لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت گياهان دارويي توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت گياهان دارويي قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

احساس نیازبه درمان از اساسی ترین وابتدایی ترین تمایلات بشربوده والهه درمان(اسکوالیا)ازمهمترین الهه های مقدس انسان اولیه بوده است(رب النوع یاالهه طب  که نمادآن یک مارمی باشددرتابلو برخی داروخانه ها نیزدیده می شود).

مصریان وچینیان باستان درزمره اولین جمعیت های بشری بوده اندکه ازگیاهان بعنوان دارواستفاده کرده اند

مردم یونان باستان خواص داروئی برخی ازگیاهان رابه خوبی می دانسته اند.بقراط حکیم بنیانگذارطب یونان قدیم وشاگردوی ارسطوودیگران،برای استفاده ازگیاهان دردرمان بیماری هاارزش زیادی قائل بوده اند. بعدازاینان،یکی ازشاگردان ارسطوبه نام”تئوفراستوس”مکتب درمان باگیاه رابنیان گذاری کرد.

درقرون هشتم تادهم میلادی(حدودهزارسال پیش)دانشمندان ایرانی مانندابوعلی سینا،محمدزکریای رازی و…به دانش درمان باگیاه رونق زیادی دادندوکتابهای معروفی چون”قانون”و”الحاوی”رابه رشته تحریردرآوردند.درقرن سیزدهم میلادی”ابن بیطار” مطالعات فراوانی درمورد خواص گیاهان داروئی انجام دادوخصوصیات بیش از۱۴۰۰۰گیاه داروئی رادرکتابش یادآورشد.

دریک تعریف می توان گفت که گیاهان داروئی گسترده وسیعی ازگیاهان هستند که دردرمان بیماری ویادرپیشگیری ازبروز بیماری مورداستفاده قرارمی گیرند.درشعری منسوب به نظامی یک تعریف عام برای گیاهان داروئی ارائه شده است.

اسلاید ۲ :

مهمترین ویژگی گیاهان داروئی به شرح زیرمی توان خلاصه کرد:

درپیکر این گیاهان مواد خاصی ساخته وذخیره می شوند که این مواد خواص متعددی دارند. ماده موثره فعال به میزان بسیارکم(معمولاکمترازیک درصدوزن خشک گیاه)ساخته می شود.

ممکن است اندام خاصی چون ریشه،ساقه،برگ وگل و…حاوی موادموثره موردنظرباشند.نمی توان تمام اندام گیاه را منبع داروئی دانست.

معمولاازاندام های موردنظر بصورت تازه استفاده نمی شود.بایدتحت تاثیرعملیات خاصی چون تمیزکردن،هواخوردن،خشک کردن،استخراج وتصفیه قرارگرفته وسپس مورداستفاده واقع شوند.

گیاهان داروئی حاوی مواد موثره درمقایسه باعموم گیاهان مورداستفاده درکشاورزی مانند غلات وسبزی هاکه به طور عام وروزمره مورداستفاده انسان هستنددرمواردخاص قابل استفاده اند.

اسلاید ۳ :

بطورکلی ازگیاهان داروئی حاوی موادموثره استفاده های مختلفی عمل می آید که به صورت زیرمی توان طبقه بندی کرد:

الف- گیاهان داروئی که موادموثره موجوددرآنهابطورمستقیم یاغیرمستقیم اثردرمانی دارندوبعنوان دارواستفاده می شوند.

ب- گیاهان ادویه ای که ازماده موثره فعال آنهادرصنایع غذائی،کنسروسازی،نوشابه سازی و… به منظور بهبود رنگ ، طعم و مزه آنها استفاده می شود مانند : نعناع ، آویشن ، دارچین ، زعفران.

ج- گیاهان عطری که اندامهای خاصی در این گیاهان حاوی ترکیباتی هستند که اسانس نامیده می شوند و دارای عطر و بوی خاصی می باشند و اسانس از راه تقطیرو یا روشهای دیگر استخراج می شوند مانند گل محمدی ، اکالیپتوس ، نارنج.

