ۴ :

 • مصرف تاموکسیفن سیترات خطر کانسر آندومتررا ۷-۶ برابر افزایش میدهد و باعث افزایش

خطر هیپرپلازی-پولیپ و میوم میشود.

 • درصورت تجویز آن باید سالانه پاپ اسمیر و معاینه لگنی ونیز بیوپسی آندومتر وسونوگرافی

  انجام شود.

  • در صورت وقوع AUBحین مصرف دارو بیوپسی آندومتر لازم است.

اسلاید ۵ :

کارسینوم آندومتر

-۷% کل بدخیمی های زنان را شامل میشود.

– شایعترین کانسر ژنیکولوژی است وشیوعش در زنان یائسه بالاتر است.

– شایعترین بدخیمی ژنیکولوژیک وراثتی است.

(۱وابسته به استروژن : اغلب به دنبال هیپراستروژنمی و هیپرپلازی ودر افراد جوانترروی

                                   میدهد که پروگنوز خوبی دارد.

۲) غیر وابسته به استروژن : در زمینه آتروفی روی میدهد – افراد مسنتر هستند – پروگنوز

بدی دارد.

اسلاید ۶ :

ریسک فاکتورها

 • چاقی
 • نولی پاریتی
 • یائسگی دیررس و منارک زودرس
 • تومور مولد استروژن
 • رادیاسیون لگنی
 • سابقه آدنوکارسینوم پستان

عوامل محافظتی

۱) OCP            ۲) سیگار

 • سابقه HNPCC
 • HTN
 • PCOSو الیگومنوره
 • سطح اقتصادی – اجتماعی بالا
 • نازایی درازمدت
 • سابقه آدنوکارسینوم تخمدان

اسلاید ۷ :

تشخیص

 • شایعترین علامت آن AUBاست
 • هیچ روش غربالگری جهت تشخیص کانسر آندومتر وجود ندارد
 • اولین قدم بیوپسی آندومتردر صورت مثبت بودن بیوپسی D&Cو Staging

برای جراحی

 • پس ازیائسگی جهت ارزیابی AUB علاوه بر بیوپسی آندومتر باید ECC نیز انجام شود

 

 • اگر در پاپ اسمیر در سیتولوژی موارد زیر دیده شود بیوپسی آندومتر لازم است

(۱وجود سلول آندومتر نرمال در خانم یائسه

(۲ وجود سلول آندومتر آتیپیک در خانم غیر حامله

(۳ سیتولوژی AGUS + سن بالای ۳۵سال که نیازمند کولپوسکوپی + بیوپسی

اسلاید ۸ :

Staging  کانسر رحم

Stage0 : کارسینوم در جا

StageI : ضایعه محدود به رحم است.

IA : محدود به آندومتر

IB : تهاجم به کمتر از ۲/۱ میومتر

IC : تهاجم به بیش از ۲/۱ میومتر

StageII: تهاجم به سرویکس وجود دارد .

IIA : تنها درگیری غدد اندوسرویکس وجود دارد .

IIB: درگیری استرومای سرویکس وجود دارد .

StageIII: درگیری لگن

IIIA: تهاجم به سروز یا آدنکس و یا سیتولوژی مثبت پریتوئن

IIIB: متاستاز به واژن

IIIC: متاستاز لنف نود لگنی یا پارا آئورت

StageIV: متاستاز دور دست

IVA: تهاجم به مثانه یا مخاط روده

IVB :تهاجم به اعضای دوردست و لنف نود شکمی

        یا اینگوینال

 

اسلاید ۹ :

Grading کانسر رحم

GradeI: <5% تومورغیر سنگفرشی یا توپر است.

GradeII: 50-5 % تومور غیرسنگفرشی یا توپراست.

GradeIII: >50% تومور غیر سنگفرشی یا توپر است.

ارزیابی های قبل از جراحی :

(۱معاینه رکتوواژینال

(۲معاینه تمام غدد لنفاوی و شکم

(۳بررسی خون مخفی در مدفوع O/B

(۴CXR

۵) آزمایشات روتین هماتولوژی

اسلاید ۱۰ :

ارزیابی بر اساس ریسک فاکتور

 • باریوم انما یا کولونوسکوپی
 • CTوMRI

q در تمام افراد جهت Staging باید TAH+BSO انجام شود. در حین عمل سیتولوژی پریتوئن و

q

رزکسیون لنف نود انجام میشود.

عوامل موثر در پیش آگهی

(۱غدد لنفاوی                                      ۵) درگیری آدنکس وپریتوئن

(۲ عمق تهاجم به میومتر                        ۶)   اندازه تومور

(۳ Grading                                   ۷)  سن بالا

(۴ Staging                                   ۸)  سیتولوژی پریتوئن