لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گامی به سوی خلاصه سازی چکیده ای قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نگاهی کوتاه

مقدمه

روش پیشنهادی

اسلاید ۲ :

خلاصه‌سازی متن

انواع خلاصه سازی

خلاصه‌سازی چکیده ای

فشرده سازی جملات

آمیختن اطلاعات

اسلاید ۳ :

خلاصه‌سازی متن

فرایند تولید خودکار نسخه ای کوتاه شده از یک متن که اطلاعات مفید را برای کاربر فراهم می آورد

اسلاید ۴ :

انواع خلاصه‌سازی

از دیدگاه تغییر در جمله‌ها:

گزینشی

 چکیده ای

از دیدگاه تعداد سند ورودی:

 تک‌سندی

چندسندی

از دیدگاه انعطاف‌پذیری در نوع سندهای ورودی:

 عمومی

 محدود به حوزه

از دیدگاه تعامل با کاربر:

مبتنی بر پرس‌وجو

 غیرمبتنی بر پرس‌وجو

اسلاید ۵ :

فشرده سازی جملات

آمیختن اطلاعات

اسلاید ۶ :

فشرده‌سازی جملات

Knight و Marcu (2002)

استفاده از پیکره Ziff-Davis و تولید ۱۰۶۷ جفت جملات فشرده شده و غیر فشرده شده

استفاده از درخت تجزیه

استفاده از دو روش برای یادگیری فشرده سازی

Noisy channel

Decision tree

اسلاید ۷ :

Noisy channel

دیگر موارد کاربرد: ترجمه ماشینی، pos tagging ، تشخیص گفتار

با داشتن درخت غیرفشرده به دنبال زیردرخت فشرده اولیه هستیم

جمله کوتاه s و جمله بلند t

استفاده از فرمول های احتمال شرطی

P(s | t) = P(s) · P(t | s)

محاسبه احتمال P(s | t)  برای هر زیر درخت ممکن با استفاده از پیکره

انتخاب زیر درخت محتمل تر

اسلاید ۸ :

Decision tree

آموزش درخت بر اساس پیکره

انجام عمل shift یا reduce

اسلاید ۹ :

آمیختن اطلاعات

Barzilay] و همکارانش، ۱۹۹۹[

استفاده از چندین سند

خوشه بندی جملات اسناد با استفاده از مولفه SimFinder (Hatzivassiloglou و همکارانش ، ۱۹۹۹)

تجزیه جملات به عبارات

اسلاید ۱۰ :

آمیختن اطلاعات

تبدیل عبارات به فرم DSYNT

یک بازنمایی وابستگی که توسط یک تجزیه گر آماری ساخته می شود

فرم DSYNT برای جمله “U.S. fighter was shot by missile.”

یافتن اشتراک بیشینه ای که همه جمله های خوشه را در برگیرد

دادن خروجی مرحله قبل به مولد زبان FUF/SURGE و گرفتن جمله خروجی