لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول ) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع (بلوز و كبسول ) قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

کنترل سیستمها واتوماسیون وصنایع از قرن نوزدهم میلادی مورد توجه قرار گرفته است وبا رشد کمی وکیفی صنایع مختلف از سالهای ۱۹۵۰ به بعد رشد وبیشرفت چشمگیری داشته است.

اسلاید ۲ :

lآشنایی با سیستمهای کنترل

 

lكنترل به بيان ساده عبارت است از هدايت يك فرآيند در جهت رسيدن به نقطه مطلوب و مورد نظر . بنابراين هدف از يك سيستم كنترل برقراري موازنه بين كميت مطلوب و كميت واقعي در يك دوره مشخص زماني مي باشد. امروزه صنايع مختلف به منظور توليد بهينه و حفظ ايمني نيازمند سيستمهاي كنترل مي باشند .  در صنعت اصولا چهار عامل اساسي وجود دارند كه اندازه گيري و كنترل آنها مورد نظر است . اين عوامل عبارتند از:

l ۱- فشار     Pressure ۲-   ارتفاع سطح مايعات  Level       ۳-جريان  Flow           

l ۴- حرارت   Temperature   

lعوامل ديگر از قبيل رطوبت ، غلظت و امثال اينها به هر حال تابعي از اين چهار عامل اصلي اند.

lانواع كنترل :

l1-   كنترل به وسيله دست انسان  (Hand Control)

l2-   كنترل خودكار (Automatic   Control)         

اسلاید ۳ :

lكنترل دستي :

lدر اين حالت  كنترل مستقيما به وسيله دست انسان صورت مي گيرد. اين نوع كنترل ساده است ولي به علل مختلف چندان مفيد نيست .

lكنترل خودكار :

lدر اين نوع كنترل يك دستگاه خودكار به نام كنترل كننده كار نظارت و كنترل را به عهده دارد . كنترل خودكار با اين كه گران تمام مي شود ولي از نظر راندمان و نحوه انجام كار بسيار مفيد است.

lمقايسه كنترل خودكار و غير خودكار :

l1-   در كنترل غير خودكار مخارج اوليه تاسيسات دستگاههاي كنترل بسيار كمتر و ارزانتر از كنترل خودكار است .

l2-   مخارج تعميرات دستگاههاي غير خودكار بسيار كمتر از كنترل خودكار است .

l3-   نوع كنترل و طرز كار با دستگاههاي غير خودكار در بسياري از موارد بسيار آسانتر است.

l4-   تعداد كاركنان يك كارخانه غيراتوماتيك خيلي زيادتر از يك كارخانه اتوماتيك است. بنابراين هزينه نگهداري دائم افراد قابل مقايسه با مخارج اوليه تاسيسات دستگاههاي اتوماتيك نيست.

l5-   كنترل با دست چندان قابل اعتماد نيست و بستگي به افراد مختلف دارد.

l6-   در كارخانه هاي توليدي ، توليد كارخانه اتوماتيك بسيار مرغوبتر از توليد در كارخانه غير اتوماتيك است.

اسلاید ۴ :

l8-   نوسانات در سيستم غير اتوماتيك به دليل تاخير در عمليات زياد است.

l7-   تعداد افراد كارخانه اتوماتيك بسيار كمتر ولي بايد در سطح عاليتر باشند ، چون دستگاهها پيچيده ترند.

lبه طور كلي منظور از كنترل اتوماتيك در هر سيستم ، پايداري و يكنواختي ، دقت و سرعت انجام كار است.

lكنترل كننده خودكار :

lدستگاهي است كه به وسيله آن كميتهاي خواسته شده و اندازه گيري شده با هم مقايسه شده و توسط آن اختلاف بين اين دو كميت  كم شده يا از بين مي رود . كه اين عمل را با فرستادن فرماني به دستگاه تنظيم كننده جريان انجام مي دهد.

lدستگاه كنترل كننده خودكار شامل دستگاه اندازه گيري ، مقايسه و كنترل است .

lسيستمهاي كنترل به دو دسته تقسيم مي شوند :

l1- سيستم كنترل حلقه باز (Open Loop)

l2- سيستم كنترل حلقه بسته ((Close Loop ( 

اسلاید ۵ :

l1-   كنترل مدار باز : در كنترل مدار باز هر قسمت بدون در نظر داشتن چگونگي قسمتهاي ديگر به تنهايي كار خود را انجام مي دهد . يعني به طور كلي اطلاعات بين قسمتهاي خروجي و ورودي رد وبدل نمي شود. كنترل مدار باز چندان مورد استفاده قرار نمي گيرد ولي به هر حال هميشه نامناسب نيست مثلا در ماشين لباسشوئي كنترل به طور خودكار طي برنامه اي تنظيم شده صورت مي گيرد و هر قسمت به تنهايي و بدون در نظر داشتن كيفيت قسمتهاي ديگر كارش را انجام مي دهد.

