لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گسترش هاي زبان و ادبيات قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

زبان ها و ادبیات ایرانی: ردهPIR

        معرفی رده 

    در رده P، PK به زبان ها و ادبیات هند و ایرانی و شماره های PK6001-PK6996  به زبان و ادبیات ایرانی اختصاص دارد. از آن جا که این تعداد شماره برای مبحث گسترده و غنی زبان ها و ادبیات ایرانی کافی نیست، لذا مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با مشورت کتابخانه کنگره حروف PIR را برای زبان ها و ادبیات ایرانی برگزیده است تا به این ترتیب امکان گسترش از ۱ تا ۹۹۹۹ شماره وجود داشته باشد. در این میان، برای حفظ اصل گسترش پذیری از بعضی از شماره ها استفاده نشده است تا چنان چه نیازی به گسترش باشد، بتوان از آن ها استفاده کرد.

اسلاید ۲ :

 

 

   رده PIR: زبان ها و ادبیات ایرانی، نخستين بار در سال ۱۳۷۱ انتشار یافت. در بازبینی های انجام شده در این رده، برخی تغییرات بنیادی در آن اعمال شده است که همگی در ویرایش سوم که در سال ۱۳۸۵ انتشار یافت درج شده است.

اسلاید ۳ :

 

   در این رده، چارچوب کلی تنظیم فرعی مطالب ادبیات یک کشور در نظام رده بندی کتابخانه کنگره که عبارت است از تاریخ و نقد، مجموعه ها، نویسندگان انفرادی و ادبیات محلی حفظ شده و جزئیات ویژگی های تاریخی، ادبی و زبانی و آثار موجود در زبان فارسی نیز در نظر گرفته شده است؛ از این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسلاید ۴ :

متون پیش از اسلام

 

    در PIR متون اوستایی در کنار ادبیات فارسی باستان، فارسی میانه، ختنی، خوارزمی و غیره قرار گرفته اند. اما چنان چه کتابخانه ای در ایران و خارج از ایران تمایل داشته باشد، می تواند متن های اوستایی را در دین زردشت و جنبه های ادبی متن ها را در ادبیات ایرانی پیش از اسلام رده بندی کند.

اسلاید ۵ :

شعر فارسی

 

    شعر فارسی دارای ویژگی های خاص خود مثل سبک هاي برجسته شعر فارسی است که همگی در ردیف تاریخ و نقد و مجموعه های شعر اضافه شده اند. هم چنین انواع شعر مثل اشعار مدحی، منقبتی، رثائی و … ، و نیز فرم های شعر مثل غزل، قصیده، رباعی و … که خاص شعر فارسی است در PIR منظور شده اند.

اسلاید ۶ :

عروض

 

   در رده بندی کتابخانه کنگره عروض در زبان هر کشور مطرح می شود. با توجه به این که عروض علم اوزان شعر و سنجیدن ابیات آن از نظر وزنی است، در PIR عروض در رده ادبیات و در شعر مطرح شده است.

اسلاید ۷ :

مبدا تاریخ

 

    مبدا تاریخ در PIR، قرن سوم هجری تا قرن ۱۴ می باشد. در تقسیمات دوره ای به جای سال و یا نام سلسله و غیره از قرن استفاده شده است. دوره حیات نویسندگان، به جای تاریخ تولد با تاریخ وفات مشخص گردیده است.

اسلاید ۸ :

نویسندگان انفرادی

    ملاک گنجاندن نویسندگان در PIR “زبان فارسی” بوده است و نویسندگان فارسی زبان در ردیف مربوط به هر نویسنده در ردیف الفبایی خود قرار داده شده اند.

     هر یک از نویسندگان انفرادی- به جز از سال ۱۳۲۰ به بعد که بیشتر از نشانه الفبایی استفاده شده است- دارای شماره ای خاص هستند. از سال ۱۳۲۰ به بعد برای صرفه جویی در شماره ها برای هر حرف شماره ای در نظر گرفته شده و نشانه مولف به حرف دوم نام خانوادگی داده شده است. برای نویسندگان مشهور این دوره که وفات کرده اند چند شماره در نظر گرفته شده است.

    نویسندگان فارسی زبان افغانی تا قرن ۱۳ قمری در ادبیات فارسی و بعد از آن در نویسندگان انفرادی ادبیات افغانی، و نویسندگان فارسی تاجیکی تا ۱۸۰۰ در ادبیات فارسی و بعد از آن در ادبیات فارسی تاجیکی جای داده شده اند. نویسندگان خارجی که گاها به زبان فارسی آثاری نوشته اند نیز در ردیف نویسندگان انفرادی “ادبیات فارسی در کشورهای خارج” قرار می گیرند.

اسلاید ۹ :

 آثار نویسندگان

  برای آثار نویسندگان سه روش برگزیده شده است:

ž   برای آثار نویسندگان مشهور مثل مولوی، با توجه به تعداد آثار در مورد آن ها، چهار شماره در نظر گرفته شده است، مثل ۵۳۰۱-۵۲۹۸PIR.

ž    برای نویسندگان مشهور تک اثری مثل حافظ، شماره اثر زیر نام نویسنده آمده است.

ž    به بقیه آثار، فقط یک شماره اختصاص یافته و برای گسترش آن از نظم الفبایی و نشانه اثر استفاده شده است، مثل ۴ف/۱۳۰۶PIR برای “فرهاد و شیرین” اثر عرفی شیرازی. در مورد نویسندگان دارای نشانه مولف نیز، نظم الفبایی نشانه اثر در نظر گرفته شده است. به طور مثال شماره ۵الف۵ت/۷۹۲۹PIR به اشعار منوچهر آتشی اختصاص یافته است. بنابراین چنان چه اثر نویسنده ای در این طرح گنجانده نشده باشد، به راحتی می توان بر حسب الفبای نام اثر جای آن را در طرح مشخص نمود.

اسلاید ۱۰ :

سرگذشتنامه ها

 

   سرگذشتنامه های جمعی شکل های ادبی بیش از چند دوره ادبی در شماره آثار کلی (تاریخ و نقد) هر قالب ادبی رده بندی می شوند و برای سرگذشتنامه ها عنوان جداگانه ای در نظر گرفته نشده است. به طور مثال، سرگذشتنامه داستان نویسان بیش از چند دوره ادبی در ۳۸۴۹PIR رده بندی می شوند. سرگذشتنامه نویسندگان یک قرن خاص در شماره آثار کلی قرن مربوطه قرار می گیرند. سرگذشتنامه نویسندگان انفرادی در شماره یا شماره های مربوط، با استفاده از جدول مناسب رده بندی خواهند شد.