لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گزارش کار آزمايشگاه مکانيک خاک قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آزمايشگاه مکانيک خاک

  • اساتيد محترم :

                                  جناب آقاي مهندس ملاباشي

                                  جناب آقاي دکتر متين

                                  جناب آقاي بهادري

  • اعضاء گروه :

                                 محمد مهدي حاجي زماني

                                 حبيب فتحي

                                 مهرداد آريان پور

اسلاید ۲ :

آزمايشگاه مکانيک خاک

  • آزمايش هيدرومتري

    آزمايش هيدرومتري بر پايه اصول ته نشيني دانه هاي خاک در آب قرار  دارد . وقتي که نمونه خاک در آب کاملا هم زده مي شود ، دانه هاي معلق بر حسب شکل ، اندازه و وزن با سرعت هاي مختلفي ته نشين مي شوند. براي سهولت ، فرض مي شود که تمام دانه هاي خاک کروي هستند و سرعت ته نشيني آنها طبق قانون استوکس بيان مي شود.

در آزمايشگاه ، آزمايش هيدرومتري در يک استوانه ته نشيني با ۴۰ گرم نمونه خاک رد شده از الک ۲۰۰ و خشک شده در کوره صورت مي گيرد.

مخلوط را در استوانه ي مدرج به حجم ۱۰۰۰ سي سي ميريزيم.

معمولا از هگزا متافسفات سديم به عنوان ماده ي پراکنده کننده  استفاده مي شود.

مخلوط توسط همزن ، مخلوط شده و با اضافه کردن آب مقطر ، حجم آن به ۱۰۰۰ سي سي افزايش مي يابد. يک چگالي سنج (هيدرومتر) را که در

آزمايش هيدرومتري از آن استفاده مي شود را در شکل زير مي بينيد.

اسلاید ۳ :

  • آزمايش هيدرومتري

   از هيدرومتري که استفاده مي شود بايد مشخصات زير را بدست آوريم.

الف ) بايد ببينيم که هيدرومتر در محلولي که با استفاده از هگزا متا فسفات سديم تهيه کرده ايم در چه درجه اي قرار مي گيرد. زيرا اين هيدرومتر ها جهت آب مقطر طراحي شده اند . پس لازم است بفهميم اگر هيدرمتر را در محلول ياد شده قرار دهيم چه درجه اي نمايانگر صفر مي باشد.

ب) نکته ي ديگر دماي مخلوط مي باشد. زيرا هيدرومتر در دماي ۲۰ درجه کاليبره شده است و دماي مخلوط براي ما مهم است.

پس از بدست آوردن اين اعداد از درون جداولي که داده شده است ضرايب تصحيح را براي هر قرائت بدست مي آوريم و سپس اعداد را تصحيح مي کنيم تا نتايج دقيق و قابل قبولي را به کارشناسان مربوطه ارائه دهيم.

اسلاید ۴ :

  • آزمايش دانه بندي خاک به روش هيدرومتري

           هدف :

                                     ترسيم گراف مربوط به دانه بندي خاک ريز دانه

           وسايل مورد نياز :

                                     هيدرومتر

                                     نمونه خاک

                                     دماسنج

                                     ماده پراکنده کننده(هگزا متافسفات سديم)

                                      استوانه مدرج

                                      کورنومتر

          خروجي آزمايش :

                                     منحني دانه بندي (قسمت مربوط به خاک هاي ريز دانه )

اسلاید ۵ :

براي انجام اين آزمايش به رش زير عمل مي کنيم :

     ابتدا مقدار ۴۰ گرم از خاکي را که در آزمايش قبل از الک شماره ۲۰۰ رد شده بود جدا    مي کنيم. سپس اين مقدار خاک را با مقداري آب در دستگاه مخلوط کن قرار مي دهيم تا در حدود ۳۰ ثانيه کاملا مخلوطي يکنواخت درست شود . بايد توجه کرد که ظرف را از مخلوط آب و خاک پر نکنيم که اين کار باعث مي شود مقداري از مخلوط به بيرون پراکنده شود و آزمايش با خطاي زيادي متواجه شود.

در مرحله بعد مقدار ۱۳۵ سي سي از هگزا متافسفات سديم را در استوانه مدرج مي ريزيم. سپس  محلول بدست آمده را با مخلوط آب و خاک مخلوط کرده و حجم آن را با اضافه کردن آب به ۱۰۰۰ سي سي مي رسانيم.

اسلاید ۶ :

در ادامه استوانه را به شدت تکان مي دهيم تا مخلوط يکنواخت گردد. اکنون هيدرومتر را در استوانه رها مي کنيم تا بعد از مقداري نوسان در جايي ثابت بايستد. با توجه به آنچه خواسته شده در فواصل زماني معين تا زمان نهايي خواسته شده عدد روي هيدرومتر را قرائت مي کنيم و در جدولي که از قبل آماده شده است وارد مي کنيم و ضمنا با توجه به ضمائم جدول ، ضرائب تصحيح را بدست مي آوريم  و ادامه جدول را با توجه به محاسباتي که انجام مي دهيم پر مي کنيم. ضمنا در اواسط آزمايش دماي محلول را اندازه مي گيريم.

البته آوردن جداول ضميمه و همچنين فرمول ها در اين قسمت خارج از حوصله خوانندگان مي باشد. لذا صرفا جدول پر شده را در ادامه خواهيم داشت. ضمنا جدولي را که استاد محترم ارئه کرده اند به پيوست تقديم مي کنيم.

اسلاید ۷ :

جدول زير را با اطلاعات اضافي زير بدست مي آوريم :

شماره هيدرومتر به کار برده شده  :        ۱۵۲H

براي Gs مقدار ۲٫۶۵ را بدست آورده ايم.

ضريب تصحيح صفر برابر ۲ مي باشد.

دماي آب برابر ۲۲ درجه سانتي گراد مي باشد.

اسلاید ۸ :

     اينک نمودار مربوط به جدول فوق را ترسيم مي کنيم. در جدول قطر دانه ها و درصد عبور کرده از آن ها را نيز داريم. با کمک داده هاي آزمايش گذشته نمودار کامل را ترسيم مي کنيم.

     لازم به ياد آوري است که محور افقي نمودار به صورت لگاريتمي مي باشد.

اسلاید ۹ :

     اينک نمودار مربوط به جدول فوق را ترسيم مي کنيم. در جدول قطر دانه ها و درصد عبور کرده از آن ها را نيز داريم. با کمک داده هاي آزمايش گذشته نمودار کامل را ترسيم مي کنيم.

     لازم به ياد آوري است که محور افقي نمودار به صورت لگاريتمي مي باشد.

اسلاید ۱۰ :

در مورد خطاهاي اين آزمايش نکات زير مهم مي باشند :

۱- دقت در خواندن اعداد هيدرومتر و همچنين بدست آوردن دقيق ضرائب تصحيح، از نکاتي است که باعث افزايش بيشتر دقت آزمايش مي گردد.

۲- هرچه اعداد خوانده شده بيشتر باشند ، اطلاعات بيشتري از خاک در اختيار ما قرار مي دهند.

۳- در رسم نمودار توجه به اين نکته که درصد هاي بدست آمده از جدول را نمي توان به طور مستقيم به کار برد، ضروري است. به اين معني که براي پيوسته بودن نمودار دانه بندي  خاک بايد درصد هاي رد شده را در درصد وزني عبوري از الک ۲۰۰ ضرب کنيم .

والسلام