l2- كنترل مدار بسته : در كنترل مدار بسته هر قسمت با در نظر گرفتن قسمت قبل و يا بعد از خود كارش را انجام مي دهد. يعني اطلاعات مرتبا از قسمتي از مدار به قسمت و يا قسمتهاي ديگر مبادله مي شود.  

lمدار پسخورد يا فيدبك :

     اصطلاح فيدبك به معني پس خوراندن وبرگشت دادن است كه همين منظور هم در كنترل از آن استنباط مي شود. يعني اطلاعات از شبكه خروجي دستگاه به شبكه ورودي داده مي شود. بدين معني كه از شبكه خروجي دستگاه (Output) شاخه اي گرفته و به شبكه ورودي (Input) وصل مي كنيم و به اين ترتيب بازده دستگاه به قسمت ورودي پس خورانده مي شود كه اصطلاحا مي گوئيم از Output  به Input  فيدبك شده است.

اسلاید ۶ :

lيكي از عوامل مهم در كنترل يكنواختي و پايداري كنترل مي باشد كه نتيجه آن مرغوبيت در توليد و كيفيت كنترل است و اين خود به خود عملي نيست مگر اينكه فيدبك در سيستم وجود داشته باشد. در سيستم بدون فيدبك كوچكترين تغيير در فرمان ورودي دستگاه باعث مي شود كه بازده دستگاه را حداكثر تغيير دهد و چون بعد از تغيير بازده دوباره فرمان ورودي تغيير مي كند بنابراين اين بار نيز بازده حداكثر ولي در جهت عكس حالت قبل تغيير خواهد كرد و اين عمل مرتبا تكرار خواهد شد وخلاصه اين كه در يك سيستم كنترل دقيق چنين كنترلي مطلوب نمي باشد.

 

lيك حلقه كنترل داراي اجزاي زير مي باشد :

lمتغير مورد كنترل : عاملي كه در فرآيند مورد كنترل قرار مي گيرد مانند دما و فشار.

lعامل اندازه گيري : كه مقدار واقعي كميت مورد نظر را اندازه گيري مي كند .

lكنترلر : كه در حقيقت مغز يك حلقه كنترل بوده و وظيفه مقايسه كميت مطلوب و واقعي و دادن فرامين به وسايل كنترل نهائي براي حذف  خطا به عهده آنها مي باشد.

lانتقال دهنده ها يا ترانسميترها : وظيفه انتقال اطلاعات در يك حلقه كنترلي به عهده آنها مي باشد.

lوسايل كنترل نهائي : انجام فرامين كنترلر بر عهده آنها مي باشد مانند شيرهاي كنترل .                      

اسلاید ۷ :

lاعمال زير از ضروريات و اساس كار يك سيستم كنترل است.

l  كار اساسي كنترل :

l1-  اندازه گيري Measurement    

l2-  مقايسه   Comparison         

l3-  محاسبه     Compotation     

l4-  تنظيم و رفع خطا Correction

lدر كنترل كننده اندازه گيري به وسيله عامل اندازه گيري صورت گرفته و آنچه كه اندازه گيري شده (M.V) با مقدار خواسته شده (P.V) مقايسه و بر مبناي اختلاف بين اين دو فرماني صادر وبه دستگاه تنظيم كننده كه كارش بر طرف كردن خطا و اختلاف است صادر مي شود و اين دستگاه موقعيت جديد خود را تثبيت مي كند.

lكنترلرها به دو حالت مستقيم (Direct) و معكوس (Reverse) عمل مي كنند . در حالت مستقيم وقتي كنترلر افزايش سيگنال از ورودي را دريافت مي كند خروجي را افزايش مي دهد ولي در حالت عكس ، افزايش سيگنال ورودي باعث كاهش خروجي كنترلر مي شود

اسلاید ۸ :

الف –  اندازه گیرها (Sensors-Measuring Derices

کنترل دقیق یک سیستم بستگی تام به دقت اندازه گیری وارسال ان به کنترل کننده دارد.انذازه گیرها بر حسب کمیت مورد اندازه گیری دارای اصول وساختمانهای متفاوتی هستند . ۱-دماسنج ها   ۲-فشارسنج ها  ۳-اندازه گیرهای جریان سیال  ۴- اندازه گیرهای سطح مایع          

    در اینجا مختصرا به فشار سنج ها اشاره می شود:                                                 اندازه گیری وانتقال فشار در سیستمهای کنترل با هوای فشرده رایج ترین اندازه گیریها میباشد. بلوز- کبسول – لوله بوردون ودیافراگمها از انواع متداول این اندازه گیرها هستند.

