لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کلیات اخلاق حرفه ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاریخچه اخلاق پزشکی در دنیا تاریخچه ای طولانی با سابقه بیش از ۲۵۰۰ سال دارد.

در قرون قبل از میلاد مسیح (ع) فرهنگ یونانی و رومی که تحت تاثیر فرهنگ ایرانیان و تمدن شرق بود در غرب گسترش داشت.

در آن دوران به دلیل عدم گستردگی علوم زمان، پزشکان معمولا فلسفه را نیز فرا می گرفتند.

لذا تاریخچه اخلاق پزشکی با تاریخچه فلسفه در قرون قبل پیوند خورده است. اما اخلاق پزشکی بیش از همه با اندیشه ها و تفکرات فلاسفه بزرگی چون سقراط (۳۹۹ – ۴۷۰ ق.م) افلاطون (۳۴۷ – ۴۲۷ ق.م) و ارسطو (۳۲۲ -۳۴۸ ق.م) در قرون چهارم و پنجم قبل از میلاد پیوند نزدیکی داشته است.

این متفکران یونانی علم اخلاق را در کنار علم پزشکی فرا گرفته بودند و آن را به عنوان “هنر زیستن” و “مراقبت و مواظبت از نفستوصیف می نمودند

 و از سوی دیگر “عقل سالم را در بدن سالم” می دانستند. کلیات فلسفه اخلاقی سقراط، افلاطون و ارسطو در مباحث فلسفه اخلاق بیان گردیده است.

اسلاید ۲ :

در همان دوران، بقراط (۴۵۰ – ۳۸۰ ق.م) که او را پدر علم طب نیز نامیده ‌اند. سوگند نامه معروف خود را تنظیم نمود.

بقراط اولین کسی بود که مبانی اخلاقی را در قابل قسم نامه با طبابت در آمیخت ، و به عبارتی، بزرگترین سهم بقراط در زمینه پزشکی، اعتقاد او به اصول اخلاقی بود که سوگند نامه معروفش تبلور آن است. سوگند نامه بقراط قدیمی ترین قوانین اخلاق پزشکی را در متن خود دارد و هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان تعهد نامه پزشکان هنگام اتمام دوره تحصیل قرائت می شود.

 البته قبل از بقراط نیز برخی مقررات وجود داشته از جمله قوانین حمورابی که در آن به مجازات پزشکان خطا کار اشاره شده است. اما جنبه های اخلاقی را مطرح ننموده است.

سوگند نامه بقراط در حقیقت به منزله یک تعهد نامه اخلاقی برای قبول و به کار بستن اصول اخلاقی حرفه پزشکی است.

اسلاید ۳ :

اخلاق: دانشی است که درباره افعال اختیاری و تحت قدرت انسان بحث می کند. درباره اینکه کدام فعل و عمل شایسته تحقق و انجام دادن است و کدام فعل و عمل شایستگی انجام را ندارد

علم اخلاق: مطالعه سیستماتیک بر روی اینکه چه رفتار و اعمالی شخص باید در ارتباط با خود، سایر انسانها، و محیط داشته باشد.  دلیل یا توضیح خوبی برای اینکه چه چیزی درست یا خوب است و مطالعه اینکه چگونه زندگی یک شخص و ارتباطاتش باید باشد.

اخلاق از نظر علم رفتار: خوی ها و ویژگیهای درونی انسان است که منشا رفتار انسانها بوده و عمیق ترین نفوذ و اثر را در حوزه رفتار آدمی دارند.

اخلاق از نظر عرف: گاه به معنای عام برای همه ویژگیهای درونی انسان اعم از خوب یا بد بکار می رود.

در اکثر موارد اخلاق به معنای خاص « رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت» مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید ۴ :

Ethics  و Morality هر دو بیانگر مفهوم اخلاق

Ethics : برای نظریه ها و علم پیرامون رفتار خوب و بد، درست و خطا، و پاک و پلید انسان بکار می رود.

