لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کرمهای قلابدار انسانی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کرمهای قلابدار انسانی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نام بیماری: آنکیلوستومیازیس، آنسیناریازیس، نکاتوریازیس، بیماری کرم قلابدار.

 

گونه های انسانی شامل

 (۱)نکاتورآمریکانوس

(۲) انکیلوستودمائودناله و به ندرت

 (۳) انکیلوستوما برازیلینسه، (۴) انکیلوستوماکانینوم و (۵) انکیلوستومان سیلانیکوم هستند.

 سه گونه آخر کرمهای قلابدار سگ و گربه هستند.

اسلاید ۲ :

انکیلوستومابرازیلینسه و انکیلوستوماکانینوم در انسان ایجاد عفونت کرده ولی بالغ نمی شوند ولی انکیلوستوماسیلانیکوم که عمدتا در آسیا و اقیانوس آرام دیده می شود قادر به بلوغ در انسان نیز می باشد.

 

 انکیلوستوما برازیلینیس وانکیلوستوما کانینوم جزء انگلهای قلابدار حیوانی می باشند که اگر لارو آنها یعنی لارو مرحله ۲ یا ۳ که در خاک وجود دارد با پوست انسان تماس پیدا کند تنها ممکن است در زیر پوست مهاجرت نموده( قادر به ورود دستگاه گوارش نمی باشد) سبب ایجاد ضایعات خزنده (creeping eruption) می شود.

اسلاید ۳ :

ریخت شناسی

کرمهای قلابدار بالغ، نماتودهای کوچک، استوانه ای، نخی شکل و سفید مایل به خاکستری هستند.

کرم ماده (۱۳ـ۹ میلی متر در ۶/. ـ ۳۵/. میلی متر) بزرگتر از نر (۱۱ـ ۵ میلی متر در ۴/۵ـ ۴/۰ میلی متر ) است.

 

انکیلوستوما دئودناله بزرگتر از نکاتور آمریکانوس بوده و دارای کوتیکول نسبتا ضخیمی است.

 

اعضای تولید مثل در جنس ماده، زوج و در جنس نر، منفرد هستند.

 

اسلاید ۴ :

انتهای خلفی جنس نر دارای کیسه ی دمی پهن، شفاف و مجهز به انشعابهای دنده مانندی است که در هنگام جفتگیری برای چسبیدن به کرم ماده مورداستفاده قرار می گیرند.

 اصلی ترین تفاوتهای ریختی بین دو گونه، در شکل کپسول های دهانی و کیسه جفتگیری جنس نر است.

 سوراخ تناسلی ماده در نکاتور در نیمه ی قدامی بدن و در انکیلوستوم در نیمه خلفی قرار دارد.

نکاتور در کپسول دهانی خود یک زوج صفحات برنده ی مشخص هلالی شکل، یک دندان مقعر پشتی ـ میانی و یک زوج تیغه سه گوش در عمق بخش شکمی دارد.

اسلاید ۵ :

 انکیلوستوما دئودناله و انکیلوستوما برازیلینسه واجد دو زوج دندان شکمی و انکیلوستوما کانینوم دارای سه زوج دندان شکمی در کپسول دهانی خود هستند.

 

تخم دارای دو انتهای گرد و پهن و یک غشای هیالینی ظریف وشفاف است.

 

 تخم به هنگام خروج از بدن کرم تقسیم شده است ولی در مدفوع تازه در مرحله تقسیم سلولی ۸ـ ۲ تایی است.

اسلاید ۶ :

چرخه ی زندگی

چرخه ی زندگی در گونه های مختلف کرمهای قلابدار مشابه است.

 

 انسان تقریبا میزبان انحصاری انکیلوستوما دئودناله و نکاتور آمریکانوس است، اگرچه این گونه ها گاهی از انسان نمایان و دیگر پستانداران گزارش شده اند.

 

 انکیلوستوما کانینوم، کرم قلابدار شایع در سگ و گربه، بسیار به ندرت انگل روده ی انسان می شود.

اسلاید ۷ :

تخمهای دفع شده با مدفوع در شرایط مساعد و دمای مطلوب ۲۳ـ ۲۲ در عرض ۲ـ ۱ روز رسیده و تبدیل به لارو رابدیتیفرم می شوند.

 

 تخمهای انکیلوستوما دئودناله در حرارت ۴۵ درجه در طی چند ساعت و در صفر درجه در عرض ۷ روز از بین می روند.

اسلاید ۸ :

لارو رابدیتیفرم انکیلوستوما و نکاتور، کمی بزرگتر، با انتهای خلفی باریکتر و کپسول دهانی طویلتری از لاروهای رابدیتیفرم استرونژیلوئیدس استرکورالیس هستند.

 

 

لاروهای تازه خارج شده با دومین پوست اندازی خود تبدیل به لاروفیلاریفرم باریکتر، بدون تغذیه و عفونت زایی می شوند که به علت داشتن مری کوتاه تر و نداشتن بریدگی انتهایی در ناحیه دم از لارو فیلاریفرم استرونژیلوئیدس متمایز می گردند.

اسلاید ۹ :

وجه دیگری که لارو فیلاریفرم کرمهای قلابدار را از استرونژیلوئیدس استرکورالیس متمایز میکند، وجود شیارهای سطحی غشا، به ویژه در نکاتور است.

 

 لارو فیلاریفرم فعلال که به وفوردر چند سانتی متر فوقانی خاک دیده می شود، و از آن بالا می آید، دارای تمایل قوی به گرما است که این امر رسیدن آن را به پوست میزبان جدید تسهیل می کند.

 لاروهای کرمهای قلابدار در چند سانتی متری فوقانی خاک باقی می مانند تا توسط جریانهای آب و یا حیوانات به نقاط دیگر منتقل شوند.

اسلاید ۱۰ :

در خاکهای شدیداً آلوده ی نواحی گرمسیری، عملاً تمام لاروها بسیار فعال بوده ، به سرعت ذخایر غذایی خود را مصرف کرده و در طی ۶ هفته می میرند.

 

 به این ترتیب عفونتهای مجدد به طور ثابت باعث بقای انگل در مناطق اندمیک می شوند.

 

 اگرچه این لاروها به رطوبت ملایم نیاز دارند ولی خشکی برای آنها کشنده است.