د- گیاهان رنگی که دارای مواد موثره رنگی طبیعی می باشند و در صنایع غذائی ، آرایشی و بهداشتی و … مورد استفاده قرار می گیرند مانند حنا ، روناس و زعفران.

گاهی اوقات از یک گیاه به تنهائی می توان هر سه استفاده را نمود ، مثلا نعناع

اسلاید ۴ :

دلایل رویکردجهانی به گیاهان داروئی:

استفاده روزافزون مردم ازگیاهان داروئی وتمایل شرکت های تولیدکننده موادداروئی به داروها وترکیبات بامنشا گیاهی می توان به دلایل زیردانست:

   تهیه برخی ازموادموثره بطورمصنوعی امکان پذیرنیست وتنهابصورت طبیعی ازگیاهان قابل استخراج هستند.

مواد داروئی مصنوعی(شیمیائی)هرچندبطورسریع اثرمی بخشندودارای یک تاثیرمشخص می باشندولی دراکثرمواردعوارض جانبی نامطلوب روی بدن انسان بجا می گذارنددرحالیکه موادگیاهی تاثیرمفیدواثرات جانبی خوبی روی سلامت بدن دارند.

 

  برخی ازعطرواسانس های مورد استفاده درصنایع آرایشی- بهداشتی- موادشیمیائی خانگی(شامپو،صابون،خوشبوکننده های هواو…)بدون وجودموادمذکورساخت آنهاامکان پذیرنمی باشد.

 درصنایع کنسروسازی وشیرینی سازی و…درسطح دقیق وحساب شده برای بهترشدن طعم ورنگ وبوی محصول ازموادموثره استفاده می شود.

اسلاید ۵ :

کاربردهای مختلف گیاهان داروئی

استفاده ازگیاهان داروئی درخودکفائی،ارزآوری وتحول اقتصادکشور

استفاده ازگیاهان داروئی درایجاداشتغال

استفاده ازگیاهان داروئی درداروسازی وصنایع جنبی داروسازی

استفاده ازگیاهان داروئی درگل آرائی،تهیه گل خشک وتزئین

غنچه گل محمدی پس ازخشک شدن رایحه خودراحفظ می کند.بذرهای سیاهدانه برای تزئین وبذرهای رسیده چشم خروس(شیرین بیان هندی)که دارای رنگ قرمزسرخابی است برای تهیه بسترگلدانهای مصنوعی،تسبیح،گردنبندوجواهرات مصنوعی استفاده میشودوانواع کرچک دارای بذرهای منقوط ومتنوعی است که می توان درتزئین بکاربرد .

استفاده ازگیاهان داروئی درتامین اهداف فرهنگی

درکشورماشاخص ترین گیاه که فرآورده های آن ارزش فرهنگی ومذهبی خاصی دارد گل محمدی است.بکارگیری گلاب درتطهیرخانه خداوگل،عطروگلاب حاصل ازگل محمدی با خالص ترین اعتقادات دین اسلام ومظاهرآن نظیرمساجد، حرمها، سجاده ها و دیگراماکن مقدس عجین شده است.درجشن هاواعیاداز اسپندوکندردرمطبوع ساختن هوااستفاده می شود.

اسلاید ۶ :

طبقه بندی گیاهان ازنظرمکان رویش

تنوع زیستی گیاهان داروئی منحصربه عرصه های منابع طبیعی نبوده بلکه دراراضی مختلف پراکنده است.

مراتع وجنگل ها:

ازجمله گیاهان داروئی موجوددرمراتع وجنگلهای کشور

می توان از زالزالک، بنه، زيره سیاه، انواع آویشن را نام برد.

حاشیه مزارع،باغات وفضاهای سبز(بعنوان علف هرز):

مانندشیرین بیان، رناس(درگلستانهای گل محمدی) و… که بسته به هرمنطقه سازگاریهای ویژه ای دارند .  

کشتزارهای تولیدانبوه:

مانند زیره سبز، سیاه دانه ، سیر ، شوید ، نعناع ، حنا و گل محمدی . گیاهان داروئی نظير گاوزبان،،عناب، سماق وزرشک نه بعنوان کشت اصلی بلکه بصورت کشت حاشیه ای موردتوجه ومراقبت باغداران،زارعین وگلکاران قرارداشته است.