   بلوز:(Belows)

         بلوز یا فانوسی که بیشتر در کنترلرها و ترانسمیترها کاربرد دارد و در اشکال گوناگون ساخته   می شود ومعمولا برای فشار ۱۵ Psiبه کار می رود جنس ان اغلب از الیاز های فسفر –برنز ، برلیوم-مس ، مس- روی ، فولاد زنگ نزن ، لاستیک ودیگر مواد انعطاف بذیر تشکیل میشود  انتخاب جنس فلز بستگی به رنج اندازه گیری وماده در تماس با انها دارد .معمولا رنج کاری انها بایین بوده و از چند Psiتجاوزنمیکند . به علت انعطاف بذیری ان با افزایش وکاهش فشار ورودی به دستگاه دچار انبساط وانقباض طولی شده وبا استفاده از مکانیزمهای مناسب ازاین تغییر طول استفاده میشود ، دیواره جانبی انها مانند فنر حلقه حلقه بوده وفضای داخلی ان بسته وبدون درز میباشد.افزایش قطر بلوزها سبب میشود تا با انها بتوان فشار های خیلی کم را نیز  اندازه گیری نمود.

اسلاید ۹ :

دیافراگم : (Diaphragm)

       دیافراگمها اغلب به شکل دایره وبا سطح صاف که در داخل محفظه ای محکم قرارگرفته است وجود دارد. وقتی فشار وارد این محفظه می شود دیافراگم از یک طرف کشیده شده ومرکزش  حرکتی بیشتر از سایر نقاط ان انجام می دهد .حال اگر حرکت ایجاد شده را توسط مکانیزمی به یک عقربه که در مقابل ان صفحه مدرجی قرار گرفته است منتقل کنیم میتوان فشار وارد بر دیافراگم را اندازه گرفت .جنس دیافراگم باید دارای خاصیت ارتجاعی خوب بوده وسریع تغییر شکل دهد .

     همچنین در مقابل درجه حرارت تغییرطول چندانی نکند ومقاومت ان در مقابل خوردگی مناسب باشد.فلزات مختلفی را میتوان به این منظورانتخاب کرد ولی معمولا جنس انها بیشتر ازبرنج ، فسفر-برنز، برلیوم- مس ،فولاد ضد زنگ می باشد                                                      اختلاف فشار بين دو نقطه را مي توان با انتقال اين دو فشار در دو طرف يك ديافراكم فلزى  اندازه كيرى نمود  اين ديافراكم يا صفحه فلزى حساس  به سمتى كه داراى فشار كمترى است انحنا يافته  اين انحنا و فشار ناشى از ان توسط صفحات خازنى حساس احساس شده وعلايمى متناسب با ان ارسال مى كردد

اسلاید ۱۰ :

کپسول (Capsul)

    دیافراگم تنها دارای حرکتی اندک در مقابل فشاروارد به آن میباشد ،همین حرکت میزان دامنه تغییرات یک دستگاه را مشخص می کند                                                               برای جبران کمی حرکت دیافراگم،دو دیافراگم را به صورت جوش یا لحیم به یکدیگر اتصال می دهند به طوریکه فضای بین ان دو خالی بماند ،این وسیله را کبسول می نامند .               در این صورت مقدارحرکت نسبت به یک دیافراگم مشابه دو برابر می گردد که در دستگاه دی بی سل (اختلاف فشارسنج ) از آنها استفاده می شود که یکی از موارد کاربرد آنها در اوریفیس مترها  میباشد .                                                                                           برای بیشتر کردن مقدار حرکت میتوان چند کبسول را به یکدیگر متصل نمود که در این صورت وسیله ای به نام ذیافراگم استاک خواهیم داشت در این وسیله میتوان دو فشاردر خارج و داخل وسیله وارد کرد که در این صورت مقدار حرکت دیافراگم فوقانی متناسب  با اختلاف فشار خارج وداخل است.