لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل داخلی چارچوب يكپارچه قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

كاري از:

       كيهان مهام 

عضو هیئت مدیره انجمن مديران مالي ايران

شريك موسسه  حسابرسي راهبرد پيام

عضو كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي  

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمي ايران

عضو انجمن حسابرسان داخلی ايران

عضو هيات علمي دانشگاه

اسلاید ۲ :

مفاد قانون ساکس (SOX)

 • استقرار کنترلهای داخلی اثربخش از مسئولیتهای اصلی مدیران اجرایی است.
 • مدیرعامل(PEO) و مدیر مالی(PFO) باید درباره طراحی و اثربخشی کارکرد کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی اطمینان بخشی کنند.
 • اطمینان بخشی نیازمند چارچوب است.
 • چارچوب انتخابیSEC (بورس آمریکا) چارچوب یکپارچه کازو(COSO) است.
 • ترجمه کازو در نشریات ۱۱۸ و ۱۳۵ سازمان حسابرسی است.

اسلاید ۳ :


ویژگیهای تعریف کازو ازکنترل داخلی

 • کنترل داخلی فرایندی متشکل از وظایف و فعالیتهای در جریان می باشد. کنترل داخلی وسیله دستیابی به هدف است، نه خود هدف.
 • کنترل داخلی در نتیجه فعالیتهای کارکنان محقق می شود. پس وجود دستورالعمل ها، سیستم ها و فرمها ، کافی نیست.
 • کنترل داخلی ، بدون عملکرد مجموعه کارکنان، معنا پیدا نمی کند.

اسلاید ۴ :

اقدامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

 • تنظیم و ابلاغ دستورالعمل کنترلهای داخلی
 • استقرار کنترلهای داخلی
 • استقرار حسابرسی داخلی
 • استقرار کمیته حسابرسی
 • گزارشدهی نسبت به کنترلهای داخلی گزارشگری مالی
 • اظهارنظر حسابرس نسبت به کنترلهای داخلی

اسلاید ۵ :

مقاصد كنترل داخلي

مقاصد درون‌سازماني

مديريت بهينه منابع اقتصادي، تحقق اهداف اساسي سازمان

  مقاصد برون‌سازماني

ايجاد عدالت در عرصه اقتصاد، ايجاد بستر پاسخگويي، تخصيص بهينه منابع

اسلاید ۶ :

تعريف كنترل داخلي

كنترل داخلي فرايندي است كه به وسيله آن، از

تحقق اهداف مختلف يك سازمان، اطمينان معقولي

حاصل مي‌شود.

اسلاید ۷ :


ویژگیهای تعریف کازو ازکنترل داخلی

 • کنترل داخلی به مدیریت ارشد و هیئت مدیره سازمان اطمینانی در حد معقول یا نسبی (نه مطلق) می دهد که به اهداف تعیین شده دست خواهند یافت.
 • تعریف کازو کلی است، و از این رو کلیه مفاهیم مربوط به نحوه طراحی، اجرا و تقدم و تاخر مراتب کنترلهای داخلی را پوشش نمی دهد، اما از انعطاف کاربردی لازم برخوردار است.

اسلاید ۸ :

اهداف گزارشگري مالي

اين گروه اهداف، بر تهيه و ارائه گزارشهای مالي و غیر مالی قابل

 اعتماد اعم از درون سازمانی و برون سازمانی متمركز است.

صورتهاي مالي زماني قابل اعتماد تلقی می شوند

كه عاري از تحريفهاي بااهميت ‌باشند.

اسلاید ۹ :

اهداف عملياتي

اين گروه اهداف، بازگوي اهداف اساسي و فلسفه وجودي

يك سازمان، از جمله اهداف مرتبط با عملكرد و سودآوري، و

 همچنين حفاظت از داراييهاست.

اسلاید ۱۰ :

اهداف رعايتي

  كانون توجه اين گروه اهداف، رعايت قوانين و مقررات

مختلف حاكم  بر سازمان است.