یکی ازراههای اساسی حفظ تنوع زیستی،مراقبت ازگیاهان درمحیطهای طبیعی مزارع است که روش حفاظت پویامی گویند.

اسلاید ۷ :

طبقه بندی ازنظردوره رویش

گیاهان داروئی یک ساله:

گیاهانی مانند گاوزبان ، زیره سبز، انواع اسفرزه وکدوی پوسته کاغذی . گیاهی مانندکرچک درمناطق گرمسیری چندساله است ودرمناطق سردومعتدل کشوربه گیاهی یکساله تبدیل می شود،وبا شروع یخبندان ازبین می رود و رازیانه برعکس این گیاه درمناطق سردچندساله است ودرصورت برخوردباگرمای شدیدجنوب به گیاه یک ساله تبدیل می شود.

گیاهان داروئی دوساله:

درسال اول فقط رشدرویشی دارندوطی سال دوم به بذرمیروندوبعدازآن دوره رویش آنها تمام میشودمانند بابونه وباباآدم.

گیاهان داروئی چندساله:

الف)گیاهان داروئی چندساله علفی : مثل نعناع ، رناس ، غافث .

ب)گیاهان داروئی دائمی چوبی : مثل گل محمدی،رزماری و زوفا.

ج)گیاهان داروئی درختی : مانندعناب ،سماق ،اکالیپتوس ،زیتون.

اسلاید ۸ :

انتشارموادموثردراندامهای مختلف گیاه

۱-درکل اندام گیاه

۲-دربذر

۳-دربرگ

۴-درساقه

۵-درسرشاخه های گل دار

۶-درریزوم

۷-درمیوه

۸-درریشه

۹-درگل

۱۰-درهاگ

۱۱-درجوانه های تازه رس

۱۲-درچوب

۱۳-درپیاز

۱۴-درشیرابه

۱۵-درغده

اسلاید ۹ :

کشت وگردآوری گیاهان داروئی

نور:

می تواندنقش مهمی داشته باشد.بعضی ازنعناعیان(مانندbalm،مرزنگوش)اگردرمکانهای کاملاروشن کشت شوندغددروغنی زیادتروبنابراین روغنهای فراربیشتری دارند.

زمان گردآوری: گیاهان آلکالوئیددارنظیربلادون یاتاتوره صبحهابیشترازعصرها دارای مواد موثره هستند . گیاهان را نبایددرروزهای بارانی یا هنگامی که هنوزازشبنم پوشیده

 شده اند گردآوری کرد.

خشک کردن:درآب وهوای مرطوب مشکلاتی به همراه دارد.درآب وهوای گرم وخشک تقریباتمام گیاهان رامی توان بدون هیچگونه وسیله ای درهواخشک کرد. امادرفصول مرطوب کشتکارتجارتی گیاهان داروئی باید ابزارهای ویژه ای داشته باشد . مثلاازخشک کننده های مخصوص خشک کردن میوه ها وسبزیها استفاده کند که دمای آن بدقت تنظیم شود.

اسلاید ۱۰ :

گیاهان اسانس دار:

اسانس ها ترکیبات پیچیده ای هستندومخلوطی ازاسترها،الکل ها،ترپن ها ،آلدئیدها و ستن ها می باشند.ازاسانس ها بعنوان دارو،طعم دهنده دارو وغذا ودرتهیه عطر وادکلن ومواد آرایشی – بهداشتی نظیر کرمهای زیبائی استفاده

 می شود . محل تجمع اسانس درگیاهان مختلف فرق می کنددرتیره نعنائیان درکرکهای غده ای اپیدرم،درخانواده چتریان درلوله های مترشحه،درگیاه دارچین درپوست تنه،دررازیانه وزیره دردانه ،درعطرچای دربرگ وساقه،دراسطوخدوس درگل وبرگ،دریاس وگل محمدی درگل،درپرتقال درشکوفه ومیوه وجوددارد.

معمولااسانس ها به روش تقطیرازگیاهان اسانس دار جدامی شوند.تقطیرباآب،تقطیرباآب وبخاروجداسازی بابخارازروشهای مرسوم استحصال اسانس است.