Morality : برای اخلاقیات و خلق و خوی راسخ نفس و عرف قابل قبول بکار می رود.

oاخلاق حرفه ای: اصول کلی اخلاق را در فضای خاص حرفه ای مطرح می کند. اخلاق حرفه ای شاخه ای است که بر ریشه اخلاق روئیده است و برای درک درست آن اولا باید اخلاق را شناخت و ثانیا با توجه به شرایط و فضای هر حرفه خاص، اخلاق حرفه ای ویژه آن حرفه تبیین می شود.

oاخلاق پزشکی:   شاخه ای کاربردی از اخلاق یا فلسفه اخلاق است که سعی دارد در سایه تحلیلهای فلسفی، درست و نادرست را در حیطه عملکرد در طب و مراقبتهای بهداشتی (پزشکان و کادر پزشکی) تبیین نماید 

اسلاید ۵ :

oاخلاق زیستی Bioethics : از شاخه های اخلاق حرفه ای مرتبط با طب بوده که به بحث پیرامون موضوعات زیست شناسی و علوم سلامت می پردازد

oTraditional medical ethics: سابقه تاریخی و عمدتا شامل اصول و مبانی امر کننده یا نهی کننده

oContemporary critical medical ethics: تلاش دارد اخلاق را بصورت کاربردی در حیطه عمل پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه تصمیم گیریهای اخلاقی در طب وارد کند و حداقل د ر برخی از زمینه ها تحقیقات علمی و دقیقی در جهت روشن نمودن موضوعات اخلاقی انجام شده است

اسلاید ۶ :

oاخلاق دو بعد نظری و عملی یا کاربردی دارد

oدر بعد نظری مبانی زیربنایی علم اخلاق، توضیح و تشریح فرضیات اخلاقی موجود و ارتباطات آن با فرهنگها، مذاهب و آداب و رسوم جوامع تبیین می شود

oدر بعد عملی با تکیه بر مبانی نظری، مسائل مشکلات و مباحث مطرح اخلاقی در حیطه طب و مراقبتهای بهداشتی مورد و چارچوبهای کاربردی برای تصمیم گیری در مواقع بحرانی ارائه می گردد (در این تعریف اخلاق پزشکی ارتباط تنگاتنگی با فلسفه اخلاق، حقوق انسانی فرد و اجتماع، قوانین الهی و مقررات مدنی دارد) 

اسلاید ۷ :

فلسفه اخلاق

oفلسفه اخلاق مدون در قرن پنجم قبل از میلاد با سقراط آغاز می شود با این سوال

oیک فرد چگونه باید باشد؟

oحال گفته می شود

oیک فرد چه باید انجام دهد؟

اسلاید ۸ :

oفلسفه اخلاق مدون در قرن پنجم قبل از میلاد با سقراط آغاز می شود با این سوال یک فرد چگونه باید باشد؟ حال گفته می شود یک فرد چه باید انجام دهد؟

oنظریات مطرح در فلسفه اخلاق را می توان به سه حوزه کلی تقسیم نمود:

oفرا اخلاق یا Meta ethics

oاخلاق اصولی یا دستوری Normative ethics

oاخلاق کاربردی Applied ethics

اسلاید ۹ :

فرا اخلاق یا Meta ethics

oفلسفه اخلاق مدون در قرن پنجم قبل از میلاد با سقراط آغاز می شود با این سوال یک فرد چگونه باید باشد؟ حال گفته می شود یک فرد چه باید انجام دهد؟

oنظریات مطرح در فلسفه اخلاق را می توان به سه حوزه کلی تقسیم نمود:

oفرا اخلاق یا Meta ethics

oاخلاق اصولی یا دستوری Normative ethics

oاخلاق کاربردی Applied ethics

اسلاید ۱۰ :

oتعیین استانداردها، اصول و قواعد اخلاقی و مشخص نمودن رفتار درست و غلط را بر عهده دارد

oدر پاسخ به سوال ”خوب چیست؟“ یا ”ارزش چیست؟“  ”آنچه باید باشد“ را شرح داده و تعیین می کند که ” کدام فعل خوب است“