لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کاویتاسیون توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کاویتاسیون قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

o3-1- كاويتاسيون و علت آن

كاويتاسيون درلغت ازكلمهCavity  به معناي حفره آمده و منظور از كاويتاسيون ايجاد حفره يا حفره‌زائي است. درصورت وقوع اين پديده يكي از خسارات آن ايجاد خوردگي و حفره بر روي بدنه پوسته پمپ است

 ممكن است در داخل پمپ شرايطي بوجود آيد بطوريكه در دماي موجود با توجه به كاهش فشاري كه ايجاد شده، سيال بجوشد. اين پديده در صورت وقوع در ابتداي پره در
داخل پروانه رخ مي‌دهد. تبديل مايع به حباب‌هاي بخار همراه با افزايش حجم ناگهاني مي‌باشد .حباب تشكيل شده با سرعت زيادي به جلو هدايت مي‌شود. در نيمه دوم پره با افزايش فشار سيال شرايط از حالت اشباع به حالت مايع فشرده برمي‌گردد و طي پديده پيچيده‌اي حباب بخار سقوط كرده و ضمن تقطير شدن با سرعت بسيار زياد (تا (۵۰m/s به اطراف برخورد مي‌كند. قطرات سيال كه با اين سرعت به اطرف برخورد مي‌كنند، داراي ممنتوم بسيار بالايي هستند بطوريكه نيروي وارد شده از طرف اين ذرات بر ديواره پروانه قادر است قسمتي از بدنه پروانه را كنده و برروي آن ايجاد حفره كند.

 

اسلاید ۲ :

پیدایش کاویتاسیون

پروانه آسیب دیده از کاویتاسیون

اسلاید ۳ :

شكل روبرو تغييرات فشار سيال در ورود به پمپ تا خروج از پروانه را نشان مي‌دهد. همانطور كه از اين شكل پيداست نقطه حداقل فشار در حدود نقطه ۴ بوده و محل توليد احتمالي حباب مي‌باشد.

اسلاید ۴ :

o3-2-كاويتاسيون ثانويه

چنانچه دبي عبوري از پمپ بسيار كم شود ممكن است لايه مرزي نزديك سطح سمت مكش پره از آن جدا شده و پديدهJet & Wake  ايجاد شود (شكل ۳-۵). در اين حالت مقدار كمي از جريان از ناحيه گستردهWake  و بيشتر جريان به صورت جت با سرعت بالا از ناحيه باريك Jet عبور مي‌كند.

اسلاید ۵ :

۳-۳- هد خالص مثبت مكش (NPSH)

 

جهت كنترل پديده كاويتاسيون و برقراري شرايط عدم وجود كاويتاسيون از پارامتري به نام NPSH استفاده مي‌شود

  1. . منظور ازNPSH، هد خالص مثبت مكشNet Positive

oSuction Head مي‌باشد. به جاي اين كه نقطه حداقل فشار در داخل پروانه بررسي شود، مقدار هد خالص در قبل از پمپ بررسي مي‌گردد و كارخانه سازنده پيش بيني لازم براي افت از ورود پمپ تا نقطه حداقل فشار در داخل پروانه را انجام مي‌دهد.

: هد مطلق (فشار مطلق) سطح مخزن مكش

: ارتفاع سطح مخزن مكش از ورودي پمپ

: افت هد از سطح مخزن مكش تا ورودي پمپ در اثر اصطكاك

:هد ديناميكي سيال در ورود به پمپ

: هد معادل فشار بخار سيال در دماي موجود

 

اسلاید ۶ :

  1. . هد ورودي پمپ بايستي بزرگتر از هد معادل فشار بخار در درجه حرارت سيال باشد تا سيال در ورود به پمپ به جوش نيايد. در مرز جوشش هد ورودي پمپ مي‌تواند مساوي هد معادل فشار بخار باشد. بنابراين جهت نجوشيدن سيال در ورود به پمپ داريم:

 

به عبارتي اختلاف هد مطلق ورودي به پمپ و هد فشار بخار بايستي بزرگتر از صفر باشد. يعني:

 

اسلاید ۷ :

o3-3-1- NPSH موجود و NPSH لازم

زمانيكه سيال وارد پمپ مي‌شود تا نقطه حداقل فشار(Pmin)  در داخل پروانه بدليل افت در ورود به پروانه كماكان با كاهش هد مواجه است. در واقع اين افت از مقدارNPSH كه در ورود به پمپ وجود داشت، كاسته مي‌شود. بنابراين براي داشتن شرايط عدم جوشش بايستي اين افتNPSH  جبران شود يا به عبارتي در ورود به پمپ تأمين شود. كارخانه سازنده مقدار اين افت را تعيين مي‌كند و مقدار آنرا براي هر دبي درمنحني‌هاي مشخصه پمپ ارائه مي‌دهد. به اين افت، NPSH لازم يا NPSHr گفته مي‌شود و مقدارآن با افزايش دبي اقزايش مي‌يابد.

تغييرات  موجود و لازم با دبي :

 

بنابراين شرط عدم وقوع كاويتاسيون رابطه زير است: