لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت کیفیت توان تعاریف، شاخص ها، استانداردها و ضرورت ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت کیفیت توان تعاریف، شاخص ها، استانداردها و ضرورت ها قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب:

۱- مفاهیم و تعاریف کیفیت توان
     

۲- ضرورتهای مبحث کیفیت توان

۳- شاخصهای کیفیت توان
     
۳-۱- امواج گذرا
      ۳-۲- تغییرات بلند مدت ولتاژ
      ۳-۳- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ
      ۳-۴- عدم تعادل ولتاژ
      ۳-۵- اعوجاج ها
      ۳-۶- فلیکر ولتاژ
      ۳-۷- تغییرات فرکانس

اسلاید ۲ :


۴- استانداردهای ملی و بین المللی کیفیت توان
     
۴-۱- استاندارد IEC
     ۴-۲- استاندارد IEEE
      ۴-۳- استاندارد
ANSI
      ۴-۴- استاندارد توانیر

اسلاید ۳ :

کیفیت برق چیست؟

 کیفیت برق وضعیت تغییرات مشخصات انرژی الکتریکی شبکه را نشان میدهد.

 کیفیت مناسب برق نشان دهنده وضعیت مناسب تغییرات کمیتهای ولتاژ، جریان و فرکانس بوده که خرابی و یا عملکرد نادرست تجهیزات شبکه ومشترکین را  به دنبال نخواهد داشت.

 هر گونه اعوجاج در اندازه شكل ولتاژ جريان يا فركانس كه منجر به خرابي يا عملكرد غلط تجهيزات مصرف كنندگان گردد، مشكل كاهش كيفيت برق ميباشد.

اسلاید ۴ :

سایر تعاریف (از دیدگاه مشترکین) :

کیفیت برق، کیفیت ولتاژ تغذیه مشترک است.

کیفیت برق آن دسته از مشخصات برق تغذیه شده است که امکان فعالیت و کار بدون ایجاد مشکل و خرابی را برای تجهیزات برقی او فراهم می آورد.

کیفیت برق آن دسته از مشخصات برق تغذیه شده است که امکان کار با رضایت و بدون قطعی برقی را برای مشترک فراهم می آورد.

اسلاید ۵ :

چرا کیفیت برق؟

۱- افزایش روزافزون وسایل و تجهیزات حساس به تغییرات مقدار و شکل موج ولتاژ

۲-  استفاده رو به افزایش بارهای غیرخطی در مراکز صنعتی، تجاری و مصارف خانگی

۳-  مسایل ناشی از تاکید بر بهبود راندمان کلی شبکه ها

۴-  افزایش آگاهی مشترکین نسبت به مسائل کیفیت برق

۵- مسائل اقتصادی ناشی از اختلال در شبکه برق تولیدات صنعتی و کیفیت توان پایین آن

۶- تجدید ساختار و قوانین رعایت مساول کیفیت توان در ساختار رقابتی

اسلاید ۶ :

حقوق و تعهدات در ساختار رقابتی

 تامین کنندگان برق (شرکتهای برق) :

تعهدات: حفظ کیفیت بالای ولتاژ تغدیه شده به مشترکین

حقوق: تعیین مشخصات جریان بارهای مصرفی مشترکان

مشترکین برق :

تعهدات: حفظ مشخصات جریان بار مصرفی خود در محدوده مشخص شده
حقوق : دریافت برق با کیفیت ولتاژ مناسب در حدود مشخص شده

اسلاید ۷ :

انواع پدیده ها (شاخصهای) کیفیت توان عبارتند از:

– گذراها (موج ضربه گذرا، موج ضربه نوسانی)
– تغییرات بلند مدت ولتاژ (اضافه ولتاژ، کاهش ولتاژ، قطعی بلند مدت)     
– تغییرات کوتاه مدت ولتاژ (برآمدگی ولتاژ، فلش ولتاژ، قطعی کوتاه مدت)            
– عدم تعادل ولتاژ
– اعوجاج ها (هارمونیک ها، هارمونیکهای میانی، نویز، پدیده برش)
– فلیکر ولتاژ
– تغییرات فرکانس

اسلاید ۸ :

Ø گذراها به تغییرات بسیار سریع و شدید ولتاژ  که در طول مدت چند میکرو ثانیه الی چند میلی ثانیه میرا شده و از بین میروند گفته میشود. گذراها عمدتاً به دو دسته گذراهای ضربه ای و گذراهای نوسانی تقسیم میشوند.

۱) گذرای ضربه ای :

گذرای ضربه ای تغییر بسیار سریع و شدید ولتاژ با یک پلاریته است و دارای رنج زمانی میکرو و میلی ثانیه ای است. (امواج صاعقه و کلیدزنی)

۲) گذرای نوسانی :

گذرای نوسانی یک ولتاژ سوار بر مولفه اصلی است که اندازه آن با سرعت بالایی تغییر پلاریته میدهد و به سه دسته فرکانس کم (کوچکتر از ۵ کیلوهرتز) فرکانس متوسط (بین ۵ تا ۵۰۰ کیلو هرتز) و فرکانس زیاد (بین نیم  تا ۵ مگاهرتز ) تقسیم میشود.

اسلاید ۹ :

Øتغییرات بلندمدت ولتاژ به تغییرات در مقدار موثر ولتاژ گفته میشود که برای بیشتر از یک دقیقه تداوم داشته باشد

تغییرات بلند مدت ولتاژ به یکی از سه صورت زیر باشند :

۱) اضافه ولتاژ بلند مدت

۲) کاهش ولتاژ بلند مدت

۳) قطعی ولتاژ بلند مدت

اسلاید ۱۰ :

۳-۳ تغییرات کوتاه مدت ولتاژ

 تغییرات کوتاه مدت ولتاژ به تغییراتی در مقدار موثر ولتاژ گفته میشود که مدت تداوم آن کمتر یا برابر یک دقیقه باشد. تغییرات کوتاه مدت ولتاژ میتواند به یکی از سه صورت زیر باشند:

۱) برآمدگی ولتاژ کوتاه مدت:  افزایش ولتاژ موثر به اندازه ۱۰% تا ۸۰%

۲) فلش (افتادگی) ولتاژ :        کاهش ولتاژ موثر به اندازه ۱۰% تا ۹۰%

۳) قطعی ولتاژ کوتاه مدت  :      ولتاژ موثر کمتر از ۱۰%