لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کنترل فیزیکوشیمیایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کنترل فیزیکوشیمیایی قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • الف: ناخالصی های معمولی (Ordinary impurities): مانند بعضی کاتیونها و آنیون ها، آرسینک ، جیوه، رطوبت و غیره.
 • جستجو و تعیین این ناخالصی ها اصولاً بر روی مواد اولیه انجام گردیده و مرز مجاز هر یک از آنها که معمولاً کمتر از یک در هزار است نیز در منوگراف فارماکوپه ذکر گردیده است.

اسلاید ۲ :

 • آرسنیک: روشهای مورد استفاده برای شناسائی و یا سنجش میزان این ناخالصی سمی عبارتند از:

اسلاید ۳ :

 • روش Vasak و Sedivecیا روش فارماکوپه آمریکا: طبق این روش در دستگاههای شیشه ای با فرم و اندازه مخصوص فارماکوپه که بنام ژنراتور آرسین معروف است، این عنصر را بوسیله هیدروژن نوزاد تولید شده از اثر اسید سولفوریک، بر فلز روی تبدیل به گار هیدروژن آرسنید یا آرسین (AsH3) نموده کاز حاصله را پس از گذرانیدن از یک استوانه شیشه ای حاوی پنبه آغشته به محلول استات سرب، وارد یک لوله آزمایش حاوی محلول دی اتیل دی تیوکاربامات نقره (DDTC) Ag می نمایند.

اسلاید ۴ :

 • در اثر این واکنش نقره متالیک کلوئیدی و دی اتیل دی تیوکاربامات آرسن بوجود می آید

اسلاید ۵ :

 • با مقایسه بصری این محلول قرمز رنگ با یک محلول شاهد و یا با اندازه گیری جذب این محلول در طول موج ۵۳۵-۵۴۰ نانو متر می توان مقدار آرسن را تعیین نمود.
 • در مقادیر ۱۵-۱ میکروگرم از آرسن این محلول تابع اصل بیر- لامبرت می باشد.

اسلاید ۶ :

 • در این آزمایش که برای شناسایی و سنجش میزان آرسنیک در مواد غذائی و بیولوژیکی نیز مناسب است، بعنوان بلانک از محلول دی اتیل دی تیوکاربامات نقره استفاده می شود:
 • Zn+2H+4 H2+Zn2+
 • ۲As+3H24 2AsH3
 • AsH3+6Ag(DDTC) 4 6Ag+As (DDTC)3+3HDDTC

اسلاید ۷ :

 • استفاده از پنبه آغشته به استات سرب برای جلوگیری از تداخل هیدروژن سولفید ناشی از ترکیبات گوگرد دار و یا فسین ناشی از تزکیبات فسفردار در این آزمایش می باشد. دستور کار بر حسب ماده مورد آزمایش (معدنی یا آلی) کمی متفاوت است، بدین صورت که مواد آلی را بایستی در ابتدا با استفاده از اسید سولفوریک غلیظ، آب اکسیژنه و حرارت تجزیه نمود.

اسلاید ۸ :

 • غلظت ارسن را دز این آزمایش که دارای مرز اندازه گیری ۲/۰ میکروگزم است، از مقایسه نمونه با رنگ یک محلول استاندارد تعیین می نماید

اسلاید ۹ :

 • فارماکوپه های اروپا، آلمان و بریتانیا نیز مشابه به روش فوق بوده و منتهی در نهایت گاز آرسین بوجود امده از ناخالصی ارسنیک را به سطح کاغذ آغشته به محلول برمید جیوه HgBr2 هدایت می نمایند که در صورت وجود ارسن در نهایت ملح آرسنید جیوه(As2Hg3) قهوه ای رنگ تولید می شود.

اسلاید ۱۰ :

 • در مورد تعیین میزان رطوبت و یا آب موجود در مواد داروئی فارماکوپه ها روشهای متفاوتی را پیشنهاد نموده اند. در این رابطه فارماکوپه آمریکا در فصل های عمومی چندین روش مختلف و متفاوت را شرح داده است. روشهای عمومی اندازه گیری رطوبت و یا آب را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود: